Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Укр - Патофізіологія - Тести - Модуль 2.doc
Скачиваний:
1219
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
1.27 Mб
Скачать

68

Патофізіологія Банк тестів Модуль 2

Патологія еритроцитів

 1. У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів у крові в нормі, гематокрит – 0,32. Яке порушення загального об’єму крові має місце в пацієнта?

  1. @Гіперволемія олігоцитемічна

  2. Гіперволемія поліцитемічна

  3. Гіповолемія поліцитемічна

  4. Гіповолемія нормоцитемічна

  5. Гіперволемія нормоцитемічна

 1. У дитини з опіковою хворобою (площа опіків 20 % поверхні тіла), гематокрит складає 0,65. Яке порушення загального об’єму крові має місце в даному випадку?

 1. @Гіповолемія поліцитемічна

 2. Гіповолемія олігоцитемічна

 3. Гіперволемія олігоцитемічна

 4. Гіповолемія нормоцитемічна

 5. Гіперволемія нормоцитемічна

 1. У хворого на залізодефіцитну анемію гематокрит складає 0,31. Як можна охарактеризувати загальний об’єм крові в даному випадку?

 1. @Ізоволемія олігоцитемічна

 2. Гіповолемія поліцитемічна

 3. Гіперволемія поліцитемічна

 4. Гіповолемія нормоцитемічна

 5. Гіперволемія нормоцитемічна

 1. При пораненні пацієнт втратив 15 % об’єму крові. Який з нижченазваних механізмів швидко компенсує крововтрату?

 1. @Надходження тканинної рідини до судин

 2. Посилення еритропоезу

 3. Перехід на мегалобластичний еритропоез

 4. Вихід еритробластів з кісткового мозку

 5. Посилення лейкопоезу

 1. При пораненні пацієнт втратив 15 % об’єму крові. Який з нижченазваних механізмів забезпечує відновлення кисневої ємності крові?

 1. @Нормобластичний еритропоез

 2. Мегалобластичний еритропоез

 3. Синтез гемоглобіну S

 4. Тахікардія

 5. Надходження тканинної рідини до судин

 1. При пораненні пацієнт втратив 10 % об’єму крові. Який механізм може швидко усунути (зменшити) ступінь гіповолемії при цьому?

 1. @Надходження тканинної рідини до судин

 2. Активація еритропоезу

 3. Перехід на мегалобластичний еритропоез

 4. Збільшення частоти дихання

 5. Збільшення в крові гаптоглобіну

 1. При пораненні пацієнт втратив 15 % об’єму крові. Який з нижченазваних механізмів швидко нормалізує артеріальний тиск?

 1. @Спазм кровоносних судин

 2. Посилення еритропоезу

 3. Викид еритроцитів з депо

 4. Брадикардія

 5. Збільшення ШОЕ

 1. При пораненні пацієнт втратив 15 % об’єму крові. Який з нижченаведених механізмів швидко компенсує гіпоксію при цьому?

 1. @Збільшення хвилинного об’єму крові

 2. Зниження артеріального тиску крові

 3. Посилення еритропоезу

 4. Надходження тканинної рідини до судин

 5. Збільшення синтезу альбумінів в печінці

 1. На 7 добу після гострої шлункової кровотечі кількість ретикулоцитів в крові хворого складає 8%. Це свідчить про:

 1. @Збільшенні еритропоезу в кістковому мозку

 2. Запалення в шлунку

 3. Пухлинну трансформацію еритробластів

 4. Дефіцит вітаміну В12

 5. Алергію

 1. Хворий скаржится на біль в животі, стул з домішками крові, загальну слабкість. При обстеженні виявлено карциному кишки і анемію: Hb – 4,4 ммоль/л, Er – 2,8 Т/л, КП – 0,7. У мазку крові: анізоцитоз, пойкілоцитоз, 2% поліхроматофільних еритроцитів. Яка анемія в хворого?

