Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Перелік питань на залік Міжнародний маркетинг

.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
40.96 Кб
Скачать

Перелік питань на залік

з дисципліни „Міжнародний маркетинг (ММ)

 1. Сутність, завдання та види ММ.

 2. Порівняльний аналіз внутрішнього та міжнародного маркетингу.

 3. Глобальна маркетингова стратегія та товари глобальної природи.

 4. Еволюція теорії міжнародного маркетингу. Сучасні теорії («фіолетової корови», «бізнес в стилі фанк», «блакитного океану» тощо)

 5. Сутність, рівні, складові маркетингового середовища.

 6. Сутність, складові політико-правового маркетингового середовища, методи мінімізації ризиків.

 7. Методика Гофштеде щодо класифікації та моніторингу соціокультурного середовища зовнішніх ринків.

 8. Індикатори та інструменти моніторингу економічного середовища зарубіжного ринку

 9. Підходи до вибору зарубіжних ринків

 10. SWOT-аналіз при виборі зарубіжних ринків

 11. Концепція «4-х фільтрів» щодо вибору зарубіжних ринків.

 12. Система інформаційного забезпечення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку.

 13. Міжнародні маркетингові дослідження.

 14. Прикладне програмне забезпечення міжнародної марке­тингової діяльності підприємства

 15. Алгоритм здійснення міжнародних маркетингових досліджень.

 16. Переваги та недоліки первинних та вторинних міжнародних маркетингових досліджень

 17. Типи та порівняльна характеристика поширених стратегій виходу на зовнішні ринки.

 18. Чинники, що впливають на форми зовнішньої експансії підприємств на зовнішні ринки.

 19. Модель Хірша щодо вибору оптимальної стратегії виходу на зарубіжні ринки.

 20. Типи та порівняльна характеристика інвестування та контрактних угод як поширених стратегій виходу на зовнішні ринки.

 21. STP-маркетинг

 22. Підходи М.Портера щодо сегментації міжнародних ринків

 23. Маркетингові стратегії з огляду на сегментацію міжнародного ринку.

 24. Типові стратегії позиціонування в ММ.

 25. Товарна політика та товарна стратегія суб’єктів міжнародного маркетингу.

 26. Інноваційний маркетинг як складова ММ: сутність, джерела інновацій, причини невдач, класифікація маркетингової новизни з огляду права, виробників, споживачів.

 27. Місце торгових марок в реалізації міжнародних товарних політик підприємств: сутність, стратегії використання та просування на зовнішні ринки, переваги та недоліки стратегій використання.

 28. Міжнародна пакувальна справа.

 29. Цінова політика як елемент ММ: сутність, функції, алгоритм формування.

 30. Моделі та методи ціноутворення щодо міжнародних ринків.

 31. Цінові стратегії в системі ММ.

 32. Цінова політика ТНК.

 33. Міжнародна збутова політика: сутність, особливості, пріоритети.

 34. Міжнародні канали розподілу: типи, конфігурації, критерії вибору.

 35. Класифікація посередників. Стратегії співпраці з посередниками в ММ.

 36. Проблема вертикальних та горизонтальних конфліктів в міжнародних збутових мережах і механізми їх врегулювання.

 37. Сутність, функції, складові, підходи до формування міжнародної комунікаційної політики

 38. Чинники впливу на обрання компонентів комплексу просування.

 39. Стратегії міжнародної реклами: сучасні тенденції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.