Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комерційне право зарубіжних країн.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
247.3 Кб
Скачать

4. Питання до заліку

 1. Предмет і методи комерційного права зарубіжних країн.

 2. Поняття комерційних відносин.

 3. Основні етапи становлення та розвитку комерційного права.

 4. Трансформація змісту поняття комерційного права протягом всього періоду його розвитку.

 5. Поняття комерційного право зарубіжних країн на сучасному етапі його ровизку.

 6. Принципи комерційного права зарубіжних країн.

 7. Предмет і методи комерційного права зарубіжних країн.

 8. Сучасні тенденції правового регулювання комерційних відносин в зарубіжних країнах.

 9. Джерела комерційного права зарубіжних країн.

 10. Джерела комерційного права зарубіжних країн: загальні тенденції та основні відмінності.

 11. Форми зближення комерційного права зарубіжних країн.

 12. Шляхи зближення комерційного права зарубіжних країн.

 13. Поняття та ознаки транснаціонального комерційного права.

 14. Принципи транснаціонального комерційного права.

 15. Комерційне право Європейського Союзу.

 16. Комерційне право СНД.

 17. Поняття та ознаки суб’єктів комерційного права зарубіжних країн.

 18. Види суб’єктів комерційного права зарубіжних країн.

 19. Поняття комерсанта (підприємця) та його правове становище.

 20. Поняття підприємства за комерційним правом зарубіжних країн (Поняття підприємства за зарубіжним законодавством (країн ринкової економіки та країн СНД).

 21. Поняття підприємства за законодавством держав-учасниць СНД.

 22. Порядок набуття статусу комерсанта (підприємця)

 23. Поняття торгових товариств за комерційним правом зарубіжних країн.

 24. Класифікація торгових товариств (Види торгових товариств за комерційним правом зарубіжних країн).

 25. Об’єднання капіталів: ознаки, види, особливості правового регулювання.

 26. Особливості правового становища акціонерного товариства за комерційним правом зарубіжних країн.

 27. Органи управління акціонерним товариством за комерційним правом зарубіжних країн.

 28. Особливості правового становища товариства з обмеженою відповідальністю за комерційним правом зарубіжних країн.

 29. Персональні торгові товариства: ознаки, види, особливості правового регулювання.

 30. Особливості правового становища повного товариства за комерційним правом зарубіжних країн.

 31. Особливості правового становища командитного товариства за комерційним правом зарубіжних країн.

 32. Особливості правового становища виробничих кооперативів за комерційним правом зарубіжних країн.

 33. Правове становище груп (об’єднань) підприємств господарських за комерційним правом зарубіжних країн.

 34. Державні суб’єкти господарювання за комерційним правом зарубіжних країн.

 35. Основні засади регулювання майнових відносин в зарубіжних країнах.

 36. Поняття права власності за комерційним правом зарубіжних країн.

 37. Основні тенденції регулювання відносин власності в країнах ринкової економіки.

 38. Диференціація правового регулювання відносин власності за комерційним правом зарубіжних країн.

 39. Спільні та відмінні риси правового регулювання майнових відносин в країнах розвиненої ринкової економіки (ЄС, зокрема) та держав-учасниць СНД.

 40. Обмеження повноважень власника за комерційним правом зарубіжних країн.

 41. Спільні та відмінні риси правового регулювання майнових відносин в країнах розвиненої ринкової економіки (ЄС, зокрема) та держав-учасниць СНД.

 42. Об’єкти права власності за комерційним правом зарубіжних країн.

 43. Підстави набуття права власності за комерційним правом зарубіжних країн.

 44. Правовий режим нерухомого майна за комерційним правом зарубіжних країн.

 45. Поняття права довірчої власності за англо-саксонським правом.

 46. Сфера застосування інституту довірчої власності за англо-саксонським правом.

 47. Суб’єкти права довірчої власності за англо-саксонським правом.

 48. Правове становище довірчого власника за англо-саксонським правом.

 49. Особливості правового становища бенефіціарія (бенефіціаріїв) у відносинах довірчої власності за законодавством країн англо-саксонської правової традиції.

 50. Поняття та ознаки комерційного договору за комерційним правом зарубіжних країн.

 51. Ознаки комерційного договору.

 52. Основні засади регулювання договірних відносин у сфері комерційної діяльності.

 53. Види комерційних договорів за зарубіжним законодавством.

 54. Порядок укладання комерційних договорів.

 55. Форма комерційного договору.

 56. Основні засади виконання комерційних договорів.

 57. Поняття економічної конкуренції та монополізму.

 58. Позитивні та негативні риси економічної конкуренції та монополізму.

 59. Поняття монопольного становища за комерційним правом зарубіжних країн.

 60. Правове регулювання економічної конкуренції та монополістичної діяльності за комерційним правом зарубіжних країн: основні засади (причини, мета, форми регулювання).

 61. Принципи регулювання відносин у сфері економічної конкуренції та монополістичної діяльності за комерційним правом зарубіжних країн.

 62. Основні підходи до регулювання відносин у сфері економічної конкуренції, що застосовуються в зарубіжному комерційному праві.

 63. Види порушень у сфері економічної конкуренції

 64. Поняття та види недобросовісної конкуренції за комерційним правом зарубіжних країн.

 65. Види зловживань монопольним становищем за комерційним правом зарубіжних країн.

 66. Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного та конкурентного законодавства згідно з комерційним правом зарубіжних країн.

 67. Відповідальність за порушення антимонопольного і конкурентного законодавства за комерційним правом зарубіжних країн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.