Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конец курсачу.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
152.61 Кб
Скачать

6

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Інститут біології, хімії та біоресурсів

кафедра ґрунтознавства

Курсова робота на тему:

Система удобрення польових культур у сівозміні фермерського господарства Іванюка О.О. Заставнівського району Чернівецької області

Виконав:

студент 4 курсу

Спеціальності «Агрохімія та ґрунтознавство»

Сергієнко А.Р

Науковий керівник:

Черлінка В. Р.

Чернівці 2015

Зміст

Вступ

 1. Загальні відомості про господарство………………………………………3

  1. Характеристика господарства…………………………………………5

  2. Кліматичні умови……………………………………………………10

  3. Геоморфологія та грунтотвірні породи……………………………12

 2. Грунти господарства та їх агрохімічна характеристика…………………13

  1. Грунти господарства…………………………………………………13

  2. Генеза грунтів…………………………………………………………15

  3. Агрохімічна характеристика3………………………………………15

 3. Обгрунтування системи добрив і підвищення родючості грунту………16

  1. Планування заходів по хімічній меліорації…………………………16

  2. Накопичення та використання органічних добрив…………………18

  3. Методи розрахунку норм мінеральних добрив……………………..20

  4. Система удобрення та план внесення добрив у сівозміні…………29

  5. Баланс гумусу…………………………………………………………23

  6. Баланс поживних речовин……………………………………………23

  7. Економічна ефективність внесення добрив………...………………45

Висновки………………………………………………………………33

Література……………………………………………………………..35

Вступ

Основна мета курсової роботи — набуття студентами теоре­тичних знань і практичних навиків для проектування системи за­стосування добрив у сівозмінах та інших угіддях у відповідності з конкретними ґрунтово-кліматичними умовами, біологічними особливостями вирощуваних культур та властивостями мінера­льних і органічних добрив.

Завданням системи ведення господарства є під­вищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур та збільшення виробництва зерна, буряків, картоплі, ко­рмів, овочів тощо. Для його розв'язання важливе значення має ефективне і раціональне використання органічних та мінеральних добрив.

Хімізація сільського господарства — це всебічно - обґрунтоване використання хімічних речовин в сільському господарстві. Хімізація поєднує виробництво добрив і науково - обґрунтоване їх використання, хімічну меліорацію ґрунтів, захист рослин від шкідників і хвороб, боротьба з бур'янами, широке використання продуктів хімічного виробництва в рослинництві і тваринництві. Ефективність мінеральних добрив підвищується на фоні застосування органічних добрив. Багаточисельні досліди в нашій країні і за кордоном свідчать про великий вплив органічної речовини на біологічні, агрохімічні і фізико - хімічні фактори родючості. Тому вірно розроблена система удобрення культур в сівозміні обумовлює одержання високих і стабільних врожаїв всіх сільськогосподарських культур сівозміни з високою окупністю одиниці добрива. Виконання завдання по хімізації покладено на пункти хімізації і агрохімічні об'єднання, агрохімічні центри. Говорячи про роль мінеральних добрив, неможливо забувати, що для отримання високих та сталих врожаїв велике значення має застосування органічних добрив, вапнування кислих ґрунтів, гіпсування солонцюватих ґрунтів і інші прийоми окультурення орного шару. Підвищення ефективності добрив в більшій мірі залежить від конкретних умов, доз добрив, строків і способів їх внесення. При широких масштабах застосування в сільському господарстві мінеральних і органічних добрив, меліорантів, пестицидів, стає необхідність комплексного вивчення їх впливу не тільки на родючість грунтів, урожай і якість продукції, а й на навколишнє середовище. Стоїть завдання розробити екологічно допустимі дози внесення добрив і пестицидів в сівозміні, застосувати природозберігаючі технології їх внесення.

 1. Загальні відомості про господарство

  1. Характеристика господарства

Приватне аграрне підприємство «Білобожницьке» розташоване в Чортківському районі Тернопільської області. Сполучення з районним центром є добрим, а обласний знаходиться в 97км від підприємства. Дане господарство спеціалізується на вирощуванні зерново-картопляних культур із розвинутим тваринництвом .

