Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Укр - Патофізіологія - банк тестів - Модуль1.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Білковий обмін

 1. У хворого на цироз печінки встановлене значне зниження в крові вмісту альбумінів. Яке порушення в організмі найбільш вірогідно може бути наслідком такої гіпопротеїнемії?

 1. @Набряки

 2. Геморагії

 3. Анемія

 4. Енцефалопатія

 5. Жовтяниця

 1. У хворого з гепатитом вміст загального білка в крові становить 40 г/л, вміст альбумінів і фібриногену знижений. Які зміни якісного білкового складу крові наявні в цьому випадку?

 1. @Гіпопротеїнемія

 2. Гіперпротеїнемія

 3. Диспротеїнемія

 4. Гіперазотемія

 5. Парапротеїнемія

 1. Чоловік 65 років, що страждає на подагру, скаржиться на болі в зоні нирок. При ультразвуковому дослідженні встановлено наявність ниркових каменів. Яка зміна веде до утворення ниркових каменів у цьому випадку?

 1. @Гіперурикемія

 2. Протеїнурія

 3. Гіперпротеїнемія

 4. Гіперазотемія

 5. Гіпербілірубінемія

 1. Через місяць після видалення у хворого значного відрізка тонкої кишки у нього досліджували кров на вміст білка в плазмі, альбумін склав 12 г/л. Яка зміна білкового складу крові виникла?

 1. @Гіпопротеїнемія

 2. Диспротеїнемія

 3. Гіперпротеїнемія

 4. Парапротеїнемія

 5. Гіперазотемія

 1. Пацієнтка 60 років звернулася до лікаря зі скаргами на болі в малих суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці крові підвищений вміст уратів. Порушення обміну якої речовини може бути причиною розвитку цього стану?

 1. @Пуринів

 2. Піримідинів

 3. Амінокислот

 4. Ліпідів

 5. Вуглеводів

 1. У хворого з інфекційним захворюванням концентрація білка в крові складає 120 г/л. Яка кількісна зміна білкового складу крові наявна?

 1. @Гіперпротеїнемія

 2. Гіпопротеїнемія

 3. Парапротеїнемія

 4. Диспротеїнемія

 5. Гіперазотемія

 1. До лікаря звернувся чоловік 65 років зі скаргами на гострий біль у великих пальцях ніг. Він любить і часто вживає пиво. Виникла підозра на подагру. Вміст якої речовини необхідно визначити в крові для підтвердження діагнозу?

 1. @Сечової кислоти

 2. Білірубіну

 3. Кетонових тіл

 4. Сечовини

 5. Лактату

 1. У хворого з вірусним гепатитом А вміст загального білка в крові становить 60 г/л, вміст альбумінів і фібриногену знижений, гамма-глобуліну підвищений. Які зміни якісного білкового складу крові наявні в цьому випадку?

 1. @Диспротеїнемія

 2. Гіпопротеїнемія

 3. Гіперпротеїнемія

 4. Гіперазотемія

 5. Парапротеїнемія

 1. У дитини 10 років з сечокам’яною хворобою, уповільненням росту та мегалобластною анемією, резистентною до вітамінотерапії, виявлено оротоацидурію. Синтез якої речовини порушений у хворого?

 1. @Уридину

 2. Сечової кислоти

 3. Кетонових тіл

 4. Пуринів

 5. Лактату

 1. У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінився білковий склад плазми крові. Яка форма зміни білкового складу крові буде спостерігатися при цьому?

 1. @Відносна гіперпротеїнемія

 2. Абсолютна гіперпротеїнемія

 3. Гіпопротеїнемія

 4. Диспротеїнемія

 5. Парапротеїнемія

 1. Альбіноси погано переносять вплив сонця: засмага не розвивається, а з’являються опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

 1. @Тирозину

 2. Гістидину

 3. Триптофану

 4. Глутамінової

 5. Метіоніну

 1. При аналізі сечі тримісячної дитини виявлено підвищену кількість гомогентизинової кислоти, сеча при стоянні на повітрі набуває темного забарвлення. Для якого з перелічених нижче захворювань характерні описані зміни?

 1. @Алкаптонурії

 2. Альбінізму

 3. Аміноацидурії

 4. Цистинурії

 5. Фенілкетонурії

 1. При клінічному обстеженні у вагітної жінки виявлено збільшення вмісту фенілаланіну в крові. Що з названого нижче може виникнути у дитини?

 1. @Олігофренія

 2. Галактоземія

 3. Синдром Шерешевського-Тернера

 4. Хвороба Вільсона

 5. Синдром Дауна

 1. Відомо, що фенілкетонурія виникає внаслідок мутації гена, відповідального за перетворення амінокислоти фенілаланіну й розпаду її до кінцевих продуктів обміну - СО2 і Н2О. Вкажіть, який шлях обміну фенілаланіну призведе до розвитку фенілкетонурії?

