Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сам1-нова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
179.71 Кб
Скачать

Укоопспілка Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту

ХІМІЯ

Методичні рекомендації для самостійної роботи

Спеціальність:5.03051001 «Бухгалтерський облік»,

5.05170101 «Виробництво харчової продукції»,

5.03050702 «Комерційна діяльність»,

5.03050801 « Фінанси і кредит»

5.03050801 « Фінанси і кредит» спеціалізація «Банківська справа» ,

5.03050802 «Оціночна діяльність»,

5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність».

Вінниця 2011

Хімія. Методичні рекомендації для самостійної роботи.

Укладачі

Ребікова А.А. - викладач коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту.

Пукас М.М. – викладач коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

Методичні рекомендації для самостійної роботи з хімії розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісї загальноосвітніх дисциплін.

Протокол № ___ від „___” ________ 20 р.

Голова циклової комісії Тарасова О.З.

Тематичний план

Назва розділу і теми

Зміст самостійної роботи

Кіль-кість годин

1

2. Неметалічні елементи та їх сполуки.

Практичне значення неметалів та їх сполук. Колообіг неметалів. Охорона довкілля.

  1. Практичне значення неметалів та їх сполук.

  2. Колообіг неметалів у природі.

  3. Проблема кислотних дощів, парникового ефекту, озонових дір, ядерної зими.

4.Охорона довкілля від забруднень сполук неметалічних елементів.

2

2

5.Хімія і життя.

Значення хімії як науки і її роль у вирішенні глобальних проблем людства.

1.Роль хімії у формуванні наукового світогляду

вирішенні економічних, екологічних, енергетичних,

сировинних і продовольчих проблем.

2.Основні напрямки хімізації суспільного виробництва.

3.Перспективи розвитку хімічного комплексу

України.

4.Хімічні речовини і процеси в атмосфері, біосфері,

гідросфері, літосфері, їх вплив на все живе.

5.Біологічна рівновага і діяльність людей, пов’язана із застосуванням хімічних речовин.

2

Разом

4

Розділ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки.

Самостійна робота №1

Тема: Практичне значення неметалів та їх сполук.

Колообіг неметалів. Охорона довкілля.

План:

1.Практичне значення неметалів та їх сполук.

2.Колообіг неметалів у природі.

3.Проблема кислотних дощів, парникового ефекту, озонових дір, ядерної зими.

4.Охорона довкілля від забруднень сполук неметалічних елементів.

Література:1, 3, 7, 9.

Питання 1.Практичне значення неметалів та їх сполук.

Методичні рекомендації

При опрацюванні даної теми слід звернути увагу на таке.

У великих кількостях азот застосовується для добування аміаку. Широко використовується для створен­ня інертного середовища — наповнення електричних ламп роз­жарювання і вільного простору у ртутних термометрах, при перекачуванні горючих рідин. Ним азотують поверхню сталь­них виробів, тобто насичують їх поверхню азотом за високої температури. У результаті в поверхневому шарі утворюються нітриди феруму, які надають сталі більшої твердості. Така сталь витримує нагрівання до 500°С без втрати своєї твер­дості.

Велике значення азот має для життя рослин і тварин, оскільки він входить до складу білкових речовин. Сполуки нітрогену застосовуються у виробництві мінеральних добрив, вибухових речовин і в багатьох інших галузях промисловості.

Червоний фосфор застосовують у виробництві сірників. З червоного фосфору, сульфіду стибію(ІІІ), залізного сурику (природного оксиду феруму(ІІІ) з домішкою кварцу) та клею виготовляють суміш, яку наносять на бічні поверхні сірникової коробки. Головки сірників складаються головним чином з бер­толетової солі, молотого скла, сульфуру та клею. Під час тертя головки по намазці сірникової коробки червоний фос­фор займається, підпалює склад головки, а від нього заго­ряється дерево.

Білий фосфор широкого застосування не має. Звичайно його використовують для утворення димових завіс. Чорний фосфор застосовується дуже рідко.

Алмази широко застосовують для різання скла, буріння гірських порід і шліфування особливо твердих матеріалів. Алмаз пога­но проводить теплоту і практично не проводить електричного струму. Зразки його в чистому вигляді сильно заломлюють світло (світяться). Тому з алмазів виготовляють прикраси (діаманти).

Графіт застосовують для виробництва грифелів олівців, а також електродів (у промисловому електролізі). В суміші з технічними маслами використовується як мастило: його лусоч­ки усувають нерівності поверхні, яку змащують. Оскільки він тугоплавкий і добре витримує різку зміну температур, із суміші графіту і глини виготовляють плавильні тиглі для мета­лургії. Використовують графіт і в ядерних реакторах як уповільнювач нейтронів.

Сажувикористовують як наповнювач для гуми та пластмас, пігмент для друкарської справи, копіювального паперу, стрічок друкарських машин. Кокс використовують у металургії як паливо і відновник.

Водень використовують для різання і зварювання металів, відновлення металів з різних оксидів, для відновлення металів з їх оксидів, синтезу аміаку, як екологічне паливо майбутнього.

Хлор використовують для дезінфекції питної води, відбілювання тканин і паперу.

Йод у вигляді спиртового розчину використовують у медицині.

Питання 2. Колообіг неметалів у природі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.