Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PIV_sami_novi.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
320 Кб
Скачать

11)Держінспектор з питань і.В.

Правовою основою їх діяльності є Положення про держінспекторів,затверджене постановою кабміну. Державний інспектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог Законів України

2) вживає заходів до припинення незаконного обігу товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності.

3) з метою недопущення порушень прав інтелектуальної власності здійснює:

контроль за наявністю договорів на виробництво дисків і правильністю їх укладення;

контроль за нанесенням спеціального ідентифікаційного коду на всі диски, що виробляються;

перевірку відомостей і даних, занесених суб’єктом господарювання, що виробляє диски, до спеціальних журналів, ведення яких передбачено законодавством;

перевірку реєстрації у спеціальному журналі відомостей про обсяги виробництва дисків, замовлень та договорів на їх виробництво.

4) видає суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання розпорядження (приписи).

5) проводить планові та позапланові перевірки

З метою виконання покладених на нього завдань державний інспектор має право:

1) перевіряти у суб’єктів господарювання наявність дозволу на використання об’єктів права інтелектуальної власності.

2) вимагати від суб’єктів господарювання, що використовують об’єкти права інтелектуальної власності, для ознайомлення документів,що засвідчують право і.в

3) проводити перевірку

Державний інспектор зобов’язаний:

1) у разі виявлення порушень законодавства з питань інтелектуальної власності, що містять ознаки злочину, негайно

2) проводити перевірки в установленому порядку, оформлювати матеріали перевірки, вести їх облік та передавати на розгляд до суду

3) та інші обовязки.

12)Правові засади діяльності патентних повірених

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у п. 2 с місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих відповідно до закону.

Заявники України також можуть доручати представникам у справах інтелектуальної власності або іншим довіреним особам вести справи з Установою. Різниця у тому, що іноземні особи можуть вести свої справи з Установою України лише через представників інтелектуальної власності. Особи України вести справи з Установою можуть через зазначених представників лише за своїм бажанням. Слід підкреслити й те, що ведення справ з Установою через представника у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) потребує певних витрат заявника. Разом з тим сам заявник не завжди може кваліфіковано оформити заявочні матеріали та вести інші справи. У таких випадках без кваліфікованої допомоги патентного повіреного не обійтися.

Отже, патентний повірений повинен бути фахівцем високого рівня у сфері патентного законодавства. До нього пред'являються досить високі вимоги. Патентний повірений має володіти не тільки належними діловими якостями, а й керуватися моральними засадами. Тому чинне законодавство України про інтелектуальну власність встановлює досить жорсткі вимоги до особистості патентного повіреного. Приписи щодо патентних повірених містяться й в інших патентних законах України. Проте про них нічого не згадується в Законі України «Про авторське право і суміжні права».

Кабінет Міністрів України постановою від 10 серпня 1994 р. затвердив спеціальне Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). До зазначеної постанови вносилися зміни і доповнення від 10 жовтня 1994 р. та 27 серпня 1997 р.

У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. зазначається, що відповідно до чинного законодавства України пре інтелектуальну власність Положення про представників у справах інтелектуальної власності визначає правовий статус зазначених представників (патентних повірених) і регулює відносини, що складаються у зв'язку з набуттям, реалізацією і припиненням права займатися діяльністю патентного повіреного. Згідно з Положенням патентний повірений повинен бути громадянином України, який:постійно проживає в Україні; має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту у сфері охорони інтелектуальної власності;має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного. Держдепартамент веде Державний реєстр представників у спра­вах інтелектуальної власності (патентних повірених).. Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру присвоюється реєстраційний номер.

Права:

підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо;

— виконувати платіжні операції;

— відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності;

— подавати доповнення, заперечення, скарги;

— вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів;

представляти інтереси власників прав на об'єкти інтелек­туальної власності в державних і судових органах тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]