Таблиця 1

Відомості про господарство

Показники

Область

Тернопільська

Район

Чортківський

Господарство

Заліссянська СС ″Золотий колос″

Спеціалізація господарства

Зерново-картопляне із розвинутим тваринництвом

Площа землекористування – всього, га

1000

Рілля

632,4

Кількість сівозмін

9

Площа сівозмін, га

632,4

Дані про наявність тваринного поголів’я та тривалість їх стійлового періоду наведені у таблиці 2.

Дивлячись у таблицю ми бачимо, що господарству наявне таке тваринне поголів’я: ВРХ всього 285, молодняку 230, коні 15, свині 305 голів.

Таблиця 2

Наявність тваринного поголів’я

Вид худоби

Кількість голів, шт

Тривалість стійлового періоду, дні

ВРХ всього

285

200

В т.ч. молодняк до 1 року

230

200

Коні

15

200

Свині

305

365

Вівці

0

0

Кури

0

0

Гуси

0

0

Схему польової сівозміни наведена у таблиці 4. З цієї таблиці ми бачимо, що середній розмір поля конюшини становить 70,2 га, озимої пшениці – 70,2 га, цукрового буряку – 70,2 га, кукурудза на силос 70,2 га, гороху 70,2 га, картоплі – 70,2 га, кукурудза на зерно – 70,2 га, я. ячмень+конюшина – 70,2 га.

Таблиця 4

Схема польової сівозміни

№ п/п

Культура

Середній розмір поля,га

1.

Конюшина

70,2

2.

Озима пшениця

70,2

3.

Цукровий буряк

70,2

4.

Кукурудза на силос

70,2

5.

Горох

70,2

6.

Озима пшениця

70,2

7.

Картопля

70,2

8.

Кукурудза на зерно

70,2

9.

Ярий ячмінь+конюшина

70,2

№ п/п

Пло-ща га.

Роки

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

70,2

Конюшина

Озима пшениця

Цукровий буряк

Кукурудза на силос

Горох

Озима пшениця

Картопля

Кукурудза на зерно

Ярий ячмінь+конюшина

2.

70,2

Озима пшениця

Цукровий буряк

Кукурудза на силос

Горох

Озима пшениця

Картопля

Кукурудза на зерно

Ярий ячмінь+конюшина

Конюшина

3.

70,2

Цукровий буряк

Кукурудза на силос

Горох

Озима пшениця

Картопля

Кукурудза на зерно

Ярий ячмінь+конюшина

Конюшина

Озима пшениця

4.

70,2

Кукурудза на силос

Горох

Озима пшениця

Картопля

Кукурудза на зерно

Ярий ячмінь+конюшина

Конюшина

Озима пшениця

Цукровий буряк

5.

70,2

Горох

Озима пшениця

Картопля

Кукурудза на зерно

Ярий ячмінь+конюшина

Конюшина

Озима пшениця

Цукровий буряк

Ккурудза на силос

6.

70,2

Озима пшениця

Картопля

Кукурудза на зерно

Ярий ячмінь+конюшина

Конюшина

Озима пшениця

Цукровий буряк

Ккурудза на силос

Горох

7.

70,2

Картопля

Кукурудза на зерно

Ярий ячмінь+конюшина

Конюшина

Озима пшениця

Цукровий буряк

Ккурудза на силос

Горох

Озима пшениця

8.

70,2

Кукурудза на зерно

Ярий ячмінь+конюшина

Конюшина

Озима пшениця

Цукровий буряк

Ккурудза на зерно

Горох

Озима пшениця

Картопля

9.

70,2

Ярий ячмінь+конюшина

Конюшина

Озима пшениця

Цукровий буряк

Ккурудза на силос

Горох

Озима пшениця

Картопля

Кукурудза на зерно

Таблиця 5