 1. @Хронічна постгеморагічна

 2. Фолієво дефіцитна

 3. В12 – дефіцитна

 4. Спадкова гемолітична

 5. Набута гемолітична

 1. У пацієнта аналіз крові: еритроцити 7 Т/л, гемоглобін 12 ммоль/л, лейкоцити 7,0 Г/л, тромбоцити 200 Г/л. Охарактеризуйте зміни в крові пацієнта:

 1. @Еритроцитоз

 2. Анемія

 3. Лейкопенія

 4. Лейкоцитоз

 5. Тромбоцитоз

 1. У хворого на цироз печінки діагностовано гіперхромну анемію. Які клітини периферійної крові є маркерами патологічного еритропоезу при цьому?

 1. @Мегалоцити

 2. Нормобласти

 3. Ретикулоцити

 4. Анулоцити

 5. Мікроцити

 1. На шостому місяці вагітності в жінки розвинулася залізодефіцитна анемія. Які еритроцити периферичної крові вказують про нестачу гемоглобіну?

 1. @Гіпохромні

 2. Нормохромні

 3. Гіперхромні

 4. Мегалоцити

 5. Мегалобласти

 1. У вагітної жінки виявлено залізодефіцитну анемію. Які еритроцити свідчать про малий вміст гемоглобіну при цьому?

 1. @Анулоцити

 2. Ретикулоцити

 3. Мегалоцити

 4. Мегалобласти

 5. Нормобласти

 1. У хворого на анемію в крові збільшена кількість клітин, що свідчать про активність фізіологічних механізмів регенерації «червоної» крові. Які це клітини?

 1. @Поліхроматофіли

 2. Еритробласти

 3. Пойкілоцити

 4. Мікроцити

 5. Мегалоцити

 1. Через тиждень після втрати 15 % об’єму крові у пацієнта зменшилися вміст еритроцитів, гемоглобіну, гематокрит, кольоровий показник; ретикулоцити складають 10%. Яка анемія виникла у хворого?:

 1. @Регенераторна

 2. Апластична

 3. Мегалобластна

 4. Гіперхромна

 5. Гіпорегенераторна

 1. При анеміях в периферичній крові виявляються регенеративні, дегенеративні і патологічні форми еритроцитів. Назвіть дегенеративну форму еритроцитів.

 1. @Анулоцити

 2. Ретикулоцити

 3. Нормобласти ацидофільні

 4. Поліхроматофіли

 5. Нормобласти поліхроматофільні

 1. При анеміях в периферичній крові виявляються регенеративні, дегенеративні і патологічні форми еритроцитів. Назвіть регенеративну форму еритроцитів.

 1. @Поліхроматофільні еритроцити

 2. Пойкілоцити

 3. Анізоцити

 4. Анулоцити

 5. Сфероцити

 1. Після хіміотерапії у пацієнта: гемоглобін 5,0 ммоль/л, еритроцити 2,5 Т/л, КП 1,0, ретикулоцити 0,01%. Визначте анемію в хворої:

 1. @Арегенераторна

 2. Гіпохромна

 3. Гіперхромна

 4. Регенераторна

 5. Залізодефіцитна

 1. Для з’ясування стану кісткового мозку при анеміях бажано оцінити його регенераторну здатність. Визначення кількості яких клітин в крові дозволяє це зробити?

 1. @Ретикулоцити, нормобласти

 2. Мікроцити, макроцити

 3. Овалоцити, ехіноцити

 4. Анулоцити

 5. Дрепаноцити

 1. Привертає увагу лимонний відтінок шкіри у пацієнтки. У крові хворої: регенеративна анемія; вміст непрямого білірубіну втричі перевищує норму; «біла кров» не змінена. Для яких захворювань системи крові така картина є типовою:

 1. @Гемолітична анемія

 2. Залізодефіцитна анемія

 3. Мегалобластні анемії

 4. Апластична анемія

 5. Хронічний лейкоз

 1. Пацієнт скаржиться на задишку та жовтуватий колір шкіри. У крові хворого зменшено вміст еритроцитів, гемоглобіну, збільшені вміст непрямого білірубіну та кількість ретикулоцитів. Зазначте механізм анемії в хворого:

 1. @Гемоліз еритроцитів

 2. Крововтрата гостра

 3. Крововтрата хронічна

 4. Порушення мітозу

 5. Порушення синтезу гемоглобіну

 1. Пацієнт страждає на задишку, його склери та шкіра мають жовтий відтінок. У крові зменшено вміст гемоглобіну, еритроцитів, КП 0,9, ретикулоцитів 4%; кількість лейкоцитів і тромбоцитів в межах норми. Що може бути причиною такого стану крові пацієнта?

