Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комерційне право зарубіжних країн.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
247.3 Кб
Скачать

Тема 4 (лекція). Правове регулювання майнових відносин в комерційному праві зарубіжних країн (2 год.)

Основні засади регулювання майнових відносин в зарубіжних країнах та особливості, притаманні для країн СНД (похідні правові титули майна – право господарського відання та право оперативного управління; приватизація державного та комунального/муніципального майна).

Поняття та зміст права власності за комерційним правом зарубіжних країн. Принцип недоторканості приватної власності та його обмеження з метою захисту публічного інтересу.

Об’єкти права власності в сфері комерційної діяльності. Особливості правового режиму цінних паперів та обігових документів.

Особливості правового регулювання відносин власності за комерційним законодавством зарубіжних країн.

Особливості правового режиму права державної власності.

Підстави набуття права власності.

Захист права власності.

Довірча власність за законодавством Англії та США.

Завдання для самостійної роботи:

Визначити:

  1. Спільні та відмінні риси в правовому регулюванні майнових відносин в країнах розвиненої ринкової економіки та країнах СНД.

  2. Принципи правового регулювання майнових відносин в країнах ринкової економіки.

  3. Спільні та відмінні риси інституту довірчої власності за англосаксонським правом та його аналогів в законодавстві країн романо-германської правової традиції.

Література:

Підручники/навчальні посібники: 1-8.

Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі: 5-7, 12, 20.

Додаткова література: 3, 5, 10, 11, 21-25, 31, 44, 50, 53, 60-61, 64, 67, 78, 94-96, 101.

Тема 5 (лекція). Комерційний (господарський) договір в праві зарубіжних країн

Поняття торгової (комерційної) угоди (договору). Функції торгової угоди (договору). Види торгових угод (договорів). Порядок укладення торгових договорів та умови їх дійсності. Способи забезпеченні виконання торгових (комерційних) договорів. Виконання торгових угод (договорів).

Особливості господарського договору відповідно до законодавства держав-учасниць СНД.

Договір на реалізацію майна: поняття, види, джерела правового регулювання, порядок укладання, сторони, зміст, правові засоби захисту інтересів сторін у разі порушення договірних зобов’язань. Особливості договору купівлі-продажу в міжнародній торгівлі.

Договори на користування майном: поняття, види (оренди, лізингу, концесії), сторони, права та обов’язки сторін, припинення договору.

Підрядні договори: поняття, види, сфери застосування в комерційній діяльності; права та обов’язки сторін; відповідальність за невиконання умов договору; припинення договору.

Договори про спільну підприємницьку діяльність: поняття, види (про кооперацію, консорціуму, про спільну інвестиційну діяльність), права та обов’язки сторін; відповідальність за невиконання умов договору; припинення договору.

Посередницькі договори: поняття, види (доручення, комісії, агентський), зміст, зобов’язання сторін, відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань.

Особливості інших видів комерційних договорів (про виключну продаж товарів, франчайзингу, договір про факторинг), що використовуються у сфері сучасного підприємництва/комерційної діяльності.

Завдання для самостійної роботи:

Визначити:

  1. Принципи договірного права зарубіжних країн (зокрема країн розвинених ринкових відносин та країн перехідної економіки).

  2. Поняття та ознаки комерційного договору.

  3. Спільні та відмінні ознаки комерційного та господарського договорів.

  4. Тенденції правового регулювання договірних відносин в комерційному праві зарубіжних країн протягом останніх десятиліть.

  5. Критерії класифікації комерційних договорів та види останніх залежно від певних критеріїв.

Література:

Підручники/навчальні посібники: 1-8.

Збірники зарубіжного законодавства; науково-практичні коментарі: 3-7, 9, 11, 12, 22.

Додаткова література: 1, 5, 10, 13, 15-17, 31, 43-45, 50, 56-62, 67, 70, 75, 78, 80, 82, 86, 87, 92, 101, 108.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.