 1. @Фенілаланін –> фенілпіруват –> кетокислоти

 2. Фенілаланін –> тирозин –> тироксин

 3. Фенілаланін –> тирозин –> норадреналін

 4. Фенілаланін –> тирозин –> алкаптон

 5. Фенілаланін –> тирозин –> меланін

 1. При обстеженні у хворого було встановлено діагноз алкаптонурії - спадкового захворювання, зумовленого дефіцитом ферменту:

 1. @Оксидази гомогентизинової кислоти

 2. Тироксингідроксилази

 3. Фенілаланінгідроксилази

 4. Тирозинази

 5. Моноамінооксидази

 1. У дитини 6 місяців з уповільненим моторним і психічним розвитком відзначається посвітління шкірних покривів, волосся, райдужної оболонки ока, позитивна проба Фелінга (з 3% розчином трихлороцтового заліза). Яке з зазначених спадкових захворювань виявлено в дитини?

 1. @Фенілкетонурія

 2. Галактоземія

 3. Алкаптонурія

 4. Хвороба Дауна

 5. Альбінізм

 1. У хворого 25 років білі волосся та шкіра, рожево-червоні очі. Скаржиться на поганий зір вдень та підвищену чутливість шкіри до сонця – фотодерматит. Дефіцит якого фермента зумовлює це захворювання?

 1. @Тирозинази

 2. Тироксингідроксилази

 3. Оксидази гомогентизинової кислоти

 4. Фенілаланінгідроксилази

 5. Моноамінооксидази

 1. У дитини на 6-му місяці життя з’явилося тяжке ураження центральної нервової системи, посвітління шкіри та волосся. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

 1. @Фенілаланіну

 2. Гістидину

 3. Триптофану

 4. Глутаминової

 5. Метіоніну

 1. У дитини з розумовою відсталістю встановлено кретинізм. Який механізм є головним у розвитку пошкодження ЦНС при цьому?

 1. @Зменшення синтезу тироксину

 2. Зменшення синтезу тирозину

 3. Збільшення синтезу триптофану

 4. Посилення екскреції з сечею фенілкетонових тіл

 5. Накопичення в крові фенілала­ніну і фенілкетонів

 1. У дитини 8 місяців виникли прояви пелагри. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

 1. @Триптофану

 2. Гістидину

 3. Фенілаланіну

 4. Глутамінової

 5. Метіоніну

 1. У хворого на адреногенітальний синдром спостерігається позитивний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

 1. @Гіперпродукція андрогенів

 2. Гіперпродукція гормону росту

 3. Гіперпродукція тиреоїдних гормонів

 4. Протеїнурія

 5. Голодування

 1. У хворих з печінковою комою накопичується амоній, який зумовлює порушення енергозабезпечення нейронів головного мозку. Який процес порушується в першу чергу в цьому випадку?

 1. @Цикл Кребса

 2. β-окислення жирних кислот

 3. Анаеробне окислення глюкози (гліколіз)

 4. Глікогеноліз

 5. Протеоліз

 1. Пацієнт, в якого наявна лихоманка протягом трьох тижнів, втратив вагу. Визначення залишкового азоту крові показало, що він становить 50 ммоль/л. Який азотистий баланс у хворого?

 1. @Негативний

 2. Позитивний

 3. Нормальний

 4. Відносний

 5. Абсолютний

 1. У хворого на цукровий діабет залишковий азот крові становить 35 ммоль/л. Який вид гіперазотемії виник у хворого?

 1. @Продукційна

 2. Ретенційна

 3. Транспортна

 4. Відносна

 5. Абсолютна

 1. Пацієнт, що одужує після тяжкої форми крупозної пневмонії, почав потроху відновлювати вагу. Який азотистий баланс у хворого?

 1. @Позитивний

 2. Негативний

 3. Нормальний

 4. Відносний

 5. Абсолютний

 1. У хворого на хронічну ниркову недостатність у стадії уремії залишковий азот крові становить 60 ммоль/л. Який вид гіперазотемії виник у хворого?

 1. @Ретенційна

 2. Продукційна

 3. Транспортна

 4. Відносна

 5. Абсолютна

 1. У хворого на еозинофільну аденому гіпофіза спостерігається позитивний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

 1. @Гіперпродукція гормону росту

 2. Гіперпродукція андрогенів

 3. Гіперпродукція тиреоїдних гормонів

 4. Протеїнурія

 5. Голодування

 1. У хворого на цукровий діабет 1-го типу спостерігається негативний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

 1. @Гіпопродукція анаболічних гормонів

 2. Втрата білків

 3. Гіперпродукція анаболічних гормонів

 4. Гіперпродукція катаболічних гормонів

 5. Голодування

 1. У хворого на опікову хворобу спостерігається негативний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

 1. @Втрата білків

 2. Гіперпродукція анаболічних гормонів

 3. Гіпопродукція анаболічних гормонів

 4. Гіперпродукція катаболічних гормонів

 5. Гіпопродукція катаболічних гормонів

 1. У пацієнта, хворого на гломерулонефрит, виявлена протеїнурія. Вміст білків у крові становить 30 г/л. Який азотистий баланс у хворого?

 1. @Негативний

 2. Позитивний

 3. Нормальний

 4. Відносний

 5. Абсолютний

 1. У хворого на спонгіоформну губчасту енцефалопатію (хворобу Крейтцфельдта – Якоба) у клітинах центральної нервової системи накопичуються убіквітинізовані протеїни. Який процес порушений у нейронах при цій хворобі?

 1. @Протеасомний протеоліз

 2. Лізосомний протеоліз

 3. Синтез білків

 4. Трансамінування амінокислот

 5. Дезамінування амінокислот