Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СПИСКИ,ЗАКЛАДКИ,ПРИМІТКИ,ПОСИЛАННЯ,ЗНОСКИ І НАЗ....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
140.29 Кб
Скачать

Лабораторна робота № 6

Списки, закладки, примітки, посилання, зноски і назви

теоретичні відомості та рекомендації для студентів

Списки

В редакторі Word під списками розуміється декілька поспіль розташованих абзаців, що пронумеровані або відмічені яким-небудь маркером. Наявність відмітки абзацу маркером, чи номером відноситься до характеристик абзацу. Тому при натисненні клавіші <Enter> перед маркером абзацу отримуємо новий абзац з тими ж властивостями, а саме наступний елемент списку.

 • Щоб декілька абзаців оформити як маркований, або нумерований список треба:

  • виділити ці абзаци;

  • натиснути кнопку Маркеры’ , або кнопку ‘Нумерация’ на панелі інструментів ‘Форматирование’.

 • Щоб відмінити маркування, або нумерацію треба:

  • виділити потрібні абзаци;

  • натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів Форматирование’.

Більше можливостей надає діалогове вікно ‘Список’ (команда меню Формат Список). Після виділення абзаців, що мають бути перетворені у список:

 • викликаємо це діалогове вікно командою Формат Список;

 • вибираємо потрібну вкладку (‘Маркированный’, ‘Нумерованный’);

 • вибираємо необхідний варіант списку, чи варіант ‘Нет’, для відміни маркування, чи нумерації.

Додаткові кнопки у діалоговому вікні ‘Список’ дозволяють змінювати стандартні параметри виділеного стиля маркованого, чи нумерованого списку.

 • Для маркованого списку:

  • Кнопка ‘Рисунок’ дозволяє переглянути та потім вибрати один із зразків мальованих маркерів.

  • Кнопка ‘Изменить’ надає можливість використати в якості маркера один з символів встановлених у Windows шрифтів; встановити відступи в списку для маркера та для тексту.

 • Для нумерованого списку:

  • За допомогою перемикачів ‘начать заново’ і ‘продолжить’ можна змінити початковий номер списку.

  • Кнопка ‘Изменить’ дозволяє змінити формат номера, його шрифт, вигляд нумерації (цифри, букви, римські цифри), положення номера відносно тексту, встановити нумерацію з будь-якого номеру.

 • Для обох списків:

  • Кнопка ‘Сброс’ повертає стандартні параметри маркерів та номерів списків.

В редакторі Word списки можуть створюватися автоматично, якщо у діалоговому вікні ‘Автозамена’ (пункт меню ‘Сервис’) на вкладці ‘Автоформат при вводе’ у підрозділі ‘Применять при вводе к’’ увімкнено режими ‘маркированным спискам, 'нумерованным спискам'.

 • Щоб автоматично створився маркований список, треба на початку рядка документу:

  • набрати один із символів – “ * ” , “ > ” або “ - “;

 • натиснути клавішу <Spacebar> (пропуск), або клавішу <Tab>;

  • набрати один, чи більше символів;

  • натиснути клавішу <Enter>.

 • Щоб створити автоматично нумерований список, на першому кроці треба набрати цифру, чи символ (латинський) з крапкою – '1.', 'A.', 'i.' або 'a.'. А далі діяти так само, як і для маркованого списку.

Щоб декілька абзаців оформити як багаторівневий список (маркований, чи нумерований) треба:

 • виділити ці абзаци;

 • викликати діалогове вікно “Список” (команда “Формат Список”);

 • вибрати вкладку “Многоуровневый”;

 • визначитись з варіантом багаторівневого списку (чи вибрати варіант ‘Нет’ для відміни багаторівневого маркування, чи нумерації);

 • натиснути кнопку OK.

В результаті цих дій всі виділені абзаци будуть оформлені як елементи багаторівневого списку найвищого рівня. Далі треба у відповідності з потрібною структурою списку зменшити (чи згодом збільшити) рівень конкретних абзаців за допомогою кнопок “Увеличить отступ (чи ”Уменьшить отступ ) панелі інструментів “Форматирование”, або за допомогою комбінації клавіш <Tab> або <Shift+Tab>.

