Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Укр - Патофізіологія - банк тестів - Модуль1.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.52 Mб
Скачать
 1. @Затримка інволюції вилочкової залози.

 2. Зменшення лімфатичних вузлів.

 3. Лімфопенія.

 4. Збудливість нервової системи.

 5. Подагра.

 1. Людина має астенічний тип конституції за класифікацією О.О.Богомольця. Що характерне для цього типу?

 1. @Тонка, ніжна сполучна тканина.

 2. Переважання процесу гальмування над збудженням у нервовій системі.

 3. Нерішучість, пригніченість, відлюдкуватість.

 4. Переважний розвиток системи дихання.

 5. Схильність до гіпертонічної хвороби.

 1. Людина має мозковий тип конституції за класифікацією Сиго. Який ще тип конституції відноситься до цієї класифікації?

 1. @Травний.

 2. Гіперстенік.

 3. Ліпоматозний.

 4. Пастозний.

 5. Пікнічний.

 1. Людина має астенічний тип конституції за класифікацією О.О.Богомольця Який принцип покладений в основу цієї класифікації?

 1. @Особливості структури сполучної тканини.

 2. Переважний розвиток фізіологічної системи.

 3. Переважання одного з основних соків організму.

 4. Переважання першої або другої сигнальної системи.

 5. Особливості основних функцій організму і обміну речовин.

Біологічні фактори

 1. Хворі з парціальною недостатністю В-системи імунітету і, відповідно, гуморальної відповіді, страждають на різні бактеріальні інфекції. У той же час, вони захищені від вірусів, рикетсій, хламідії, найпростіших та грибів. Яка властивість мікроорганізмів є визначальною для ввімкнення конкретного типу імунної відповіді – гуморальної або клітинної?

 1. @Розташування відносно клітини (поза-, внутрішньо-)

 2. Геометричні розміри

 3. Вірулентність

 4. Патогенність

 5. Стійкість до антибіотика

 1. У хворого на бактеріальну (стафілококкову) пневмонію в крові виражений лейкоцитоз, високі титри антитіл G. Які властивості збудника інфекції є причиною ввімкнення гуморальної відповіді імунної системи?

 1. @Позаклітинне розміщення

 2. Внутрішньоклітинне розміщення

 3. Геометричні розміри

 4. Вірулентність

 5. Патогенність

 1. У хворого на кавернозний туберкульоз легені в крові лімфо-, моноцитоз. Утворення каверни є наслідком гіперергічного розвитку запалення в легені, під час якого лімфоцити – хелпери намагаються допомогти макрофагам знищувати мікобактерії. Які властивості збудника інфекції є причиною ввімкнення клітинної відповіді імунної системи?

 1. @Внутрішньоклітинне розміщення

 2. Геометричні розміри

 3. Вірулентність

 4. Патогенність

 5. Позаклітинне розміщення

 1. У крові хворого на вітряну віспу визначаються лімфо-, моноцитоз. Які властивості вірусної інфекції є причиною ввімкнення клітинної відповіді імунної системи?

 1. @Внутрішньоклітинне розміщення

 2. Геометричні розміри

 3. Вірулентність

 4. Патогенність

 5. Позаклітинне розміщення

 1. Місце запалення при хламідійній інфекції характеризується вираженою інфільтрацією тканини лімфоцитами і моноцитами. Які властивості хламідійної інфекції є причиною ввімкнення клітинної відповіді імунної системи?

 1. @Внутрішньоклітинне розміщення

 2. Геометричні розміри

 3. Вірулентність

 4. Патогенність

 5. Позаклітинне розміщення

 1. При вірусній інфекції віруси здатні виживати і розмножуватися в клітині. Які саме властивості вірусних білків дозволяють їм це робити?

 1. @Аналогія з клітинними білками

 2. Термостабільність

 3. Маленькі розміри

 4. Стійкість до антисептиків

 5. Правильна відповідь відсутня

 1. Стратегією виживання деяких вірусів є їх здатність спричинювати надмірну проліферацію інфікованих клітин та виживати в несприятливих умовах імунної відповіді. Такі перетворення вірус-інфікованих клітин визначаються як пухлинна трансформація, а віруси, здатні її спричинювати – онкогенні. Які властивості вірусних білків дозволяють їм це робити?

 1. @Вмикати поділ, уникати апоптозу

 2. Активувати апоптоз

 3. Інактивувати ініціатори проліферації

 4. Інактивувати транскрипцію

 5. Правильна відповідь відсутня

 1. Які віруси не мають онкогенних властивостей (можливості індукції пухлинної трансформації клітин)?

 1. @Ентеро

 2. Адено

 3. Герпес

 4. Лімфоцитотропні ( HTLV, HIV)

 5. Папіломи

 1. Губчаста енцефалопатія підтвердила діагноз хвороби Крейтцфельда-Якоба в померлого. До якої групи належить інфекційний агент, що спричинює це захворювання?

 1. @Пріони

 2. Найпростіші

 3. Віруси

 4. Бактерії

 5. Гриби

 1. Спонгіоформна енцефалопатія у хворих на хворобу Крейтцфельда-Якоба спричинена дією пріонного білка PrPSc. Чим відрізняється патогенний білок PrPSc від нативного білка людини PrPC?

 1. @Конформацією

 2. Первинною структурою

 3. Ферментативною активністю

 4. Ліпотропністю

 5. Гідрофільністю

 1. У чоловіка 46 років, хворого на деменцію, діагностовано губчасту енцефалопатію. Що є головною ланкою в патогенезі дегенеративних змін нейронів при повільних пріонових інфекціях?

 1. @Перевантаження нейронів власними спотвореними протеїнами PrPC

 2. Цитотоксична дія антитіл

 3. Знищення PrPSc – перевантажених нейронів лімфоцитами

 4. Ушкодження PrPSc - інфікованих нейронів цитокінами

 5. Дефіцит ендогенних опіатів

 1. Причиною інфекційного мононуклеозу є вірус Епстайна - Барра. Який білок на поверхні лімфоцитів цей вірус використовує для проникнення до клітин?

 1. @Рецептори комплементу 2 типу (СR2)

 2. Рецептор СD4

 3. Рецептор СD8

 4. Глікопротеїн gp120

 5. Глікопротеїн gp105

 1. У ВІЛ–інфікованих людей відбувається поступове зменшення кількості лімфоцитів–хелперів. Який білок на поверхні лімфоцитів ВІЛ використовує для проникнення до клітин?

 1. @СD 4

 2. Рецептор інтерлейкіну 1

 3. Рецептор інтерлейкіну 2

 4. СD 8

 5. gp 120

 1. У хворого на пневмоцистну пневмонію діагностовано СНІД. Який власний білок ВІЛ використовує для проникнення в клітини - мішені?

 1. @gp120

 2. СD56

 3. СD4

 4. СD8

 5. CD21

 1. Після інфікування у хворого розвинувся хронічний активний гепатит В. Що є механізмом розвитку цього захворювання?

 1. @Імунне ураження гепатоцитів

 2. Вірусна інфекція

 3. Поєднана бактеріальна інфекція

 4. Цитотоксична дія вірусу

 5. Цитотоксична дія антибіотиків

 1. У хворого виявлений дифузний шкірний і прогресуючий вісцеральний лейшманіоз. Який фермент дозволяє лейшманії швидко знешкоджувати активні форми кисню і уникати фагоцитозу?