Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дырда, Иващенко Учебн пособие укр (2).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.77 Mб
Скачать

5.3 Пояснення до фонду тестових завдань з модуля

5.3.1 Принципи побудови тестових завдань. Фонд тестових завдань із модуля 2 підготовлений викладачами кафедри за рекомендаціями Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МНОУ і містить тестові завдання як закритого так і відкритого типу.

Зміст тестових завдань впорядкований (містить 5 змістовних блоків) та забезпечує системність за темами і відповідає:

– обсягу інформації, що отримана студентом на лекціях;

– рівню засвоєння інформації: знати основні поняття, терміни, визначення, застосування в телекомунікаціях; уміти провадити розрахунки основних інформаційних характеристик та параметрів кодів джерел повідомлень.

У цьому навчальному посібнику не приведено повний обсяг тестових завдань, а тільки тематику й окремі приклади. Це пов’язано з тим, що:

– з плином часу фонд тестових завдань кафедри удосконалюється, тобто змінюються формулювання, вилучаються та доповнюються окремі завдання;

– студенти мають запам’ятовувати не конкретні відповіді, а сутність поставлених тестових завдань.

5.3.2 Блок 1. Інформаційні характеристики джерел дискретних повідомлень.

1. Закриті тестові завдання складені на такі поняття, терміни та визначення: кількість інформації, ентропії (власна, умовна, спільна, взаємна) та їхні властивості, надмірність та продуктивність джерела.

Приклади

Вибрати номер правильної, на Ваш погляд, відповіді:

1 Один біт інформації, це – кількість інформації, що міститься в повідомленні, імовірність якого (0; 0,5; 1).

2. Твердження, що кількість інформації в повідомленні аk може бути меншою за одиницю, наприклад, 0,83 біт (правильне, помилкове)

3 Середня кількість інформації на одне повідомлення для джерела А, яку можна дістати, спостерігаючи джерело В, характеризується (безумовною ентропією, умовною ентропією, сумісною ентропією, взаємною ентропією).

2. У відкритих тестових завданнях необхідно провести розрахунки: кількості інформації (ф-ли (1.1), (1.2), (2.1)), ентропії (ф-ли (1.4), (1.7), (2.4), (2.5)), надмірності (ф-ла (1.8)) та продуктивності джерела (ф-ли (1.9), (1.2), (2.6), (2.7)).

Приклади

Провести обчислення і записати відповідь:

4 Джерело дискретних повідомлень видає повідомлення ak з імовірністю Р(аk) = ____. Кількість інформації в цьому повідомленні буде _____, дв.од. (біт).

5. Джерело дискретних повідомлень має ентропію 2,0 дв.од./знак. Тривалість кожного знака повідомлення Tзн = ___ мс. Продуктивність цього джерела буде ______, дв.од./с (біт/с).

5.3.3 Блок 2. Кодування джерел дискретних повідомлень

1. Закриті тестові завдання складені на такі поняття, терміни та визначення: класифікація та параметри кодів джерела, стандартні та ефективні коди.

Приклади

Вибрати номери правильних, на Ваш погляд, відповідей:

6. У теорії кодування синонімом терміна розрядність коду є термін (довжина коду, основа коду, значність коду, кодове слово).

7. Нерівномірний код, який не потребує розділових знаків між кодовими комбінаціями, отримав назву (стандартний код, код Хаффмана, код Шеннона-Фано, префіксний код, код без коми).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.