Закладки

Закладка – це позиція в документі, або фрагмент тексту, що має ім’я, за яким згодом можна швидко знайти цей фрагмент, або цю позицію.

Щоб створити, чи змінити закладку необхідно:

 • викликати діалогове вікно ‘Закладка’ за допомогою:

  • однойменної команди з меню ‘Вставка’ (‘Вставка Закладка);

  • або комбінації клавіш <Ctrl+Shift+F5>;

 • в полі ‘Имя закладки ввести назву нової закладки, або вибрати ім’я вже існуючої закладки;

 • натиснути на кнопку ‘Добавить.

Щоб вилучити закладку, необхідно в діалоговому вікні ‘Закладка’ виділити її, та натиснути кнопку ‘Удалить.

Щоб перейти до встановленої закладки, необхідно:

 • за допомогою команди ‘Перейти’ з меню ‘Правка’, або комбінації клавіш <Ctrl+G>, чи <F5> викликати діалогове вікно ‘Перейти’;

 • в списку Объект перехода’ вибрати параметр ‘Закладка’;

 • в полі ‘Введите имя закладки ввести ім’я закладки, або вибрати його із списку, що розкривається;

 • натиснути на кнопку ‘Перейти.

Примітки

Примітка – це нотатка або коментар, що введені в документ автором чи рецензентом. Примітка в редакторі Word вводиться в документ, не змінюючи загальний текст документу. Примітки можуть бути різних авторів, що разом працюють над документом.

Щоб вставити примітку, необхідно:

 • натиснути на кнопку Вставить примечание’ на панелі інструментів ‘Рецензирование’, або виконати команду ‘Примечание’ з меню ‘Вставка’, або набрати комбінацію клавіш <Alt+Ctrl+A>;

 • ввести примітку в область приміток, що з’явиться в нижній частині вікна редактора, перед цим, визначившись із авторством примітки в цій же області приміток;

 • закрити область приміток.

Редактор Word вставляє позначку примітки схованим шрифтом (наприклад, ) та виділяє світло-жовтим кольором текст, що має відношення до примітки. Позначка примітки є номер примітки та ініціали автора примітки. Якщо позначка примітки не з’являється в тексті, то треба ввімкнути режим відображення недрукованих символів (кнопка ‘Непечатаемые символы’ ). Якщо затримати курсор миші на виділеному тексті або на позначці примітки, на екрані з’явиться віконце у вигляді підказки, що містить текст примітки та ім’я її автора. Якщо примітка не з’явилась, необхідно виконати команду ‘Параметры’ пункту меню ‘Сервис’ та на вкладці ‘Вид’ встановити прапорець ‘всплывающие подсказки’.

Щоб змінити примітку, треба:

 • відкрити область приміток, для цього

  • виділити світло-жовтий фрагмент тексту, що є зв’язаний з приміткою та натиснути кнопку ‘Изменить примечание на панелі інструментів ‘Рецензирование’;

  • або двічі клацнути на позначці примітки;

  • або виконати команду ‘Примечания’ пункту меню ‘Вид’;

 • відредагувати текст примітки в області приміток.

Щоб вилучити примітку, треба:

 • виділити позначку необхідної примітки;

 • натиснути клавішу <Delete>, або натиснути на кнопку ‘Удалить примечание’ на панелі інструментів ‘Рецензирование.

Після цього редактор автоматично перенумерує інші примітки.

В редакторі Word можливі наступні способи перегляду приміток:

 • затримати курсор миші над текстом примітки;

 • натиснути кнопки ‘Следующее примечание , чи ‘Предыдущее примечание на панелі інструментів ‘Рецензирование’;

 • вибрати ім’я рецензента із списку ‘Кто’ у верхній частині області приміток, щоб переглянути примітки певного рецензента;

 • вибрати команду ‘Перейти’ пункту меню ‘Правка’, із списку ‘Объект перехода’ вибрати параметр ‘Примечание’, в полі ‘Введите имя рецензента’ ввести потрібне ім’я, та натиснути кнопку ‘Следующий.

Щоб надрукувати документ разом із примітками, треба в діалоговому вікні ‘Печать’ (пункт меню ‘Файл’) натиснути кнопку ‘Параметры’ та встановити прапорець ‘Примечания.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.