Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комерційне право зарубіжних країн.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
247.3 Кб
Скачать

3. Навчально-тематичний план зі спецкурсу «Комерційне право зарубіжних країн»

Т е м а

Лекції

(к-ть год.)

Самост.

робота

(к-ть год.)

Всього годин

Змістовний модуль 1. Комерційне право зарубіжних країни

Тема 1. Поняття комерційного права зарубіжних країн

3

5

8

Тема 2. Транснаціональне комерційне право

3

4

7

Тема 3. Суб’єкти комерційного права зарубіжних країн

5

7

12

Тема 4. Правове регулювання майнових відносин в зарубіжних країнах

2

3

5

Тема 5. Комерційний (господарський) договір в праві зарубіжних країн

2

3

5

Тема 6. Антимонопольно-конкурентне регулювання в зарубіжних країнах

2,5

3

5,5

Модульне тестування .

0,5

0,5

З А Л І К:

2

2

В С Ь О Г О :

20

25

45

4. Зміст дисципліни «Комерційне право зарубіжних країн» за темами.

4.1. Змістовний модуль 1.

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, самостійної роботи студентів, зразки тестів.

Тема 1 (лекція). Поняття комерційного права зарубіжних країн (3 год.).

Історія зародження та становлення комерційного права як галузі права.

Поняття комерційної діяльності, комерційних відносин як предмету правового регулювання комерційного права.

Методи правового регулювання комерційних відносин: автономних рішень, координації (узгодження), владних приписів.

Традиційні принципи комерційного права (формальної рівності його суб’єктів перед законом, недоторканості права приватної власності, свободи договорів) та обмеження їх застосування з метою захисту суспільних інтересів.

Джерела комерційного права зарубіжних країн: закони, адміністративні акти нормативного характеру, судова практика і торгові звичаї) та їх співвідношення в країнах англо-саксонської та романо-германської правової традиції.

Поняття та структура навчального спецкурсу “Комерційне право зарубіжних країн”.

Завдання для самостійної роботи:

Виявити чинники появи комерційного права, етапи його становлення та розвитку, сучасні тенденції регулювання комерційних відносин.

Визначити спільні та відмінні риси господарського права та комерційного права.

Порівняти (за ступенем значущості) джерела правового регулювання комерційних відносин, що використовуються в країнах романо-германської та англо-саксонської правових традицій.

Серед методів правового регулювання комерційних відносин виділити (з відповідним обґрунтуванням) методи спрямовані на забезпечення (1) приватних інтересів та (2) публічних інтересів учасників зазначених відносин.

Література:

Підручники/навчальні посібники: 1-8.

Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі: 5-6, 10, 11, 23.

Додаткова література: 9, 16, 20, 22-25, 27, 34, 44, 50, 54, 78, 99, 100, 107.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.