Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Филосроб-навч 11-12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
492.03 Кб
Скачать

Індивідуальні науково-дослідні завдання

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання включає:

- ознайомлення та аналіз книг, статей, інших матеріалів

- відбір матеріалів, необхідних для виконання завдань;

- при необхідності – консультування з викладачем щодо джерел написання роботи та її

змісту;

- написання роботи з обгрунтуванням тверджень та чітким, логічним, грамотним викладом матеріалу. Дослідження має бути не простим переказом, а потребує висновків, робота не може бути плагіатом, має відповідати основним вимогам щодо письмових робіт. Роботу також дозволяється виконувати як презентацію питання.

Тематика індивідуальних модульних завдань зм I. Вступ до філософії

 1. Натурфілософія Мілетської школи.

 2. Натурфілософія і стихійна діалектика Геракліта.

 3. Прото-ідеалізм Піфагорійської школи.

 4. Прото-ідеалізм Елейської школи.

 5. Матеріалістична філософія Демокріта.

 6. Давньогрецька софістика.

 7. Етичний ідеалізм філософії Сократа.

 8. Філософія ідей Платона.

 9. Метафізичні аспекти філософії Аристотеля.

 10. Натуралістична етика кініків.

 11. Етичний зміст філософії стоїцизму.

 12. Матеріалістична філософія Епікура.

 13. Концептуальний ідеалізм неоплатонічної філософії.

 14. Апологетика як етап формування християнської філософії.

 15. Патристика як етап розвитку середньовічної християнської філософії.

 16. Схоластика як вищий етап розвитку середньовічної християнської філософії.

 17. Гуманістична думка філософії епохи Відродження.

 18. Натурфілософська думка епохи Відродження.

 19. Метафізичний пантеїзм філософії Миколи Кузанського.

 20. Космологічний пантеїзм філософії Джордано Бруно.

 21. Політична філософія Ніколо Макіавеллі.

 22. Соціальний утопізм Томаса Мора.

 23. Соціальний утопізм Томмазо Кампанелли.

 24. Раціоналізм як напрям розвитку філософії Нового часу.

 25. Проблема інтерпретації субстанції в філософії Нового часу, та її основні онтологічні напрями: монізм, дуалізм, плюралізм.

 26. Емпіризм як напрям розвитку філософії Нового часу.

 27. Ідейно-теоретичні принципи філософії Просвітництва.

 28. Деїстичний напрямок філософії французького Просвітництва.

 29. Матеріалістичний напрямок філософії французького Просвітництва.

 30. Трансцендентальний ідеалізм філософії Іммануїла Канта.

 31. Абсолютний ідеалізм філософії Георга Гегеля.

 32. Антропологічний матеріалізм філософії Людвіга Фейєрбаха.

 33. Діалектичний матеріалізм у контексті філософії марксизму.

 34. Історичний матеріалізм у контексті філософії марксизму.

 35. Позитивізм і його основні течії як напрям розвитку сучасної пост-класичної філософії.

 36. Прагматизм як напрям розвитку сучасної пост-класичної філософії.

 37. “Філософія життя” як напрям розвитку сучасної пост-класичної філософії.

 38. Феноменологія як напрям розвитку сучасної пост-класичної філософії.

 39. Екзистенціалізм як напрям розвитку сучасної пост-класичної філософії.

 40. Герменевтика як напрям розвитку сучасної пост-класичної філософії.

 41. Психоаналіз і його основні течії як напрям розвитку сучасної пост-класичної філософії.

 42. Ситуація постмодерна в сучасній філософії.

 43. Філософська думка Київської Русі.

 44. Філософія українського Відродження.

 45. Філософські ідеї духовних українських братств Нового часу.

 46. Філософська традиція Києво-Могилянської академії.

 47. Релігійна філософія Григорія Сковороди.

 48. Філософські ідеї Т.Г. Шевченко.

 49. “Філософія серця” Памфіла Юркевича.

 50. Філософія української національної ідеї.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.