Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
компютерні мережі.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.04.2019
Размер:
442.37 Кб
Скачать

Комп’ютерні мережі

Вступ в компютерні мережі. 2

Передача сигналів в середовище 3

Моделі взаємодії відкритих систем 6

Фізичний рівень матерії ISO/OSI. 8

Канальний рівень моделі ISO/OSI 10

Мережений рівень моделі ISO/OSI 12

Транспортний та сеансовий рівень моделі ISO/OSI 14

Міжмережевий обмін на основі протоколів стеків TCP/IP 16

Базові технології локальних мереж 17

Інтернет протоколи 20

4.01.2012 – екзамен.

Вступ в компютерні мережі.

 1. історія розвитку комп’ютерних мереж

 2. система телеобробки інформації

 3. міжнародні інститути стандартизації та сертифікації

 1. Історія розвитку комп’ютерних мереж

Комп’ютерні мережі виникли в середині 80-х р. їхньою основою стало підключення консольних елементів до великої обчислювальної машини. Консольні пристроїв підключались до машини за допомогою інтерфейсного кабелю. Схема підключення цих кабелів нагадує сучасну комп’ютерну мережу. Консольна комп’ютерна мережа на відміну від сучасної комп’ютерної мережі виконувала консольні завдання. Консольна комп’ютерна мережа виконує такі завдання

 • ввід інформації

 • створення завдання на обрахунок великої обчислювальної машини

 • повернення результатів обчислення

Довжина консольної мережі могла сягати кількох сотень метрів. Суч комп’ютерна мережа призначена для передачі інформації в 2 напрямках. Комп’ютерна мережа з складним апаратний комплекс яка вирішує певне коло задач. Сучасна комп’ютерна мережа з’явилася на поч. 70 р. та забезпечувала швидкість передачі даних близько 2 мб за сек.. комп’ютерні мережі прийнято поділяти на 3 типи:

 • локальні мережі Lan

 • мережі мегаполісів Man

 • глобальні обчислювальні мережі Wan

Lan – це комп’ютерна мережа протяжності до 1 км. Швидкість передачі даних на порядок вище чим в інших мережах. Для цього типу характерне прокладення кабелю для високошвидкісного лінії зв’язку.

Man – швидкість нижча чим попередні, можуть використовуватись наявні лінії зв’язку низькою швидкість.

Wan – має найнижчу швидкість передачі інформації, більші зв’язки побудовані на основі наявних ліній зв’язку.

 1. Система телеобробки інформації

Система телеобробки – це концептуальне поняття яке узагальнює відомості про системи передачі інформації починаючи з моменту їхньої обробки і до теперішнього часу. Система телеобробки складається з ЕОМ яка підключається до абонентських пунктів за допомогою лінії звязку. Зв'язок може відбуватися через АТС(автомат телеф станц) або МТД. Абонентський пункт АП складається з ППД(підсистеми передачі даних) та ПП. (периферійні пристрої). АТС робить комутована з’єднання між абонентським пунктом та ЕОМ. Таким чином дозволяючи підключити декілька абонентських пунктів через телефонні лінії зв’язку. МПД(мультиплекс перед дан) призначений для створення кількох ліній некомутованому зв’язку.

Функції системної обробки:

 • ввід даних центральним ЕОМ

 • створення завдання на обробку сигналів

 • проведення розрахунків

 • отримання результатів обчислення

Типи системної обробки:

 • пошуково довідникові системи

 • системи збереження інформації

 • системи управління базами даних

Процедури системної обробки:

 • заповнення бази даних

 • заповнення довідникової системи

 • відправка файлів для збереження

 • отримання результатів

 • отримання відповіді системи

 1. Міжнародні інститути стандартизації та сертифікації

ІЕЕЕ – міжнародний інститут стандартизації інженерів з електроніки та електрики, який займається стандартизації всіх галузей людської діяльності.

Стандарт – це формалізований набір параметрів та характеристик певного пристрою, який є обов’язковим для виконання виробником для цього виконання.

ІSО (International Organization Standartization) – це міжнародна організація стандартизації, яка займається стандартизацією комп’ютерних мереж на світовому рівні. Ця організація є аліансом національних організацій по стандартизації.

ANSI (American national standart institut) – розробила стандарт на першу комп’ютерну мережу на базі волоконного оптичного кабелю.

 1. Структура стандартів ІЕЕЕ

ІЕЕЕ 802.1 - (Internetworking)

IEEE 802.2 – LLC(Logical Link Control)

IEEE 802.3 – Ethernet CSMA/CD

IEEE 802.4 – Token Pasing Token Bus

IEEE 802.5 – Token Ring

.

.

.

IEEE 802.11 – WiFi

802.1

802.2

802.3 802.4 802.5… 802.11