Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗАГАЛЬНА.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
287.74 Кб
Скачать
 1. Народження (етап підприємництва) Це становлення організації, формується життєвий цикл організації, цілі не чіткі, процес протікає повільно, вимагає стабільного забезпечення ресурсами. Основне завдання – вихід на ринок.

 2. Дитинство, юність (етап колективності) Розвиток інноваційних процесів, формується місія. Завдання – зміцнення, захоплення ринку. Мета – короткочасний прибуток, прискорене зростання.

 3. Зрілість (етап формалізації і управління)

Стабілізація структури, вводяться правила, визначаються процедури. Упор на інновації і стабільність. Зростає роль вищої ланки управління. Формується індивідуальний імідж.

 1. Старіння (етап вироблення структури) Вищий етап зрілості. Головна мета – зберегти результат. Виявляються нові можливості ринку. Організаційна структура становиться комплексною і стабілізується.

 2. Занепад (відродження) Занепад: погіршуються показники. Завдання – утримати ринки. Часто до керівництва приходять нові люди, робляться спроби усунути тенденції занепаду. Для 70% організацій життєвий цикл закінчується занепадом.

3.5 формальні і неформ. Організац.

Формальні і неформальні організації

Формальн орган-ія – групи людей, які створені по волі керівника для досягн цілей орган-ії.Офіційні відносини регламентуються документами,до яих віднос нормативно-правове забезпечення(постанови кабміну,нд міністерств,стандарти,розпорядження керівника)створені організаційною структурою. Група людей,що вступила в регулярну взаємодію ,створилася стихійно- назив неформальною.Форм-ться на основі особистих симпатій,спільних інтересів,поглядів. Прояви влади неформальн. групи:

 1. неофіц спілкув,неформальна комунікація

 2. здатність неформ груп діяти або не діяти

 3. несанкціоноване встановлення виробничих норм

Причини які спонук людей створ-ти неформ групи:

 1. відчуття приналежності

 2. потреба в спілкуванні

 3. взаємодопомога

 4. захист

 5. симпатія

Характеристики:

-соц контроль(створення групових еталонів поведінки в групі-прийнятна і неприйн поведінка)

-опір змінам(природна тенденція до опору частково поясн тим,що зміни можуть нести в собі загрозу існування)

-наявність неформ лідерів.Опора лідера – визнання його групою,сфера впливу може виходити за рамки формальних організацій.

3.5Формальні і не формальні

Формальні і неформальні організації

Формальн орган-ія – групи людей, які створені по волі керівника для досягн цілей орган-ії.Офіційні відносини регламентуються документами,до яих віднос нормативно-правове забезпечення(постанови кабміну,нд міністерств,стандарти,розпорядження керівника)створені організаційною структурою. Група людей,що вступила в регулярну взаємодію ,створилася стихійно- назив неформальною.Форм-ться на основі особистих симпатій,спільних інтересів,поглядів. Прояви влади неформальн. групи:

 1. неофіц спілкув,неформальна комунікація

 2. здатність неформ груп діяти або не діяти

 3. несанкціоноване встановлення виробничих норм

Причини які спонук людей створ-ти неформ групи:

 1. відчуття приналежності

 2. потреба в спілкуванні

 3. взаємодопомога

 4. захист

 5. симпатія

Характеристики:

-соц контроль(створення групових еталонів поведінки в групі-прийнятна і неприйн поведінка)

-опір змінам(природна тенденція до опору частково поясн тим,що зміни можуть нести в собі загрозу існування)

-наявність неформ лідерів.Опора лідера – визнання його групою,сфера впливу може виходити за рамки формальних організацій.

3.6.Горизонтальниай и Вертикальний розподіл праці, рівні управління

Горизонтальний це якісна і кількісна диференціація спеціалізація трудовой діяльності

Це Розділення роботи на компоненти із спеціалізацією виробництва і виконавців.

Ознаки:1.функціональний розподіл праці (Спеціалізація по видам діяльності )

2. товарно галузева (пов’язана і спецалізацєю і обмеженням в виконанні труд. Операцій і процедур)

3.Кваліфікаційний розподіл праці при визначенні видів труд.діяльності виходячі із складності робіт і необхідної для її виконання класифікації

Вертикальний ґрунтується на тому що роботу групи потрібно координувати, а також існує норма керованості