Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

СРС по Народознавству

.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
20.26 Кб
Скачать

Література:

1. Горбачук В.Т. Барви української мови. – К.: Видавничий дім «KM ACADEMIA», 1997. – 272 с. – (Сер. «Були, є і будемо вовіки!»)

2. Григор’єв – Наш . Історія України в народних думах та піснях. – К.:Веселка, 1993. – 271с.:іл.- (Укр.відродження).

3. Єфименко О.Я. Історія України та її народу: Пер. з рос. – К.: Мистецтво,1992. – 256 с..: іл.

4. Король О.В. Методика викладання українського народознавства в школі : Навчально-методичний посібник. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1998. – 368с.

5. Лозко Г.С. Українське українознавство. – К.: Вид-во «АртЕК», 2004.

6. Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 1995. – 287 с.

7. Оліфіренко В.В. Методика викладання народознавства у школі : Посібник для вчителів шкіл Донбасу. – Донецьк: Український культурологічний центр, 1994. – 88с.

8. Савур-могила. Легенди і перекази Нижньої Наддніпрянщини / Упоряд. і авт.. приміт. В.А.Чабаненко. – К.: Дніпро, 1990. – 261с.: іл.

9. Скуратівський В.Т. Місяцелік: український народний календар. – К.: Мистецтво, 1992

10.Слабошпицький М.Ф. З голосу нашої Кліо: (Події і люди української історії). – К.: Фірма «Довіра», 1993. – 255 с.: іл.

11. Уроки народознавства: Посібник /Упоряд. М.К.Дмитренко, Г.К.Дмитренко. – К.: Ред. часопису «Народознавство», 1995. – 224с.

з/п

Дата

Кіл.

год.

Назва теми для вивчення під час занять

Самостійна робота студента

Кіл.

год

1.

2

Вступ. Зміст і завдання курсу «Народознавство» Складова народознавства – етнографія (наука про матеріальну та духовну культуру народу), фольклористика (наука про народну творчість), народна педагогіка, етнопедагогіка, народне дитинознавство, народна фамінологія(родинознавство). Народознавство як навчальний предмет.

2.

2

Походження українського народу Загальний огляд давньої культури українського народу (ремесла, іконопис, народна архітектура, усна народна творчість, мова).

Походження українського народу

Перші поселення людини на території України. Найдавніші слов’янські поселення. Розвиток і форми української державності. Історико-етнографічний зміст давніх означень: «Русь», «Україна», «Мала Русь», «русини», «рутени», «черкаси», «малороси».

5

3.

2

Розселення і етнічний склад населення України Історико-етнографічні райони України: Середня Наддніпрянщина, Полісся, Поділля, Волинь, Карпати, Слобожанщина, Південь. Етнографічні групи: гуцули, лемки, бойки, поліщуки. Особливості мови, культури, побуту мешканців різних регіонів України. Етнічний склад населення України.

4.

2

Поселення і народне житло Традиційне народне житло. Умеблювання, хатнє начиння та художнє оздоблення житла: розписи, декоративні тканини, український вишиваний рушник. Давні обряди, символіка, традиції, пов’язані з житлом.

Поселення і народне житло

Основні типи традиційних поселень українців: вуличні, безсистемні, рядові, хутори. Забудова садиби, зв’язок житлового будинку з господарчими спорудами, особливості розміщення будинку.

5

5.

2

Українська народна і національна символіка Знак, символ, оберег: розмежування цих понять у народній уяві. Символічне означення дерев і кущів у українців: дуб, вишня, липа, явір, клен. Калина як символ. Калина в народних обрядах і звичаях. Калина у фольклорі. Рослини в календарних та родинних обрядах. Обрядове призначення в українців барвінку та інших квітів і зілля: мальви, жоржини, нагідки, кручені паничі, чорнобривці, любисток, маруна, «ружі». Соняшник у піснях та легендах. Мак в обрядах і повір’ях.

6.

2

Українська народна і національна символіка Український символічний зміст птахів і тварин: зозуля, ластівка, синиця, шуліка, лелека, кінь, корова та ін. Символіка ремісничих виробів. Народно-символічне означення кольору в українців. Символіка вишивки, рушника, писанки (знак, колір тощо). Народна християнська символіка, поклоніння іконам. Українське прапорництво і геральдика.

7.

2

Народний одяг Український святковий і робочий чоловічий і жіночий одяг різних етнографічних регіонів України. Одяг натільний, плечовий, верхній, пояси, головні убори, взуття, прикраси. Крій, матеріал, колір і декоративне оздоблення. Український вінок та його регіональна специфіка. Символіка української сорочки від давнини і до нашого часу. Сорочка-вишиванка..

8

2

Народна кулінарія Хліб у народних звичаях, традиціях, обрядах. Хліб на столі. Традиційна народна кулінарія. Основа харчування – мучні і круп’яні продукти. Страви з овочів. Вживання в їжу м’ясних і молочних продуктів. Українські святкові і ритуальні страви (кутя, узвар, мак тощо). Особливості харчування у пісні й скоромні дні. Традиційні страви мешканців нашого регіону.

9.

2

Основні галузі господарства і заняття українців. Розпис, витинанка, писанкарство. Народна вишивка.

Основні галузі господарства і заняття українців. Народне прикладне мистецтво. Різьба, скульптура, малярство. Основні ознаки і техніки української народної вишивки.

5

10.

2

Народні знання і світоглядні уявлення українців. Поняття про народні знання; їх формування, збереження, накопичення та передача. Народна астрологія. Астрономічні основи культу природи, Астрологічний календар. Уявлення про Всесвіт. Народна метеорологія. Вірування, пов’язані з погодою. Основні ознаки пір року; назви місяців, народні прикмети. Народна математика. Геометричні уявлення та їх практичне використання. Виміри земельних ділянок. Міри довжини. Виміри сипучих речовин.

11.

2

Народне природознавство. Українська демонологія. Роль християнства в еволюції духовності і формуванні світогляду українського народу. Український народний сонник; народна магія та ворожба.

Народне природознавство. Народна медицина та ветеринарія. Світоглядні уявлення та вірування. Космогічні уявлення предків про будову світу.

5

12.

2

Звичаї та обряди українського народу. Історична зумовленість виникнення народних свят, обрядів, звичаїв. Прадавня фетишизація природних сил – грізних і величних, небезпечних і життєдайних, лихих і добрих. Язичеські боги давніх слов’ян: Велес, Дажбог, Коляда, Лада, Молох, Перун, Стрибог, Хорс. Свята зимового циклу, їх зміст та народні сценарії. Свята весняного циклу. Свята літнього циклу. Свята осіннього циклу. Родинні свята і обряди народження дитини, хрестини, пострижини, іменини. Весільний обряд. Поховальний обряд.

13.

.

2

Усна народна творчість українців Огляд пісенного багатства України (календарно-обрядові, весільні, дитячі та родинно-побутові). Дитячий фольклор (словесні жанри). Колискові пісні і їх значення у формуванні особистості.

Усна народна творчість українців

Жанрова система українського фольклору (прозовий, поетичний, пісенний). Малі фольклорні жанри. Своєрідність змісту і побудови дитячих загадок, казок, байок і легенд. Ігри та забави дітей України.

4

14.

2

Етнографічні особливості інших народів України та сучасні етнічні процеси

Розвиток міжетнічних зв’язків на Україні. Пошана до духовної та матеріальної культури народів інших націй. Відродження традицій, звичаїв та обрядів.

15.

2

Підсумкове заняття. Диференційований залік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.