Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з курсу “Матеріалознавство” .DOC
Скачиваний:
118
Добавлен:
04.11.2018
Размер:
2.57 Mб
Скачать

Тема 5. Теорія термічної обробки сталі 41

5.1. Перетворення, які відбуваються в сталі при нагріванні 41

5.2. Перетворення, які відбуваються в сталі при охолодженні 41

5.3. Перетворення, що відбуваються у сталі при відпусканні 45

Тема 6. Технологія термічної обробки сталі 46

6.1. Основні поняття 46

6.2. Відпалювання сталі 47

6.3. Нормалізація сталі 50

6.5. Відпускання 53

Тема 7. Хіміко-термічна обробка сталі 55

7.1. Сутність, призначення та основні процеси, що відбуваються при хіміко-термічній обробці сталі 55

7.2. Цементація сталі 56

7.3. Азотування сталі 59

7.4. Ціанування (нітроцементація) сталі 60

7.5. Дифузійне насичення металами (металізація) і неметалами 62

Тема 8. Леговані сталі 63

8.1. Вплив легуючих елементів на поліморфізм заліза і на ферит. Карбідна фаза в легованих сталях 64

8.2. Вплив легуючих елементів на перетворення в сталі 65

8.3. Класифікація та маркування легованих сталей 66

8.4. Конструкційні сталі 68

8.5. Інструментальні сталі 71

8.6. Корозостійкі (нержавіючі) сталі 73

Тема 9. Кольорові метали та сплави 75

9.1. Алюміній та сплави на його основі 75

9.2. Магній та його сплави 77

9.3. Титан і його сплави 78

9.4. Мідь і її сплави 80

9.5. Підшипникові (антифрикційні) сплави 85

Література. 87

ВCТУП

Металознавство - наука, яка вивчає залежність між складом, будовою та властивостями металів і сплавів і закономірності їхніх змін під впливом зовнішніх чинників: теплових, хімічних, механічних, електромагнітних і радіоактивних.

Уперше зв'язок між будовою сталі та її властивостями був встановлений П.П.Аносовим (1799-1855 рр), а найважливіші положення металознавства закладені металургом Д.К.Черновим (1839-1921 р.), який у 1868 р. відкрив внутрішні структурні перетворення в сталі при нагріванні й охолодженні. У 1878 р. ним були викладені основи сучасної теорії кристалізації металів. Ці і наступні роботи Д.К.Чернова створили фундамент сучасного металознавства і термічної обробки сталі. На початку XX ст. велику роль у розвитку металознавства зіграли роботи М.С.Курнакова, котрий застосував для дослідження металів методи фізико-хімічного аналізу (електричний, дилатометричний, магнітний тощо). Вченим і його учнями було вивчено велике число металевих систем, побудовані діаграми стану та встановлені залежності між складом, структурою і властивостями сплавів.

Широке використання рентгеноструктурного аналізу, почате в 20-х роках, дозволило встановити кристалічну будову сплавів і фаз і вивчити зміну його в залежності від обробки сплаву. Починаючи з 1928 р. велика увага приділяється теорії фазових перетворень у сплавах. Це дало можливість визначити механізм перетворень і розробити теорію та практику термічної обробки сталі, дуралюміна та інших важливих сплавів.

Металознавство в зв'язку з безупинним ростом рівня сучасної техніки, ускладненням і розширенням вимог, запропонованих до властивостей і якості металевих сплавів, продовжує успішно розвиватися і в даний час.