Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ргз.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
88.95 Кб
Скачать

2. Практичні завдання

Завдання 1

Проаналізувати динаміку показників ефективності використання обігових коштів підприємства. Зробити висновки. Вихідні дані наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунків

Показники

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

базовий період

звітний період

4523

4957

4689

5005

4788

5200

4820

5296

4894

5350

4900

5390

4965

5490

4990

5900

5000

5980

5100

6000

Виробничі запаси, тис. грн.

базовий період

звітний період

531

595

545

610

550

620

564

625

570

629

575

640

580

645

585

650

590

655

595

660

Незавершене виробництво, тис. грн.

базовий період

звітний період

413

326

420

330

425

335

430

340

435

345

440

350

445

355

450

360

455

365

460

370

Витрати майбутніх періодів, тис. грн.

базовий період

звітний період

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

Готова продукція, тис. грн.

базовий період

звітний період

802

924

805

929

807

937

810

941

815

945

819

948

822

952

830

955

835

960

840

966

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

базовий період

звітний період

53

74

55

75

57

76

59

77

62

78

65

79

67

80

69

81

70

82

71

80

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

базовий період

звітний період

379

414

380

415

382

416

384

417

386

418

388

417

390

416

391

415

392

414

393

413

Інші оборотні активи, тис. грн.

базовий період

звітний період

33

26

33

27

32

26

31

27

30

26

30

27

31

29

32

29

33

30

34

31

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]