Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Укр - Патофізіологія - банк тестів - Модуль1.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.52 Mб
Скачать
 1. @Гіпоксія

 2. Полідипсія

 3. Поліфагія

 4. Алкалоз

 5. Схуднення

 1. У хворого на цукровий діабет може виникати гіперлактацидемія. Що зумовлює це порушення?

 1. @Глікогеноліз у м’язах

 2. Глюконеогенез

 3. Глікогеноліз у печінці

 4. Поліфагія

 5. Схуднення

 1. У хворого на цукровий діабет може виникати гіпоксія. Що зумовлює це порушення?

 1. @Зневоднення

 2. Полідипсія

 3. Поліфагія

 4. Алкалоз

 5. Схуднення

 1. У експерименті тварині вводили β-цитотропні віруси. Який патологічний стан моделювали в даному експерименті?

 1. @Абсолютну інсулінову недостатність

 2. Відносну інсулінову недостатність

 3. Діабет вагітних

 4. Нирковий цукровий діабет

 5. Нецукровий діабет

 1. У експерименті тварині вводили антитіла до інсулінових рецепторів. Який патологічний стан моделювали в даному експерименті?

 1. @Відносну інсулінову недостатність

 2. Абсолютну інсулінову недостатність

 3. Цукровий діабет вагітних

 4. Нирковий цукровий діабет

 5. Нецукровий діабет

 1. У експерименті тварині вводили великі дози кортизолу. Який патологічний стан моделювали у даному експерименті?

 1. @Стероїдний цукровий діабет

 2. Абсолютну інсулінову недостатність

 3. Нирковий діабет

 4. Гіпофізарний цукровий діабет

 5. Нецукровий діабет

 1. У хворого М. виявлений цукровий діабет 2-го типу. Яка з перерахованих ознак характерна для даного захворювання?

 1. @Інсулінорезистентність тканин

 2. Абсолютна інсулінова недостатність

 3. Молодий вік

 4. Виражені метаболічні порушення і частий кетоз

 5. Аутоімунне ураження β-клітин

 1. У дівчини 14 років, яка скаржиться на значне схуднення, спрагу, поліурію діагностовано цукровий діабет 1-го типу. Який патогенетичний механізм є провідним у виникненні цього захворювання?

 1. @Аутоімунне ушкодження β-клітин

 2. Інсулінорезистентність тканин

 3. Надлишок контрінсулярних гормонів

 4. Порушення рецепції інсуліну

 5. Поява антитіл до інсуліну

 1. У хворого на аденому гіпофіза (хворобу Іценка – Кушинга) спостерігаються гіперглікемія, глюкозурія, поліурія, поліфагія, полідипсія. Який вид діабету спостерігається у хворого?

 1. @Вторинний цукровий діабет

 2. Первинний цукровий діабет

 3. Діабет вагітних

 4. Нирковий діабет

 5. Нецукровий діабет

 1. У чоловіка 64 років, який скаржиться на спрагу, поліурію, ожиріння діагностовано цукровий діабет 2-го типу. Який патогенетичний механізм є провідним у виникненні цього захворювання?

 1. @Інсулінорезистентність тканин

 2. Надлишок контрінсулярних гормонів

 3. Аутоімунне ушкодження β-клітин

 4. Хронічний панкреатит

 5. Пухлина з β-клітин

 1. У хворого М. виявлено цукровий діабет 1-го типу. Яка з перерахованих ознак характерна для даного захворювання?

 1. @Абсолютна інсулінова недостатність

 2. Вік після 40 років

 3. Незначні метаболічні порушення

 4. Зменшення кількості рецепторів до інсуліну на клітинах мішенях

 5. Часте ожиріння

 1. У дівчини 14 років, яка скаржиться на значне схуднення, спрагу, поліурію виявлено антитіла проти острівцевих клітин. Який варіант цукрового діабету у хворої?

 1. @1-й тип

 2. 2-й тип

 3. 3-й тип

 4. 4-й тип

 5. Нирковий

 1. У вагітної жінки 34 років, яка скаржиться на спрагу, поліурію, вперше виявлено глюкозурію та зниження толерантності до глюкози. Який варіант цукрового діабету у хворої?

 1. @4-й тип

 2. 1-й тип

 3. 2-й тип

 4. 3-й тип

 5. Нирковий

 1. У хворого на аденому кори наднирника (синдром Іценка – Кушинга) спостерігаються гіперглікемія, глюкозурія, поліурія, поліфагія, полідипсія. Який вид діабету спостерігається у хворого?

 1. @3-й тип

 2. 1-й тип

 3. 2-й тип

 4. 4-й тип

 5. Нирковий

 1. У хлопчика з еозинофільною аденомою гіпофіза на фоні значного збільшення швидкості росту із збереженням нормальних пропорцій тіла спостерігається виражена схильність до гіперглікемії. Який варіант цукрового діабету у хворого?

 1. @3-й тип

 2. 1-й тип

 3. 2-й тип

 4. 4-й тип

 5. Нирковий

 1. Жінки 34 років перенесла гострий панкреатит, після чого в неї виникли спрага та поліурія. При обстеженні виявленї глюкозурія та зниження толерантності до глюкози. Який варіант цукрового діабету у хворої?

