Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсак.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.11.2018
Размер:
468.48 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Транспортні системи та

безпека дорожнього руху»

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

з дисципліни «Введення в дослідження операцій в транспортних системах»

ТЕМА: Оцінка функціонування автозаправної станції з використанням методів масового обслуговування та сітьового планування робіт

ЗМІСТ

Вступ ................................................................................................................. 4

1. І частина курсового проекту ..................................................................... 6

1.1. Скорочений опис об’єкту, вхідні дані ............................................. 6 1.2. Вказівки до розрахунку характеристик АЗС ................................... 7

1.3. Розрахунок характеристик АЗС ........................................................ 8

2. ІІ частина курсового проекту ................................................................... 19

2.1.Задача сітьового планування комплексу робіт, вхідні дані ......... 19

2.2. Розрахунок сітьового планування комплексу робіт

з раціональним використанням трудових ресурсів ..................... 20

Висновок ………….…………....................................................................... 24

Список використаної літератури ............................................................... 26

1. І частина курсового проекту

1.1. Скорочений опис об’єкта, вхідні дані.

Є автозаправна станція з 3 заправними колонками та майданчиком для очікування у черзі для 6 автомобілів. На проїзній частині вулиці перед в'їздом на АЗС зупинка автомобілів заборонена, тому 7-й автомобіль покидає АЗС не заправленим.

В результаті обстеження режиму роботи АЗС встановлено наступне:

  • середня інтенсивність прибуття автомобілів на АЗС – λ=1,8 авт/хв.;

  • середній час заправки одного автомобіля складає toбc=1,1 xв.;

  • час роботи АЗС – з 800 год. до 2000 год. без вихідних днів;

  • середній прибуток від обслуговування одного автомобіля дорівнює

9 гривень.

  • кількість заправних колонок n=3;

  • кількість мість очікування черги на майданчику m=6;

  • потоки прибуття та обслуговування - пуассонівські.

В даній частині курсового проекту необхідно:

1. Згідно з вибраним варіантом вхідних даних виконати аналіз роботи АЗС як системи масового обслуговування (СМО). Для цього потрібно:

- визначити тип CMО, яка відповідає АЗС, що розглядається;

- розрахувати характеристики вибраної СМО;

- розрахувати річний прибуток АЗС від обслуговування автомобілів за вказаним режимом роботи.

2. Проаналізувати варіант реконструкції AЗC з улаштуванням додаткової заправної колонки, з урахуванням загальної вартості капітальних вкладень на проведення цього заходу, що дорівнює 100 000 гривень, включаючи необхідне збільшення загальної площі АЗС без зміни майданчика для очікування автомобілів (m=const). Визначити строк окупності цього варіанту реконструкції АЗС, при незмінності графіка роботи АЗС.

3. Проаналізувати варіант реконструкції АЗС з розширенням території майданчика для очікування до 2-х додаткових автомобілів без зміни кількості заправних колонок. При цьому прийняти, що загальні капітальні вкладення на влаштування майданчика для очікування 2-х додаткових автомобілів складатимуть 35000 гривень. Визначити строк окупності цього варіанту реконструкції АЗС при незмінності графіка роботи АЗС.

1.2. Вказівки до розрахунків характеристик азс.

Робота будь-якої СМО - це обслуговування вхідного потоку заявок (вимог на обслуговування), що надходить в СМО у випадкові моменти часу з інтенсивністю λ. Обслуговування заявок - це виконання певного обсягу робіт, передбаченого заявкою, тому час обслуговування і-ої заявки (toi) є також випадковою величиною. Для того, щоб охарактеризувати роботи СМО, звичайно, визначають середній час обслуговування або інтенсивність потоку обслуговування (фізично, це середнє число обслужених заявок, що покидають СМО за одиницю часу).

Важливими характеристиками вхідного і вихідного потоків СМО є закон розподілення тривалості інтервалів часу надходження (вибуття) заявок. В загальному випадку цей закон приймається експоненціальним, як окремий випадок розподілення Пуассона для однієї події:

Pвх (t) = 1 – e -; Pвих (t) = 1 – e t

де λ, μ. - параметри розподілень, що фізично означають інтенсивності відповідного потоку; t - інтервал часу, для якого визначається відповідна імовірність (Pвx або Рвих). Відмітимо, що у випадку розподілення вхідного або вихідного потоку, відмінного від експоненціального, результати, отримані при їх розгляді як найпростіших пуассонівських, дозволяють, проаналізувати систему за найбільш несприятливих умов, що гарантує результати при не пуассонівських потоках не гірші за отримані, при їх розгляді як пуассонівські. Тому представлення вхідних і вихідних потоків найпростішими пуассонівськими має широке застосування.

Обслуговування заявок в СМО проходить з допомогою каналів обслуговування. Тому СМО класифікуються, за числом каналів, як одноканальні та багатоканальні. В залежності від умов роботи СМО вони можуть бути з очікуванням, коли заявка "терпляче" чекає у черзі обслуговування і не залишає СМО не обслугованою, а також з обмеженою чергою (з відмовами), коли заявка залишає СМО не обслугованою за наявності черги очікування. Інколи СМО класифікуються також як СМО з обмеженням часу чекання.

До інших важливих характеристик СМО відносяться абсолютна пропускна спроможність А (середня кількість заявок, яку може обслужити СМО за одиницю часу) і відносна пропускна спроможність q = A/λ. Як видно, СМО з очікуванням може характеризуватися також середньою довжиною черги і середнім часом очікування в черзі. На кінець, будь-яка СМО характеризується часом знаходження заявки ( tсист ) від моменту надходження заявки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.