Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсак.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.11.2018
Размер:
468.48 Кб
Скачать

2.2. Розв’язок задачі сітьового планування комплексу робіт з раціональним використанням трудових ресурсів.

Для побудови часового графіку проводимо упорядкування структурної таблиці:

- визначаємо ранги робіт: роботи 1-го рангу – це роботи, які ні на що не спираються; роботи 2-го рангу – це роботи, які спираються на роботи 1-го рангу, і т.д. Отже, робота k-го рангу спирається на одну або декілька робіт (k-1)-го рангу;

- згідно рангів, роботам присвоюємо нову нумерацію. Починаємо нумерувати роботи з меншого рангу, поступово переходимо до більших значень;

- проводимо впорядкування згідно нової нумерації;

- за впорядкованою таблицею будуємо лінійний часовий графік виконання робіт.

Таблиця 2.2

Робота (ai)

Спирається на:

Ранг роботи

Нова нумерація

Термін виконання (ti), діб

a1

-

1

b1

10

a2

-

1

b2

5

a3

a2

2

b4

10

a4

a1 a2

2

b5

5

a5

a3 a4

3

b7

25

a6

a5

4

b8

20

a7

a6

5

b9

10

a8

a7

6

b10

5

a9

a8

7

b 11

15

a10

-

1

b3

10

a11

a1 a9

8

b12

5

a12

a1

2

b6

10

Таблиця 2.3

Впорядкована структурна таблиця

Робота (ai)

Спирається на:

Термін виконання (ti), діб

b1

-

10

b2

-

5

b3

-

10

b4

b2

10

b5

b1 b2

5

b6

b1

10

b7

b4 b5

25

b8

b7

20

b9

b8

10

b10

b9

5

b11

b10

15

b12

b1 b11

5


Правила заповнення таблиці «Терміни виконання комплексу робіт. Резерви часу для некритичних робіт»

У верхньому рядку вказуються роботи,що виконуються, (від b1 до b12). Колонка 0 і рядок 0 позначають початок комплексу робіт. В колонці (і) вказуються роботи (bі), на які опирається робота (bj), що виконується. В точках перетину bі і bj вказується тривалість роботи (bj), що виконується. Ліва крайня колонка tip-ранній термін виконання робіт від початку всього комплексу. Отримують ці значення шляхом додавання значення tip для роботи, на яку спирається, з тривалістю виконуючої роботи з подальшим вибором максимальної суми.

Tаблиця 2.4

Терміни виконання комплексу робіт. Резерви часу для некритичних робіт.

tip

i

0

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

b10

b11

b12

tір(зв)

0

0

10

5

10

95

10

b1

5

10

85

5

b2

10

5

90

10

b3

0

15

b4

25

80

15

b5

25

80

20

b6

0

40

b7

20

55

60

b8

10

35

70

b9

5

25

75

b10

15

20

90

b11

5

5

95

b12

0

tiп

0

10

5

95

15

15

95

40

60

70

75

90

95

Ri

0

0

85

0

0

75

0

0

0

0

0

0

Продемонструємо на основі лінійного графіку виконання ро­біт(див. додаток 1) , як можна поліпшити використання робочої сили. Припустимо для простоти, що для виконання однієї роботи потрібна одна бри­гада; якщо паралельно виконуються ще декілька робіт у визначений термін, то така ж кількість бригад і буде задіяна. За допомогою цього графіку визначаємо:

1) Середня кількість зайнятих бригад:

.

2) Дисперсія зайнятості бригад:

3)Середня кількість незайнятих бригад:

Спробуємо розподілити бригади більш рівномірно. Для цього змістимо на 15 діб початок виконання робіт b3 та b6(див. додаток 2).

Для отриманого графіку розподілу робіт маємо:

1) Середня кількість зайнятих бригад:

.

2) Дисперсія зайнятості бригад:

3)Середня кількість незайнятих бригад:

Отримані дані розрахунків свідчать про набагато краще використання робочої сили. Увесь комплекс робіт виконується однією та двома бригадами замість трьох з більшою рівномірністю завантаження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.