Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦIЯ 2.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
02.09.2018
Размер:
91.14 Кб
Скачать

Лекція 2

Тема: загальні методи виховання

План

 1. Поняття про методи, прийоми та засоби виховання. Різні підходи до класифікації методів виховання.

 2. Методи формування свідомості особистості.

 3. Методи формування діяльності та поведінки.

 4. Методи стимулювання.

 5. Умови оптимального вибору методів.

I. Методи (грец. „спосіб пізнання”) – це засоби, за допомогою яких вирішуються виховні завдання. Це інструменти дотику до особистості. Це способи взаємопов’язаної діяльності педагогів та учнів, дорослих та дітей, спрямованої на формування у дітей переконань, поглядів, діяльності (потягів до неї) тощо.

Прийом – це частина, деталь методу. Це одиничне, часткове по відношенню до методу – загального. В різних виховних ситуаціях метод може стати прийомом і навпаки. Наприклад, основний метод – лекція. Під час лекції використовуються прийоми: бесіда, приклад. Але в інших ситуаціях бесіда і приклад будуть самостійними методами виховання.

Засоби сприяють вирішенню поставлених виховних завдань. До них відносяться: слово вчителя, батьків тощо, книга, підручник, посібник, ЗМІ, гра, методи виховання та інші. АЛЕ основними засобами виховання є діяльність і спілкування, бо саме в процесі діяльності і спілкування формується і розвивається особистість.

Методи - це засоби, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив на свідомість, поведінку школярів, на формування в них необхідних якостей, на збагачення їхнього досвіду корисної діяльності та різноманітних відносин (трудових, моральних, естетичних і т. ін.).

Методи виховання не можуть бути ізольованими один від одного. Лише у системі виховних впливів за умов взаємодіяльності різних методів можна очікувати бажаного результату. Так, проводячи етичну бесіду про дружбу в класі, ми не можемо очікувати, що вона вирішить проблеми виховання. Для цього потрібно ще й багато іншого: і закріплення в досвіді дітей дружніх зв’язків, і відповідна організація спільної діяльності, яка єднає дітей, взаємодопомога і потреба в дружній співучасті та ін. Все це вимагає введення нових і нових методів. Таким чином, будь-який метод виховання сприяє ефекту лише в єдності з іншими, і в одній ситуації він має одну дію, а в іншій – може мати й іншу.

Немає добрих і поганих методів поза конкретною обстановкою.

Метод виховання досягає своєї мети, якщо узгоджений з конкретними умовами, враховує ту чи іншу педагогічну ситуацію – створює оптимальні умови для формування особистості.

Методи виховання - категорія історична. У кожній суспільно-економічній формації змінюється характер суспільних відносин, характер форм спілкування між людьми.

Напрямки щодо визначення методів виховання:

 • гуманістичний, демократичний (Песталоцці, Дістервег, Ушинський, Сухомлинський);

 • реакційний (Гербарт – вимагав тілесних покарань, частково Коменський - вимагав тілесних покарань АЛЕ тільки за прояв безбожності).

Нині педагогіка орієнтується на гуманістичні методи, в основі яких - любов, повага до дітей, створення умов для їхнього повноцінного розвитку.

Сьогодні немає єдиної класифікації методів виховання, бо не визначені конкретні закони виховання; метод – це багатовимірне поняття, тому різні науковці класифікують методи виховання за різними критеріями і є багато класифікацій методів виховання. Наприклад, за критерієм спрямованості методів (на що спрямований метод) є такі класифікації:

 • за Болдирєвим, Гончаровим, Корольовим:

 • методи переконання (формують свідомість);

 • методи тренування (для формування поведінки);

 • методи заохочення і переконання (для збудження і розвитку емоційно-чуттєвої сфери);

 • за Ільїною та Огородніковим:

 • методи переконання;

 • методи організації діяльності;

 • методи стимулювання поведінки;

 • за Марєнковим:

 • пояснювально-репродуктивні методи;

 • проблемно-ситуативні методи;

 • методи привчання і тренування;

 • методи стимулювання;

 • методи гальмування (неадекватної аморальної поведінки);

 • методи педагогічного керівництва;

 • методи самовиховання.

Щоб виховати моральну людину, треба формувати свідомість, розвивати почуття і формувати поведінку.

Найзручнішою класифікацією методів виховання є класифікація Г.І. Щукіної, в основі якої – критерій спрямованості методів. Ця класифікація поділяється на 3 групи:

 1. методи формування свідомості;

 1. методи організації діяльності і формування досвіду громадської (суспільної) поведінки;

 1. методи стимулювання поведінки.

Методи виховання

Методи формування Методи організаційної Методи стимулювання

свідомості діяльності

 • Роз’яснення - Пед. вимоги - Заохочення

 • Приклад - Суспільна думка - Покарання

 • Бесіда - Привчання

 • Лекція - Вправи

 • Диспут - Створення виховних ситуацій

Соседние файлы в предмете Педагогика