Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лингводидактика теорія.docx
Скачиваний:
128
Добавлен:
12.05.2016
Размер:
95.85 Кб
Скачать

Лінгводидактика( Теорія)

1. Значення розвитку та навчання дітей рідної мови в світлі положень Конституції України, Закону про мови України, документів про дошкільну освіту. Завдання розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Державною мовою України є українська мова. В Конституції України (ст.. 10) записано, що «держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України». Не можна побудувати українську державність без державності української мови. Найголовнішою ознакою держави та нації є її рідна мова. Рівень розвитку рідної мови відображає рівень духовного розвитку нації, її культури.У державній програмі розвитку української та інших мов в Україні, спрямованій на реалізацію Закону «Про мови», ставиться завдання всебічно сприяти відновленню і функціонуванню української мови в навчально – виховних закладах. У «Законі про мови» відзначається, що на території України виховання в дошкільних закладах проводиться державною мовою.Опанування рідної мови, рідного слова починається з раннього дитинства в сім’ї, серед близьких і рідних дитині людей, а вдосконалення її триває у дошкільних закладах, школі і впродовж усього життя.Отже, рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей. Оволодіння рідною мовою, як засобом пізнання і способом специфічного людського спілкування, є найбільш вагомим досягненням дошкільного дитинства. Адже психофізіологами доведено, що саме дошкільний вік(до 6-7 років) є найбільш сприятливим для оволодіння рідною мовою. До 5 років дитина засвоює звукову систему рідної мови і усвідомлює звуковий склад речення, до 4,5 років засвоює відмінкові закінчення та основні граматичні форми, з 5 – ти років оволодіває монологічним мовленням. Якщо ж дитина з якихось причин буде ізольована від повноцінного мовленнєвого спілкування в дошкільні роки, це негативно позначиться на її подальшому розумовому і мовленнєвому розвитку.Кінцевою метою опанування рідної мови в дошкільному віці є засвоєння її літературних нормі культури мовлення, культури спілкування рідною мовою.Культура рідної мови має як соціальне так і національне значення. Вона забезпечує високий рівень мовленнєвого спілкування, облагороджує стосунки між людьми, сприяє підвищенню загальної культури особистості та суспільства загалом; через культуру мовлення відбувається культивування самої мови, її вдосконалення.

Завдання розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

1) розвиток зв’язного мовлення (опанування діалогічного і монологічного форм мовлення)

2) розвиток словника (розширення об’єму словника і збільшення словникового запасу, усвідомлення семантичного значення слів);

3) формування граматичної будови мовлення (робота над морфологією, яка вивчає граматичні значення в межах слова (зміні слова за родами, числами, відмінками); словотворення; робота над синтаксисом;

4) виховання звукової культури мовлення (засвоєння окремих звуків мовлення, правильне використання інтонації, формування вміння правильного користування темпом, гучністю, чіткої вимови звуків, слів, словосполучень, речень);

5) розвиток образного мовлення (виховання інтересу до багатства мови, розвиток вміння використовувати в мовленні найрізноманітніші виражальні засоби за допомогою творів художньої літератури, творів усної народної творчості, засобами образотворчого мистецтва).