 1. @Гемоліз

 2. Опромінення

 3. Дефіцит фолієвої кислоти

 4. Дефіцит заліза

 5. Вживання штучних андрогенів

 1. У новонародженої дитини виражена жовтяниця, в крові зменшено вміст гемоглобіну і еритроцитів. Імунна реакція якого типу (за Кумбсом і Джелом) є головною ланкою в патогенезі гемолітичної хвороби новонароджених?

 1. @II типу (цитотоксична гуморальна)

 2. I типу (анафілактична, локальна)

 3. I типу (анафілактична, системна)

 4. III типу (імунокомплексна)

 5. V типу (стимулююча)

 1. Пацієнтка скаржиться на напади болю в спині, які завершуються появою сечі бурого кольору; обстеження виявило пароксизмальну нічну гемоглобінурію. Надайте патогенетичну характеристику анемії в хворої:

 1. @Гемолітична набута

 2. В12–дефіцитна

 3. Постгеморагічна

 4. Фолієводефіцитна

 5. Залізодефіцитна

 1. Точкова мутація гена β–ланцюга гемоглобіну є причиною анемії. Вкажіть типову для даної анемії патологічну форму гемоглобіну.

 1. @Hb S

 2. Hb A2

 3. Hb A1

 4. Hb F

 5. Барт–Hb

 1. У хворої на системний червоний вовчак в крові визначаються антиеритроцитарні антитіла, зменшення кількості еритроцитів і гемоглобіну. Дайте характеристику цієї анемії:

 1. @Гемолітична, імунна

 2. Гемолітична, токсична

 3. Гемолітична, спадкова

 4. Постгеморагічна, набута

 5. Дисеритропоетична, дисрегуляторна

 1. Лікування гіпохромної анемії препаратами заліза було неефективним у пацієнта. З дефіцитом якого вітаміну може бути пов'язаний розвиток залізорефратерної анемії?

 1. 6

 2. В12

 3. Фолієвої кислоти

 4. В1

 5. А

 1. Через деякий час після резекції пухлини тонкої кишки в хворого виявлено фолієводефіцитну анемію. Які клітини є типовими в периферичній крові при цьому?

 1. @Мегалобласти

 2. Нормобласти

 3. Еритробласти

 4. Мікроцити

 5. Анулоцити

 1. У хворого лікування гіпохромної анемії препаратами заліза не було ефективним; у подальшому було діагностовано залізорефрактерну анемію. Порушення синтезу яких речовин є ланкою в патогенезі цієї анемії?

 1. @Порфіринів

 2. РНК

 3. ДНК

 4. Еритропоетинів

 5. Білків

 1. Жінка скаржиться на тривалі менорагії, погане загальне самопочуття. Об’єктивно: фіброміома матки, анемія (гіпохромна, мікроцитарна, гіпорегенеративна). Що може бути причиною анемії в хворої?

 1. @Дефіцит заліза

 2. Дефіцит В6

 3. Дефіцит В12

 4. Імунний гемоліз

 5. Токсичний гемоліз

 1. Чоловік, що хворіє на атрофічний гастрит, скаржиться на швидку втомлюваність, задишку, відчуття оніміння в кінцівках. При обстеженні виявлено гіперхромну анемію, лейкопенію. Що може бути причиною анемії та лейкопенії у хворого?

 1. @Дефіцит вітаміну В12

 2. Дефіцит фолієвої кислоти

 3. Дефіцит заліза

 4. Гемоліз еритроцитів

 5. Хронічна крововтрата

 1. У жінки, що хворіє на атрофічний гастрит, виявлено мегалобластну анемію, лейкопенію. Порушення синтезу якої речовини є ланкою в патогенезі змін крові у хворої?

 1. @ДНК

 2. РНК

 3. Порфіринів

 4. Гема

 5. Гемоглобіну

 1. Жінка скаржиться на зниження працездатності, сонливість, задишку. Обстеження виявило мікроцитарну анемію з КП 0,5. Що може бути причиною такого стану крові?

