Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод-лаб_2007.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
9.75 Mб
Скачать

Лабораторна робота №6 дослідження опорів запірно-регулювальної апаратури

Мета: визначити експериментальним шляхом коефіцієнт опору діафрагми та сопла

Теоретичні положення

В місцях різких змін потоку, наприклад на поворотах, при звуженні потоку встановленою апаратурою (діафрагма, сопло, засувка, вентиль, клапан) внаслідок перерозподілу швидкостей і утворенню завихрювань, виникають допоміжні опори.

Складні явища, які мають місце при проходженні рідини через вентилі, клапани, діафрагми та інші місця різких змін форми потоку, ускладнюють проведення теоретичного аналізу, і тому втрати напору визначають за формулою Вейсбаха:

, (6.1)

де – коефіцієнт місцевого опору;

– середня швидкість після місцевого опору.

Для двох перерізів, розміщених безпосередньо перед і за місцевим опором, рівняння Бернуллі має вигляд:

(6.2)

З рівняння (2)

. (6.3)

У випадку коли вісь трубопроводу горизонтальна, діаметр трубопроводу до і після місцевого опору одинаків.

(6.4)

З врахуванням (6.4) рівняння (6.3) прийме вигляд

(6.5)

Втрата енергії у місцевому опорі буде визначатися різницею п’єзометричних висот до і після місцевого опору.

Опис лабораторної установки

Лабораторна установка (рис. 5.2) – це ділянку напірного трубопроводу 2 діаметром , на якій встановлена діафрагма та сопло. Вона оснащена впускним 1 та випускним 4 вентилями, за допомогою яких регулюється витрата рідини, та лічильником 3, що призначений для вимірювання об’єма води, яка протікає через трубопровід за певний час. Час визначається за допомогою секундоміра.

Перед і за кожним місцевим опором підключені п’єзометричні трубки, які попарно розміщені на стенді (див. рис. 5.2).

Порядок виконання роботи

1. За допомогою впускного 1 та випускного 4 вентиля створюємо такий напір води з постійною витратою, при якому режим її протікання в трубопроводі буде стаціонарним (рівень рідини в п’єзометричних трубках повинен бути сталий).

2. При досягненні стаціонарного режиму руху, починаємо реєструвати покази по лічильнику 3 та одночасно вмикаємо секундомір.

3. Знімаємо покази п’єзометрів та ( ), підключених до діафрагми та сопла відповідно, та заносимо їх в таблицю 6.1.

4. Через час закриваємо вентиль 1 та знімаємо покази лічильника – об’єм води .

5. Визначаємо витрату води за формулою .

6. Визначаємо втрати напору на місцевих опорах за формулою:

.

7. Визначаємо коефіцієнт опору за формулою:

,

де d=52 мм.

8. Змінимо витрату за допомогою впускного 1 та випускного 4 вентилів та повторюємо пункти 2 – 7 порядку виконання роботи для другого та третього дослідів.

9. Знаходимо середні значення коефіцієнтів опору діафрагми та сопла за формулою

.

10. Результати виконаних розрахунків заносимо в таблицю 6.1. Робимо висновки по роботі.

Таблиця 6.1

Дослідні та розрахункові дані

досліду

Покази п’єзометрів, м

Об’єм

Води

V, м3

Час напов-

нення

зливно-

го баку, t, c

Витрата

Q, м3/c

Коефіцієнт

опору

Середній

коефіцієнт

опору

1

2

3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.