Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Переддипломна практика є завершальною частиною....docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2018
Размер:
34.05 Кб
Скачать

ВСТУП

Переддипломна практика є завершальною частиною навчального процесу студентів.

За час проведення практики студенти повинні ознайомитись із структурою підприємства, його економічними показниками та дати оцінку фінансового стану підприємства. Показники оцінки фінансового стану наглядно показати в формі таблиці.

Слід також визначити та описати чинники, які впливають на фінансовий стан підприємства і на підвищення його ефективності.

Звіт з переддипломної практики повинен бути оформлений на стандартних аркушах наперед і включати в себе щоденник, додатки та використані джерела.

Звіт подається керівнику практики та підлягає захисту в присутності членів циклової комісії . Звіт оцінюється за п’ятибальною системою.

Тематичний план проходження переддипломної практики.

№п/п

Кількість

днів

годин

1.

Виробнича потужність та план виробництва та реалізації продукції

1

6

2.

План матеріально-технічного забезпечення

1

6

3.

План праці і заробітної плати

1,5

9

4.

Сукупні витрати та собівартість продукції

1,5

9

5.

Оцінка фінансово-економічного стану підприємств

1

6

5.1

Оцінка прибутковості та фінансової стійкості

1

6

5.

Оцінка ділової активності та платоспроможності

1

6

6.

Фактори зростання ефективності виробництва

1

6

Разом

9

54

Методичні рекомендації з проведення переддипломної практики.

Тема 1. Виробнича потужність та план виробництва і реалізації продукції.

Планування випуску продукції і кількості є головним розділом річного плану тому, що інші розділи забезпечують його реалізацію. План випуску та реалізації продукції розробляється в натуральному та вартісному виразі.

Запланована виробнича програма підприємства повинна пройти ресурсне обґрунтування, тобто визначення її забезпеченості виробничими потужностями, трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами.

Цей розділ плану тісно пов’язаний з планом праці і заробітної плати, планом по витратах виробництва, прибутку і рентабельності, фінансовим планом.

При проведенні розрахунків з теми 1 «Виробнича потужність та план виробництва і реалізації продукції» визначити технічну продуктивність одного з виробничих цехів підприємства на якому проходили переддипломну практику.

Виробнича потужність підприємства характеризується максимально можливим річним випуском продукції (чи переробкою сировини, виконанням робіт, обслуговуванням споживачів) у запланованій номенклатурі та асортименті, якого досягають на підприємстві при повному використанні виробничого обладнання, раціональному використанні виробничої площі з урахуванням технології виробництва, організації праці та управління на підприємстві.

Залежно від інформаційного забезпечення виробнича потужність визначається на основі трудомісткості виробництва одиниці продукції або продуктивності обладнання.

За трудомісткістю виробництва одиниці продукції виробнича потужність може бути визначена за формулою:

М=

де М - виробнича потужність дільниці;

N – кількість одиниць обладнання;

КФЧ – корисний фонд робочого часу одиниці обладнання;

Тпр – трудомісткість обробки одиниці продукції

Корисний фонд робочого часу одиниці обладнання характеризує час роботи обладнання відповідно до встановленого режиму роботи підприємства з урахуванням втрат робочого часу, що пов’язані з ремонтом, профілактикою та іншими видами робіт із технічного обслуговування обладнання. Цей показник може бути розрахований за формулою :

КФЧ=,

де Др – кількість робочих днів у плановому періоді;

Гз – тривалість однієї зміни з урахуванням режиму роботи підприємства та скорочення робочого дня;

З – кількість змін роботи підприємства (обладнання) на добу ;

П – втрати робочого часу на технологічний ремонт і планову профілактику обладнання, %

Тема 2. План матеріально-технічного забезпечення заданої програми.

План матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) виробництва є одним із основних розділів плану економічного і соціального розвитку підприємства. Розробка планів МТЗ сприяє успішному вирішенню проблем забезпечення сировиною, матеріалами, комплектуючими, паливом, енергією та іншими видами ресурсів, необхідних для здійснення процесу виробництва.

В темі 2 «План матеріально-технічного забезпечення» необхідно розрахувати потребу в основній та додатковій сировині згідно заданого асортименту , для чого слід скористатись формулами:

  • потреба підприємства чи цеху в сировині, основних і допоміжних матеріалах:

Q = q×N

де q – норма витрат сировини, основних чи допоміжних матеріалів на даний вид продукції;

N – програма випуску даного виду продукції, натуральні одиниці.

Розрахуйте потребу в сировині для роботи _____________цеху згідно меню підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.