 1. @Дефіцит заліза

 2. Дефіцит фолієвої кислоти

 3. Дефіцит вітаміну В12

 4. Дія гемолітичної отрути

 5. Імунні реакції проти еритроцитів

 1. У хворого, якому 5 років тому зробили резекцію шлунка, діагностовано гіперхромну анемію. Що може бути причиною анемії у хворого?

 1. @Дефіцит фактора Касла

 2. Дефіцит заліза

 3. Аліментарна нестача віт. В12

 4. Дефіцит фактора Хагемана

 5. Гіповітаміноз К

 1. Жінка скаржиться на зниження працездатності, сонливість, задишку при швидкій ході. В крові: еритроцити – 4,0 Т/л, гемоглобін – 82 г/л, колірний показник – 0,6. В мазку крові – велика кількість мікроцитів, анулоцитів. Для якої анемії це характерно?

 1. @Залізодефіцитної

 2. Гострої постгеморагічної

 3. В12 – дефіцитної

 4. Фолієводефіцитної

 5. Серповидноклітинної

 1. В хворої діагностовано регенеративну анемію. Які клітини можуть бути в периферичній крові в даному випадку?

 1. @Нормобласти

 2. Мієлобласти

 3. Мегакаріобласти

 4. Лімфобласти

 5. Монобласти

 1. Для з’ясування стану кісткового мозку при анеміях бажано оцінити його регенераторну здібність. Визначення кількості яких клітин в крові дозволяє це зробити?

 1. @Ретикулоцити і нормобласти

 2. Мікроцити і макроцити

 3. Мегалоцити

 4. Мегалобласти

 5. Пойкілоцити

 1. У чоловіка з анацидним гастритом при обстеженні виявлено таке: еритроцити 3,5 Т/л, гемоглобін 4,2 ммоль/л, КП 0,6, мікроцитоз, анулоцитоз. Дефіцит якої речовини є причиною виникнення і розвитку анемії в хворого?

 1. @Заліза

 2. Фолієвої кислоти

 3. Вітаміна В12

 4. Вітаміна В1

 5. Вітаміна С

 1. У вагітної жінки виявлено при обстеженні: еритроцити – 3,0 Т/л, гемоглобін – 4,4 ммоль/л, КП 0,7, в периферичній крові – мікроцитоз, анулоцитоз, ретікулоцитоз. Яка анемія є у пацієнтки?

 1. @Залізодефіцитна

 2. Фолієводефіцитна

 3. В12 дефіцитна

 4. Гемолітична спадкова

 5. Мегалобластна

 1. При обстеженні хворого в крові: гемоглобін 5,6 ммоль/л, еритроцити 2,0 Т/л, КП 1,4, в великої кількості – мегалоцити і мегалобласти. Про яку анемію це свідчить?

 1. 12–, фолієводефіцитну

 2. Залізодефіцитну

 3. Набуту гемолітичну

 4. Спадкову гемолітичну

 5. Хронічну постгеморагічну

 1. При обстеженні хворого із жовтяницею виявлено: білірубін непрямий 128 мкмоль/л, гемоглобін 5,0 ммоль/л, еритроцити 2,5 Т/л, КП 1,0, ретикулоцити 7%, пойкілоцитоз. Охарактеризуйте анемію у хворого за патогенезом:

 1. @Гемолітична

 2. Нормохромна

 3. Регенераторна

 4. Гіпопластична

 5. Дисрегуляторна

 1. У жінки 55 років, яка тривалий час страждає на залізодефіцитну анемію, виявлені дистрофічні зміни в міокарді. Недостатня активність яких ферментів кардіоміоцитів може бути причиною дистрофії міокарда у хворої?

 1. @Тканинного дихання

 2. Фосфоліпаз

 3. Кіназ

 4. Пероксидаз

 5. Фосфорилаз

 1. Стоматолог звернув увагу на «лакований», «малиновий» язик у пацієнта. У крові – низький вміст еритроцитів і гемоглобіну, КП 1,4, багато мегалоцитів і мегалобластів. Для якої патології крові такі зміни є типовими?

