Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОЗДІЛ 1.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
80.78 Кб
Скачать

ВСТУП

Актуальність дослідження. Різнобічне вивчення чеських спортивних термінів важливо, перш за все, для розвитку загальної теоретичної моделі функціонування мови, специфіки вживання її лексичного запасу. Лексика сучасної чеської мови становить струнку і надзвичайно розгалужену систему. Дослідженню піддавалися різні лексичні прошарки. Та незважаючи на підвищений інтерес лінгвістів до вивчення лексичного складу чеської мови, малодослідженою підсистемою залишається спортивна термінологія. Хоча на сьогодні є низка наукових досліджень присвячених розвитку чеської спортивної термінології. Отже, мета пропонованої роботи - зібрати якомога більше спортивних термінів в чеській мові. У своїй роботі «Спортивна лексика в чеській мові», ми зосередилися в основному на порівнянні іноземних слів у області спорту. Матеріал ми зібрали в основному з інтернет-джерел, особливо зі спортивних новин. Значну кількість членів, особливо розмовних виразів і спеціальних термінів, ми знайшли на форумах спортсменів, вболівальників та на спеціальній веб-сторінці зі спорту. Робота розділена на дві частини. Кожен підрозділ містить кілька прикладів, щоб полегшити розуміння цих термінів. На закінчення короткий чесько - український словник, який містить оригінальні слова, взяті в основному з англійської мови. Словник термінів, ми вибрали найбільш цікаві, на мій погляд, це звичайно є ознакою окремих видів спорту. Як ми вже писали, матеріал виходить в основному з інтернет-джерел. Основним джерелом для мене були спортивні новини , де в мене була можливість для пошуку спортивних термінів в основному з футболу, хокею, тенісу, волейболу, фігурного катання. Іншим багатим джерелом для мене були представлені на форумах любителів екстремальних видів спорту та спеціальних веб-сайтах самих спортсменів. Для цього матеріал у своїй роботі, ми розшукали велику кількість розмовних виразів та конкретних умов для конкретного виду спорту. Після прочитання багатьох статей і доповідей ми зібрали близько 350 слів, що входять у спорт. При пошуку прикладів ми опиралися в основному на спортивні новини з www.idnes.cz. При класифікації спортивних термінів, ми працювали з спортивним англійсько-чеським словником і різними інтернет-енциклопедіями. У зв'язку з безперервним розвитком спортивної термінології в моїй роботі часто використовується для передачі знов створені нові види спорту знання англійської мови. Другий розділ закінчується словником, подальшим укладанням роботи з результатами, резюме і списком літератури. Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається з:

  • вступу;

  • двох розділів;

  • висновку;

  • списку використаної літератури;

  • резюме.

Обсяг курсової роботи – 30 сторінок. У першому розділі "Лексикографія " розглянуто склад лексики, збагачення словесного запасу, а також запозичені слова. У другому розділі "Спортивна термінологія" детально розглянуто та описано класифікації спортивних термінів.

Відповідно до матеріалу, що досліджувався та описувався у двох розділах складається детальний та обґрунтований висновок курсової роботи.

РОЗДІЛ 1. Лексикологія

1.1. Лексика чеської мови

Чеська мова, як і будь-яка інша ,складається із слів. Усі слова, вживанні в ній, становлять її лексику,або словниковий склад. Розділ мовознавчої науки,об’єктом якого є вивчення словникового складу мови, називається лексикологією. Лексика може досліджуватись з різних поглядів,зокрема вивчають її в діахронічному і синхронічному плані, на підставі чого розрізняють лексикологію історичну і лексикологію сучасної мови, або описову. Історична лексикологія досліджує закономірності формування ,розвитку і збагачення словникового складу мови від найдавніших часів і до його сучасного стану. Для цього використовується як метод етимологізації, що допомагає визначити походження слова, розкрити його первинне значення і простежити характер та історію, змін, яких воно зазнало в процесі своєї еволюції, так і різноманітні свідчення писемних пам’яток різних періодів. Лексикологія описова вивчає обсяг і властивості словникового складу , як він представлений у мові нашого часу, тобто яким він є на сучасному етапі розвитку мови. Отже предметом вивчення лексикології сучасної чеської мови є обсяг і характер словника,що властивий чеській мові в її літературному вияві на сучасному етапі існування й розвитку. Описова лексикологія чеської мови обіймає велике коло питань, які належать до її компетенції. Вихідною передумовою такого вивчення є положення про те , що лексика будь-якої мови не становить механічної сукупності слів, а являє собою певну систему, елементи якої співвідносні і взаємозв’язані, підпорядковані внутрішнім закономірностям цієї системи. Хоч вона у порівнянні з фонетикою і граматикою,найбільш відкрита для впливу екстралінгвістичних факторів. Лексикологія – одна з лінгвістичних наук про слово, що вивчає його в лексичній системі мови ; вона розв’язує також практичні питання ,перш за все пов’язані з лексично нормою,засвоєння якої є однією з передумов правильного вживання слів,отже,й піднесення культури усного й писемного мовлення.

1.2. СЛОВНИКОВИЙ СКЛАД МОВИ Словниковий склад мови, як і сама мова,перебуває весь час у русі. В ньому постійно відбувається різні зміни , викликані й зумовлені дією як внутрішніх закономірностей його розвитку, так і поза лінгвістичними факторами. Причому зміни ці неоднаково охоплюють весь словниковий склад. Значно менше ,повільніше, порівняно з іншими групами слів, змінюється основний лексичний фонд, що становить, так би мовити, ядро словникового складу мови, найбільш сталу критерію слів. Переважну частину основного лексичного фонду чеської літературної мови становлять слова, що з’явились у ній давно, пережили довгі віки і продовжують жити і тепер. За походженням це слова спільнослов’янські, спільносхіднослов’янькі, або давньоруські, а також власне чеські . Розмір словникового запасу точно не визначено. Розвиток словникового запасу є тривалим процесом, який закінчується якщо є постійна зміна. Словниковий запас може бути виявлений ​​тільки в мертвих мовах, але і тут це не зовсім точно. Для живої мови словниковий запас повідомляє кількість словників, або кількість словникових статей в них. Навіть самі великі словники не в змозі захопити повну картину поточного словника. До спеціальних словників належать термінології, фразеології, словників неологізмів і т.д. Словниковий запас індивідуально еволюціонує відповідно до потреб особистості і суспільства. Нові одиниці словникового запасу, випливають з державної мови або проникають в іноземну мову.

Розширити словниковий запас можна кількома способами:

а) словотвір - висновок (похідна), композиція (склад), скорочення (абревіатура)

б) зміна словесного значення

в) прийняття іноземних мов

г) буквальний переклад

Ці процеси є загальними для чеської мови.

РОЗДІЛ 2. СПОРТИВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.