 1. @3-й тип

 2. 1-й тип

 3. 2-й тип

 4. 4-й тип

 5. Нирковий

 1. У чоловіка 64 років, який скаржиться на спрагу, поліурію, ожиріння діагностовано цукровий діабет з інсулінорезистентністю тканин. Який варіант цукрового діабету у хворого?

 1. @2-й тип

 2. 1-й тип

 3. 3-й тип

 4. 4-й тип

 5. Нирковий

 1. Після перенесеного епідемічного паротиту дитина почала худнути, постійно відчуває спрагу; наявні поліурія, глюкозурія. Вміст глюкози в крові становить 16 ммоль/л, кетонових тіл - 400 мкмоль/л. Що спричинює цукровий діабет у дитини?

 1. @Абсолютний дефіцит інсуліну

 2. Відносний дефіцит інсуліну

 3. Надлишок глюкокортикоїдів

 4. Дефіцит вазопресину

 5. Надлишок вазопресину

 1. У хворого виявили глюкозурію на фоні нормальних рівнів глюкози в крові. Який варіант цукрового діабету у хворого?

 1. @Нирковий

 2. 1-й тип

 3. 2-й тип

 4. 3-й тип

 5. 4-й тип

 1. У хворого на цукровий діабет розвинулась гіперглікемічна кома (рівень глюкози 54 ммоль/л). Яке патологічне явище лежить в основі порушення функцій клітин мозку в даному випадку?

 1. @Гіпогідратація клітин мозку

 2. Токсичне ураження

 3. Енергодефіцит

 4. Іонний дисбаланс

 5. Гіпергідратація клітин мозку (набухання)

 1. У хворого на цукровий діабет 1 типу виникла кома. Який характер коми є найімовірнішим у даному випадку?

 1. @Кетонемічна

 2. Гіпоглікемічна

 3. Гіпоосмолярна

 4. Гіперосмолярна

 5. Лактатацидемічна

 1. Хворий 35 років доставлений у стаціонар непритомним, дихання часте, глибоке (типу Куссмауля), АТ 90/45 мм рт. ст., з рота запах ацетону. Глюкоза крові – 18 ммоль/л, у сечі – глюкозурія, кетонурія. Яка кома виникла у даного хворого?

 1. @Кетоацидотична

 2. Гіпоглікемічна

 3. Гіперосмолярна

 4. Печінкова

 5. Лактацидотична

 1. Хворий 55 років доставлений у стаціонар непритомним, дихання часте, поверхневе, АТ 90/45 мм рт. ст., шкіра в'яла, суха. Лабораторно: глюкоза крові – 55 ммоль/л, Na – 150 ммоль/л, Cl – 15 ммоль/л Яка кома виникла у даного хворого?

 1. @Гіперосмолярна

 2. Гіпоглікемічна

 3. Кетоацидотична

 4. Печінкова

 5. Лактацидотична

 1. Чоловік С., 45 років, хворий на цукровий діабет 2 типу, має вдруге інфаркт міокарда. Яке ускладнення діабету прискорює розвиток ішемічної хвороби серця в хворого?

 1. @Макроангіопатія

 2. Ретинопатія

 3. Нейропатія

 4. Гломерулопатія

 5. Фетопатія

 1. У хворого на цукровий діабет 1 типу під час кетонемічної коми розвинулося патологічне гіперпное. Що спричинило розвиток дихання Куссмауля у хворого?

 1. @Ацидоз метаболічний

 2. Алкалоз газовий

 3. Алкалоз видільний

 4. Токсична дія ацетону

 5. Ацидоз видільний

 1. Жінка, хвора на цукровий діабет 1 типу, скаржиться на погіршення зору. Обстеження показало в неї діабетичну ретинопатію. Яке ускладнення діабету може бути причиною втрати зору?

 1. @Мікроангіопатія

 2. Макроангіопатія

 3. Атеросклероз

 4. Нейропатія

 5. Гломерулопатія

 1. Хворий 68 років доставлений у стаціонар непритомним, дихання часте, глибоке, ЧСС – 110 уд/хв., АТ 90/45 мм рт. ст., шкіра в'яла, суха. Лабораторно: глюкоза крові – 15 ммоль/л, молочна кислота крові – 12 ммоль/л. Яка кома виникла у даного хворого?

 1. @Лактацидотична

 2. Гіпоглікемічна

 3. Гіперосмолярна

 4. Кетоацидотична

 5. Печінкова

 1. Дівчина, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є причиною хронічної ниркової недостатності?

 1. @Мікроангіопатія

 2. Нейропатія

 3. Атеросклероз

 4. Макроангіопатія

 5. Ретинопатія

 1. У чоловіка 55 років, хворого на цукровий діабет 2-го типу, після незначної травми ступні виникла гангрена ноги. Яке ускладнення діабету є головною причиною гангрени?

 1. @Макроангіопатія

 2. Лактатацидоз

 3. Нефропатія

 4. Кетоацидоз

 5. Ретинопатія

 1. У чоловіка 55 років, хворого на цукровий діабет 2-го типу, після незначної травми ступні виникла гангрена ноги. Діагностовано атеросклероз стегнових артерій. Який механізм прискорює розвиток атеросклерозу при цукровому діабеті?