 1. 12–, фолієводефіцитна анемія

 2. Залізодефицитна анемія

 3. Гемолітична анемія

 4. Еритроцитоз

 5. Гемофілія

 1. Хворий скаржиться на неприємні больові відчуття в язику. Язик гладенький, яскраво–червоного кольору. У крові пацієнта: Er – 2,2 Т/л, Hb – 6,5 ммоль/л, КП – 1,47. Для якої анемії характерні такі зміни?

 1. @Мегалобластна

 2. Нормобластна

 3. Таласемія

 4. Залізодефіцитна

 5. Залізорефрактерна

 1. Жінку, яка хворіє на атрофічний гастрит, турбує загальна слабкість, запаморочення, задишка, біль і печія в ділянці язика та відчуття оніміння в кінцівках. При обстеженні у неї виявлено мегалобластну анемію (КП 1,45), лейкопенію. Що є причиною мегалобластичної анемії у хворої?

 1. @Дефіцит вітаміну В12

 2. Дефіцит фолієвої кислоти

 3. Дефіцит заліза

 4. Гемоліз внутрішньосудинний

 5. Гемоліз позасудинний

 1. У хворого 35 років розвинулася імунна гемолітична анемія. Який показник сироватки крові зростає при цьому найбільше?

 1. @Непрямий білірубін

 2. Прямий білірубін

 3. Стеркобіліноген

 4. Холестерин

 5. Жовчні кислоти

 1. У пацієнта 34 р діагностовано серпоподібноклітинну анемію. Назвіть тип успадкування дефектного гену, що визначає розвиток цієї анемії.

 1. @Аутосомний з неповним домінуванням

 2. Аутосомно–рецесивний

 3. Домінантний з повним домінуванням

 4. Зчеплений з Х–хромосомою, рецесивний

 5. Зчеплений з Х–хромосомою, домінантний

 1. У дівчинки, 5 років, виявлено нормохромну, гіпорегенераторну анемію, пойкілоцитоз та мікросфероцитоз еритроцитів. Для яких анемій характерні зазначені порушення?

 1. @Гемолітична спадкова

 2. Гемолітична набута

 3. Постгеморагічна

 4. Залізодефіцитна

 5. Мегалобластна

 1. У пацієнта с хроничним мієлолейкозом знижено вміст еритроцитів і гемоглобіну в крові. Який механізм визначає розвиток анемії в зазначеному випадку?

 1. @Витіснення еритроцитарного ростка

 2. Дефіцит заліза

 3. Дефіцит еритропоетинів

 4. Гемоліз

 5. Крововтрата

 1. Раптово, після застосування амідопірину, у чоловіка сеча набула бурий колір. При обстеженні виявлено зниження кількості еритроцитів, вільний гемоглобін у крові. Надайте патогенетичну характеристику анемії у цього хворого.

 1. @Гемолітична імунна

 2. Хронічна постгеморагічна

 3. Залізодефіцитна

 4. Дисрегуляторна

 5. Гостра постгеморагічна

 1. У хворого на хронічний гломерулонефрит діагностовано нормохромну анемію. Що найімовірніше за все спричинює розвиток анемії при хронічному нефриті?

 1. @Дефіцит еритропоетинів

 2. Дефіцит фолієвої кислоти

 3. Дефіцит внутрішнього факторау Кастла

 4. Імунний гемоліз еритроцитів

 5. Дефіцит зовнішнього фактора Кастла

 1. Хворий на хронічний лімфолейкоз скаржится на задишку, жовтушність шкіри і склер. При обстеженні: Er – 2,5 Т/л, Yb – 4,5 ммоль/л, ретикулоцити – 5%, L – 64 Г/л (лімфоцитоз), Tr – 200 Г/л. У крові пацієнта багато антиеритроцитарних антитіл. Яка це форма анемії за (механізмом)?

 1. @Гемолітична імунна

 2. Гемолітична токсична

 3. Гіпорегенераторна

 4. Постгеморагічна

 5. Дисеритропоетична

 1. У хворого з гіпохромною анемією в еритроцитах знаходиться 45 % HbS та 55 % HbА1. Яка форма анемії у хворого?

 1. @Гемоглобінопатія, серпоподібноклітинна

 2. Гемоглобінопатія, таласемія

 3. Перніціозна

 4. Ферментопатія

 5. Мембранопатія

 1. У людини до травми гематокритний показник 40%. Яким він буде через добу після втрати 750 мл крові?

