Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1_Analitichny_rozdil_111.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
287.23 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернігівський державний технологічний університет

Кафедра менеджменту

Звіт

Виконала:

студентка групи ПМ-

Керівник:

..................... Олійченко І.М.

Чернігів ЧДТУ 2011

Вступ

Практика зорієнтована на закріплення знань і умінь з циклу управлінських дисциплін, на розвиток навичок пошуків і аналізу невирішених управлінських проблем, знайомство з методами їх розв’язання, а також на вивчення сучасних управлінських систем, механізмів, стилів управлінської діяльності та ін.

Головні цілі проходження практики:

 • ознайомлення студента з конкретною виробничою діяльністю;

 • розвиток аналітичного мислення;

 • набуття навичок роботи з управлінською та виробничою інформацією;

 • розвиток організаторських здібностей та потенціалу особистих якостей.

Завдання, які вирішуються під час проходження практики:

 • вивчення цілей, функцій, структури виробничої організації – бази практики;

 • дослідження та оцінка місця і ролі технологій у рішенні виробничих завдань;

 • вивчення та аналіз змісту діяльності структурних підрозділів підприємства;

 • дослідження функцій і ролі керівників різного рівня ієрархії;

 • вивчення інформаційних систем на підприємстві;

 • участь у підготовці управлінської документації;

 • виконання функцій службового апарату управління;

 • здійснення допомоги підприємству у вирішенні “вузьких місць” організаційно-управлінського характеру (підготовка інформації для ЕОМ, ПК; підготовка виставок, реклами і т.д.; збір статистичних даних; участь у дослідженнях);

 • ознайомлення студентів з прийомами та методами роботи на робочих місцях у основних структурних підрозділах підприємства (організації) та оволодіння деякими найпростішими уміннями та навичками;

 • вивчення особливостей основних технологічних процесів, використовуємих на підприємстві, їх впливу на основні економічні показники: структуру використовуємих засобів виробництва, їх віддачу, трудомісткість виробництва, структуру витрат, рентабельність, структуру цін і т.п.;

 • ознайомлення з технологічною та планово-економічною документацією та методиками її розробки, участі у підготовці документів;

 • виконання функцій стажера-спеціаліста економічних підрозділів системи управління підприємством (цехом);

 • оволодіння елементами техніко-економічного аналізу як бази вироблення управлінських рішень;

 • надання допомоги підприємству у виявленні резервів поліпшення техніко-економічних показників; участі в дослідження, зборі інформації, тощо.

Місцем проходження практики є відкрите акціонерне товариство «Кондитерська фабрика «Стріла»».

1 Аналітичний розділ

1.1 Характеристика підприємства

Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» - провідний виробник кондитерських виробів в Чернігівській області.

У 1993 році фабрика стала відкритим акціонерним товариством, яке засновано відповідно до Статутного договору між Чернігівським регіональним відділенням фонду державного майна України та організацією арендаторів Чернігівської кондитерської фабрики.

ВАТ «Чернігівська кондитерська фабрика« Стріла »знаходиться за адресою: 14005, г. Чернігів, вул. Комунальна, 2.

Розрахунковий рахунок: 26003301830192 в Промінвестбанку м. Чернігова МФО 353456

Мета діяльності фабрики:

задоволення потреб населення в кондитерських виробах і поліпшення майнового стану акціонерів шляхом одержання максимально можливого прибутку від виробництва і продажу різних кондитерських виробів (цукерок, карамелі, драже, вафель, печива).

Предметом діяльності фабрики є:

- Виробництво та реалізація кондитерських та хлібобулочних виробів;

- Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі і громадського харчування;

- Надання побутових, соціальних послуг, транспортно-експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів.

2.1 Виробнича структура підприємства

ВАТ «Чернігівська кондитерська фабрика« Стріла »випускає різні види кондитерської продукції: карамель, цукерки, драже, вафлі, мучні вироби. Асортимент представлений більш ніж 150 найменуваннями. Доля-ний вага асортиментних груп в загальному обсязі виробництва складають:

- Карамель 68,4%;

- Драже 2,5%;

- Цукерки неглазуровані 2,8%;

- Цукерки глазуровані 13,8%;

- Борошняних виробів (вафлі, печиво) 12,4%.

На малюнку 1 видно, що карамель займає дуже велику частку в загальному виробництві. Це пояснюється її низькою ціною і відносно довгим терміном зберігання. А отже її закуповують великі торговельні організації України та ближнього зарубіжжя. Тому керівництву підприємства необхідно приділити особливу увагу на зниження собівартості саме карамелі.

1.3 Управлінська структура підприємства

Структура управління підприємством - це сукупність і співвідношення функціональних і лінійних ланок в управлінні. Ступінь її досконалості визначає ефективність діяльності апарату управління.

Структура ВАТ "Стріла" організована за лінійно-функціональним принципом, так як поділ праці у сфері управління здійснюється шляхом угруповання однорідних робіт по функціях управління та об'єднання їх в підрозділи апарату управління підприємством (див. рисунок 2)

Переваги лінійно-функціонального управління:

- Відсутність суперечливих вказівок;

- Особиста відповідальність виконавця одній особі;

- Стимулювання розвитку компетентності;

- Відповідальність кожного за виконання завдання;

- Спеціалізація діяльності керівників;

- Розширення можливості прийняття конкретних рішень;

- Скорочення часу на вирішення технологічних питань виробництва.

Недоліки лінійно-функціонального управління:

- Потреба високої кваліфікації керівників, особливо високостоячих;

- Виконавці крім своїх основних обов'язків, виконують роботу з обліку та контролю;

- Складність регулювання відносин лінійних і функціональних керівників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]