Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Приклад_виконання_розраx.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
1.01 Mб
Скачать

3 Задача 3

3.1 Постановка задачі

Керівництву фірми "Росток", яка виробляє пральні машини, необхідно прийняти рішення про обсяг їх випуску та продажу у новому регіоні "Залісся". Хоч ємність нового ринку точно не відома, припускаються чотири її варіанти із наступною імовірністю, отриманою в результаті маркетингового дослідження ринку:

Таблиця 3.1 – Маркетингове дослідження ринку

Місткість ринку, шт.

Імовірність певної місткості ринку

100+50*№В

0,5

200+65*№В

0,3

300+75*№В

0,1

400+100*№В

0,1

Порекомендуйте керівництву фірми найбільш ефективну стратегію, виходячи з відпускної ціни однієї пральної машини 600+50*№В грн. та з основного критерію вибору стратегії - отримання максимального валового прибутку.

    1. Хід виконання задачі та висновки

Для виявлення в чистому вигляді впливу прогнозованих варіантів місткості ринку на очікуваний прибуток потрібно застосувати низку припущень, які спростять розрахунки. Одне з них – прибуток від продажу виробу дорівнює повним витратам його виробництва. Друге – повні витрати виробництва одиниці товару не залежать під обсягу виробництва. Також абстрагуємося від впливу коливання попиту і пропозиції на ціни, що приймаються за стабільні.

Спочатку заповнюємо табл. 3.2, в якій не враховуються імовірності кожного з чотирьох варіантів місткості ринку.

Таблиця 3.2. Очікуваний прибуток від продажу пральних машин (без врахування імовірності тієї чи іншої ємності ринку, грн.)

Місткість ринку, шт.

Стратегія 1 200

Стратегія 2 300

Стратегія 3 400

Стратегія 4 500

150

65000

0

-65000

-130000

265

130000

149500

84500

19500

375

130000

195000

227500

162500

500

130000

195000

260000

325000

Розраховуючи очікуваний прибуток, потрібно виходити із суми повних витрат виробництва за планом випуску у кожній стратегії, – адже покриття витрат виробництва є умовою існування фірми взагалі.

У стратегії 1 плануємо випустити 200 пральних машин, а місткість ринку становить 150 пральних машин. Це говорить про перевищення пропозиції над попитом (50 машин будуть нереалізованими). Перевищення пропозиції над попитом суттєво позначиться на очікуваному прибутку. Тому витрати виробництва становитимуть 650 грн.*50 шт.=32500 грн. Прибуток від реалізації складе: 150*650-32500 = 65000 (грн.). В інших випадках в першій стратегії перевищення попиту над пропозицією. В такому випадку підприємство отримує дохід від реалізації всієї виробленої продукції (ринок поглинає повний випуск). Для розрахунку перемножається обсяг випуску продукції на ціну однієї пральної машини.

При другій стратегії підприємство планує виробити 300 пральних машин. В першому випадку підприємство реалізує половину (150 шт.) продукції, бо місткість ринку лише 150 пральних машин. В результаті підприємство виходить на рівень незбитковості: 150*650-150*650=0. В другому випадку місткість ринку складає 265 пральних машин. При плановому випуску в 300 шт. підприємство зможе реалізувати лише 265 пральних машин, так як пропозиція перевищує попит на ринку. Очікуваний прибуток: 265*650-35*650=14950 (грн.). В третьому випадку місткість ринку складає 375 шт. В даному випадку попит вже перевищує пропозицію. Отже, підприємство зможе реалізувати всю вироблену продукцію. Розмір очікуваного прибутку складе: 300*650=19500 (грн.). Четвертий випадок буде мати ті ж самі цифри при аналогічній ситуації.

При третій стратегії підприємство планує виготовити 400 пральних машин. В першому випадку за місткості ринку в 150 пральних машин, пропозиція вкотре перевищує попит на ринку. Отже, очікуваний прибуток складе: 150*650-250*650=-65000 (грн.). Отже, в результаті такого планування випуску підприємство зазнає збитків. В наступному випадку при місткості ринку в 265 машин, очікуваний прибуто складе: 265*650-135*650=84500 (грн.). В третьому випадку при попиті 375 шт. підприємство зможе реалізувати тільки 375 пральних машин. Залишаються нереалізованими 25 пральних машин, а через це – некомпенсованими витрати виробництва в розмірі 650 грн. * 25 шт. = 16250 грн. Фірма змушена покрити їх за рахунок прибутку, отриманого від продажу перших 375 машин. Тому прибуток дорівнює: 375*650-16250=227500 (грн.). Якщо місткість ринку за даною умовою буде становити 500 пральних машин, то попит перевищуватиме пропозицію, а тому підприємство реалізує всю продукцію загалним обсягом 400 одиниць. Прибуток становитиме при цьому: 400*650=260000 (грн.).

Розглянемо четверту стратегію. Підприємство планує випустити 500 пральних машин. Якщо місткість ринку буде 150 одиниць (перший випадок), то пропозиція знову буде перевищувати попит. При попиті 150 пральних машин, підприємство зможе реалізувати тільки 150 шт. Залишаються нереалізованими 350 пральних машин, а через це – некомпенсованими витрати виробництва в розмірі 650 грн. * 350 шт. = 227500 грн. Дохід від продажу буде складати: 150*650-227500=-130000 (грн.). Отже, підприємство за такого планування понесе збитки. В другому випадку при місткості ринку в 265 пральних машин фірма наситить ринок і залишить нереалізованими 235 одиниць. Дохід від реалізації складе: 265*650-235*650=19500 (грн.). В третьому випадку при місткості ринку в 375 пральних машин, нереалізованими залишуться 125 одиниць. Тому дохід буде становити: 375*650-125*650=162500 (грн.). В четвертому випадку попит буде рівним пропозиції, тому фірма зможе реалізувати всю продукцію загальним обсягом 500 пральних машин. Дохід від реалізації складе: 500*650=325000 (грн.).

Використовуючи розглянуту методику визначення очікуваного прибутку в умовах різного співвідношення пропозиції її попиту, розрахуємо очікуваний прибуток фірми із врахуванням імовірності різних варіантів місткості ринку. Для розрахунку виходимо з даних табл.1, скорегованих на прогнозовані обсяги попиту, наведені у табл. 3.3. Заповнюємо цю таблицю.

Таблиця 3.3 - Очікуваний прибуток від продажу пральних машин (грн.)

Місткість ринку, шт..

Імовірність певної місткості ринку

План випуску, шт..

Стратегія 1 200

Стратегія 2 300

Стратегія 3 400

Стратегія 4 500

150

0,5

32500

0

-32500

-65000

265

0,3

39000

44850

25350

5850

375

0,1

13000

19500

22750

16250

500

0,1

13000

19500

26000

32500

Разом

1

97500

83850

41600

-10400

Дана таблиця формується в результаті множення відповідних очікуваних доходів, які були розраховані раніше на імовірність певної місткості ринку.

Аналізуючи отримані результати можна зробити висновок про те, що максимальний валовий прибуток в розмірі 97 500 грн. підприємство отримає при виборі першої стратегії. Тому підприємству варто порадити обрати саме цю стратегію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.