 1. @30%

 2. 55%

 3. 40%

 4. 45%

 5. 50%

 1. Хворий 2 роки тому переніс резекцію пілоричного відділу шлунка. Спостерігається слабкість, періодична поява темних кіл під очима, задишка. У крові: Hb – 70 г/л, Er. – 3,0 Т/л, КП – 0,7. Які зміни еритроцитів у мазках крові найбільш характерні для цього стану?

 1. @Мікроцити

 2. Шизоцити

 3. Овалоцити

 4. Макроцити

 5. Мегалоцити

 1. Чоловік 56–ти років потрапив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль і печіння в язиці, відчуття оніміння в кінцівках. У минулому переніс резекцію кардіального відділу шлунка. У крові: Hb – 80 г/л; Er. – 2,0 Т/л; КП – 1,2, L. – 3,5 Г/л. Який вид анемії у цього хворого?

 1. @B12–фолієводефіцитна

 2. Гемолітична

 3. Залізодефіцитна

 4. Апластична

 5. Постгеморагічна

 1. Після оперативного видалення частини шлунка у хворого порушилося всмоктування вітаміну B12, він виводиться з калом. Розвинулася анемія. Який фактор необхідний для всмоктування цього вітаміну?

 1. @Гастромукопротеїн

 2. Гастрин

 3. Фолієва кислота

 4. Соляна кислота

 5. Пепсин

 1. Жінка 55–ти років звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року, слабкість, запаморочення. Об'єктивно: блідість шкіри. У крові: Hb– 70 г/л, Er.– 3,2 T/л, КП– 0,6, L.– 6,0 Г/л, ретикулоцити – 1%; гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої (за патогенезом)?

 1. @Хронічна постгеморагічна

 2. B12–фолієводефіцитна

 3. Апластична

 4. Гемолітична

 5. Залізодефіцитна

 1. У хворого з хронічною постгеморагічною анемією у крові знижена концентрація сироваткового заліза, гіпохромія еритроцитів, пойкіло– та анізоцитоз. Яка величина кольорового показника може бути при цьому?

 1. @0,7

 2. 0,8

 3. 0,9

 4. 1,0

 5. 1,1

 1. У людей, які живуть в умовах високогір’я, вміст еритроцитів становить більше 6 Т/л. Який головний механізм розвитку еритроцитозу в цих умовах?

 1. @Активація кровотворення

 2. Збільшення частоти серцевих скорочень

 3. Зменшення обсягу депо крові

 4. Зменшення частоти дихання

 5. Активація парасимпатичної нервової системи

 1. У дитини, яка знаходилась на вигодовуванні козячим молоком, розвинулась В12–дефіцитна анемія. Який колірний показник характерний для цієї анемії?

 1. @1,5

 2. 1,1

 3. 1,0

 4. 0,8

 5. 0,6

 1. У хворої К., 37 років, яка останні 6 років працює на заводі газорозрядних ламп у свинцевому цеху, в аналізі крові знайдено: кількість еритроцитів та гемоглобіну знижена, бато сидероцитів, мікроцитоз, гіпохромія; вміст сироваткового заліза підвищений. Назвіть вид анемії.

 1. @Залізорефрактерна

 2. Залізодефіцитна

 3. Анемія Мінковського–Шоффара

 4. Гіпопластична

 5. Метапластична

 1. У хворого в аналізі крові виявлено: Er. – 7,4 Т/л, Hb – 10,8 ммоль/л, КП – 0,69. L – 15 Г/л, б – 2%, е – 11%, ю – 1%, п/я – 15%, с/я – 56%, л – 12%, мон. – 3%, Tr – 550 Г/л, ретикулоцити – 2%. Наслідком якої патології є ці зміни крові?

 1. @Еритремія.

 2. Гіпоксична гіпоксія.

 3. Еритропоетинпродукуюча пухлина.

 4. Локальна гіпоксія нирок.

 5. Компенсаторна реакція на крововтрату.

 1. У хворого діагностована сидероахрестична анемія. Вміст заліза у сироватці крові підвищений. Яким порушенням обміну заліза для синтезу гемоглобіну?

