Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модули.Вариант 12.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
572.93 Кб
Скачать

Майданович П.

Модуль 1. Варіант 12

Задача №1

Моня Соловейчик виходить на пенсію після 40 років праці на муніципальну компанію “Не стукай відром!”. Його загальний пенсійний фонд нараховує 163000 грн.. і очікувана тривалість життя - 20 років. Менеджер пенсійного фонду засвідчив, що фонд може заробляти на цих активах 16% річних. Скільки пан М. Соловейчик буде отримувати пенсії? 

РОЗВ’ЯЗОК:

Припустимо що 163000 це PVA

PVA= PMT * PVIFAK,T

Згідно таблиці PVIF16%, 20р. =14 (приблизно)

163000 = PMT * 14

PMT= 11642 грн

(((Або В розрахунку на 20 років 163000/20= 8150 грн щорічно. FV= PV*FVIF16%, 1р.

Згідно таблиці FVIF16%, 1р. = 1,16. FV= 8150* 1,16 = 9454 грн)))

Задача №2

Безризикова ставка дорівнює 9%. Доходність ринку - 13%. Коефіцієнт β для акцій компанії “Електромеханічні нагрівачі, Лтд” становить 1,5. Зробіть висновки з аналізу цієї інформації.

Умова

KRF = 9 %

KM = 13%

ß = 1,5

РОЗВЯЗОК:

Визначаємо дохідність активу

K= KRF + (KM - KRF )* 1,5 = 0,09 + (0,13 – 0,09) * 1,5 = 0,15 =15%

Висновок: Якщо вкладати у без ризикові активи, то можна отримати 9% доходу, А інвестуючи в забов’язання даного виду можна отримати 15% прибутку. Це звісно більше, але ця висока дохідність компенсується високою ризиковістю

Задача №3

Фірма “Свисток” виробляє чайники складної конструкції, що продаються за ціною 99 грн.. за комплект (чайник, 8 свистків і один практичний посібник для користувачів на 125 стор.). Фіксовані витрати складають 700000 грн.. за умов випуску 400000 комплектів. Змінні витрати - 35 грн.. на комплект. Якого прибутку досягне фірма від продажу 12000 комплектів?

Умова

FС=700 тис.грн

VС= 35 грн./од

Price= 99 грн./од

N=400000 од.

N1=12000од. Прибуток-?

РОЗВЯЗОК:

Спосіб 1

Розраховуємо кількість одиниць для точки беззбитковості

N2= FV: ( P- VC)= 700 000 : (99-35)= 10 938 од.

За такої кількості одиниць продукції TR=TC (35*10 938 + 700000 = 99*10 938)

Розраховуємо прибуток за умов випуску 12000 одиниць продукції

Прибуток = ( N1-N2) ( P- VC)= (12000-10938) (99-35)= 1062*64= 67968 грн.

Спосіб 2

Прибуток= N (P – VC) – FC= 12 000 (99-35) – 700 000 = 68 000 грн.

Відповідь: прибуток від продажу 12000 комплектів складатиме 68000грн.

4. Дані, що наведені нижче, складені для менеджера компанії “Навіки”. На їх основі підготуйте підсумкові фінансові документи: Звіт про прибутки та збитки за 2008 р. і Баланс на 31.12.08 р. Розрахуйте прибутковість власного капіталу і частку власного капіталу.

Дебет

Кредит

Запас на початок року

12300

Закупки

123400

Виручка від реалізації

412750

Знижки надані

2200

Знижки отримані

4700

Оренда

43200

Оплата електроенергії

13400

Заробітна плата персоналу

98700

Транспортні витрати

25000

Оплата за телефон

5600

Офісне обладнання

46000

Автомобіль

45600

Дебітори

22000

Власний капітал

13700

Довгострокові запозичення

8700

Короткостроковий кредит

23450

Кредитори

21000

460850

460850

Додаткова інформація:

  • інвентаризація на кінець року - 28600;

  • норми амортизації: офісне обладнання - 25%,

  • автомобіль - 15%;

  • виплати дивідендів - 18%;

  • аванс по оренді - 1600;

  • заборгованість: по оплаті праці - 37800,

  • по електроенергії - 11988,3.

РОЗВЯЗОК:

Собівартість продукції = Запас на початок року + Закупки – Інвентаризація на кінець року + Оплата електроенергії + Заробітна плата персоналу + Виробниче обладнання(автомобіль) *Норму амортизації

Собівартість= 12300 + 123400 – 28600 + 13400 + 98700 + 45600*0,15= 226040

Адміністративні витрати = Оплата за телефон + Офісне обладнання*Норма амортизації + (Оренда-Аванс по оренді )

Адміністративні витрати = 5600 + 46000*0,25 + ( 43200-1600 ) = 58700

Прибуток до оподаткування = Валовий прибуток + Інші операційні доходи (знижки отримані)– Адміністративні витрати – Витрати на збут

Валовий прибуток= Виручка від реалізації – вирахування (знижки надані)- собівартість = 412750 – 2200 - 226040= 184510

Прибуток до оподаткування = 184510 + 4700 – 58700 – 25000= 105510

Прибуток після оподаткування = 105510 – ( 105510*0,25 ) = 79132.5

Прибуток після виплати дивідендів = 79132.5– (79132.5*0,18) = 64888,65

Основні засоби = Офісне обладнання + Виробниче обладнання

Основні засоби= 46000 + 45600 = 91600

Знос = Офісне обладнання*Норма амортизації + Виробниче обладнання*Норма амортизації

Знос = 46000*0,25 + 45600*0,15 = 18340

Залишкова вартість = ОЗ –знос

Залишкова вартість = 91600–18340= 73260

Виробничі запаси на кінець року= виробничі запаси на початок року - інвентаризація = 12300 – 28600 = 16300

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.