Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СРС 2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
102.4 Кб
Скачать

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва

Тема 6. Теорія грошей і грошового обігу

 1. Дати визначення таких понять, як гроші, паперові гроші, кредитні гроші, «квазі-гроші», грошова маса, грошовий обіг, грошова система.

 2. Побудувати структурну схему за назвою «Інфляція і її види (за критеріями)».

 3. Зробити конспект статті: Чухно А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики // Фінанси України. – 2007. - №1. – С.3.

 4. Вирішити задачу. Припустимо, що сума цін товарів, які підлягають реалізації, складає 120 млрд. грн., угоди в кредит складають 20 млрд. грн., сума цін товарів, термін сплати за якими наступив, – 70 млрд. грн., платежі, які взаємно погашаються – 30 млрд. грн. Кожна грошова одиниця робить за рік у середньому 7 оборотів. Держава випустила в обіг 25 млрд. паперових гривень. До яких наслідків приведе випуск такої кількості грошей?

 5. Сформулювати відмінності між золотими та паперовими грошима, а також між паперовими та кредитними грошима.

 6. Індивідуальне творче завдання: Написати невелике есе на тему „Що для мене гроші?”

Тема 7. Ринок: сутність, функції, структура й інфраструктура ринку

 1. Виписати різні визначення поняття «ринок».

 2. Дати визначення понять: фондова біржа, валютна біржа, товарна біржа, біржа праці, страхова компанія, акція, облігація, вексель.

 3. Відповісти на питання – що таке номінальна вартість акцій і в чому її відмінність від ринкової ціни? Які фактори визначають курс акцій?

 4. Зробити реферування статті: Власенко С. Роль і місце торгово-промислової палати / С. Власенко // Економіст.- 2010.- №7 (285).- с.21.

 5. Вирішити задачу: Функція попиту на даний товар: Оd = 7 — р. Функція пропозиції даного товару: Оs = -5 + 2р, де Оd – обсяг попиту в штуках, Оs – обсяг пропозиції в штуках, р – ціна в гривнях. Визначите рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажів. Що відбудеться, якщо ціна буде встановлена на рівні 3 гривні?

Тема 8. Конкуренція і монополія в ринковій економіці

 1. Дати визначення понять: картель, синдикат, трест, концерн. Виписати основні відмінності.

 2. Зробити реферування статті:Макаренко М.В. Технологія управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / М. Макаренко // Актуальні Проблеми Економіки.- 2010.- №4 (106).- с.114-119.

 3. Вирішити задачу. Є три галузі. Величини функціональних капіталів у першій галузі складають 1 млрд. діл., у другий – 2 млрд., у третьої – 3 млрд. діл. Щорічно одержуваний прибуток цими галузями відповідно 200, 280 і 310 млн. діл. Визначте, у яку галузь буде здійснюватися перелив капіталу.

4. Заповнити таблицю.

Види конкуренції

Характерні ознаки рівня

Досконала конкуренція

Монополістична конкуренція

Олігополія

Чиста монополія

Кількість фірм, що виробляють продукт

Тип продукту

Умови входження в ринок

Контроль над цінами

Нецінова конкуренція

Приклади

Роздрібна торгівля, виробництво одягу

Сталеливарна, автомобільна галузь

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.