 1. @Невикористання заліза для синтезу гемоглобіну.

 2. Надмірне поступлення заліза з їжею.

 3. Порушення всмоктування заліза в кишечника.

 4. Підвищене використання заліза організмом.

 5. Дефіцит заліза

 1. У хворого через тиждень після масивної крововтрати в крові виявляється велика кількість регенераторних форм еритроцитів. Яких саме?

 1. @Ретикулоцитів

 2. Мегалобластів

 3. Мегалоцитів

 4. Мікроцитів

 5. Сфероцитів

 1. Внаслідок поранення плеча робітник з кровотечею потрапив до лікарні. Через 5 днів у крові в нього виявлено збільшену кількість регенеративних форм еритроцитів. Назвіть їх:

 1. @Ретикулоцити

 2. Мегалоцити

 3. Еритробласти

 4. Мегалобласти

 5. Лімфобласти

 1. У 5–тирічної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Спадкова недостатність якого ферменту змогла спричинити у дитини гемолітичну анемію?

 1. @Глюкозо–6–фосфат–дегідрогенази

 2. Глюкозо–6–фосфатази

 3. Глікогенфосфорилази

 4. Гліцерофосфатдегідрогенази

 5. Гамаглутамілтрасферази

 1. У хворого на хронічний неспецифічний виразковий коліт постійно виявляється крові у калі. Для корекції лікування потрібно вирішити питання про тип гіпоксії при хронічній кровотечі:

 1. @Гемічний.

 2. Серцево–судинний.

 3. Дихальний.

 4. Тканинний

 5. Гіпоксичний

 1. У хлопчика 12 років на фоні інвазії гельмінтом Лентецем широким (Diphyllobothrium latum) спостерігається макроцитарна, мегалобластична анемія (еритроцити 2 Т/л при збільшенні їх об’єму і зміні форми клітини), порушення з боку периферичної нервової системи (фунікулярний мієлоз), хейліт та глосит. Який авітаміноз спостерігається?

 1. 12

 2. В6

 3. В2

 4. В1

 5. В5

 1. У хворого на пневмонію гемолітичний криз із розвитком анемії. У крові знайдено дрепаноцити. Що є безпосередньою причиною гемолітичного кризу?

 1. @Гіпоксія, викликана пневмонією

 2. Зміна осмолярності крові

 3. Гіпероксія

 4. Гетерозиготність за Нb S

 5. Мутація структурного гена

 1. У хворого на В12–дефіцитну анемію розвинулись дегенеративні процеси в задніх і бокових стовпах спинного мозку (фунікулярний мієлоз), пов’язані з нагромадженням метилмалонової кислоти. Вона порушує синтез

 1. @Мієліну

 2. Ацетилхоліну

 3. Норадреналіну

 4. Дофаміну

 5. Серотоніну

 1. У хворого після тривалого курсу протитуберкульозного лікування, яке включало ізоніазид, виникла анемія, стійка до препаратів заліза. Провідною ланкою її патогенезу вважається дефіцит

 1. @Вітаміну В6

 2. Вітаміну К

 3. Вітаміну В12

 4. Вітаміну С

 5. Вітаміну РР

 1. У пацієнта 42 років з виробничим шкідливим контактом зі свинцем еритропенія та низький вміст гемоглобіну. Підвищений рівень сироваткового заліза у крові. Яка анемія у хворого ?

 1. @Залізорефрактерна

 2. В12–фолієводефіцитна

 3. Гемолітична

 4. Гіпопластична

 5. Залізодефіцитна

 1. При обстеженні хворого на атрофічний гастрит виявлено мегалобластну анемію. Дефіцит якої речовини є причиною виникнення анемії у цього хворого?

 1. @Гастромукопротеїну

 2. Вітаміну В6

 3. Вітаміну В1

 4. Заліза

 5. Еритропоетинів

 1. У хворого після операції під наркозом виник гемоліз. Лабораторно виявлені у крові HbS та HbA1. Який тип успадкування має серпоподібноклітинна анемія, діагностована у хворого?

 1. @Неповне домінування

 2. Повне домінування

 3. Рецесивний

 4. Зчеплений з Х–хромосомою

 5. Зчеплений з У–хромосомою