Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Питання до курсу Дошкільна лінгводидактика

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
12.05.2016
Размер:
54.27 Кб
Скачать

Питання до курсу

«Дошкільна лінгводидактика»

Теоретичні

 1. Значення розвитку мовлення та навчання дітей рідної мови в світлі положень Конституції України,Закону про мови України, документів про дошкільну освіту. Завдання розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

 2. Теоретичні(психологічні, педагогічні, лінгвістичні) особливості навчання дітей української мови як державної.

 3. Філософські i природничі основи методики розвитку рідного мовлення.

 4. Психологічні i психолінгвістичні основи методики навчання дітей рідної мови.

 5. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Аналіз Базового компоненту дошкільної освіти.

 6. Лігводидактичні основи методики навчання дітей рідної мови.

 7. Методика навчання дітей рідної мови в працях К.Д.Ушинського.

 8. Використання лінгводидактичного доробку Є.І. Тихєєвої у сучасній методиці розвитку мовлення дітей.

 9. Концепція мовної освіти С.Ф. Русової (засоби, методи, форми та шляхи навчання дітей рідної мови).

 10. Лінгводидактичний аспект педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.

 11. Принципи навчання дітей рідної мови: загально-методичні, частково-методичні, спеціальні.

 12. Методи i прийоми навчання дітей рідної мови (загальна характеристика).

 13. Засоби розвитку мовлення дітей в дошкільному закладі (загальна характеристика).

 14. Закономірності засвоєння дітьми рідної мови.

 15. Особливості планування навчально-виховної роботи з розвитку мовлення, мовленнєвого спілкування дітей. Види планування.

 16. Шляхи розвитку мови дітей першого року життя.

 17. Форми роботи з розвитку мовлення в дошкільному навчальному закладі

 18. Особливості становлення мовлення дітей другого року життя.

 19. Становлення звукової культури мовлення у дітей. Особливості звуковимови дітей в різних вікових групах.

 20. Закономірності засвоєння дитиною слова, особливості словника дітей різного віку.

 21. Особливості становлення граматичної будови мови у дітей.

 22. Особливості розвитку зв'язного мовлення у дітей дошкільного віку. Дослідження з проблеми.

 23. Особливості розвитку комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку. Взаємозв'язки між становленням спілкування i розвитком мовлення дітей.

 24. Теоретичні основи методики навчання дітей грамоти.

 25. Характеристика звукового аналітико-синтетичного методу навчання дітей грамоти. Сучасні альтернативні методики навчання дітей грамоти.

 26. Теоретичні основи художньо-мовленнєвої діяльності дітей.

 27. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

 28. Теоретичні основи методики формування оцінно-контрольних дій у навчально-мовленнєвій діяльності.

 29. Особливості сприймання дітьми художніх творів. Джерела й жанри художнього читання.

 30. Принципи організації мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми.

Методичні

 1. Методика проведення занять з дітьми першого року життя.

 2. Методика проведення занять з дітьми другого року життя, їх види й характеристика.

 3. Характеристика бесіди як методу розвитку діалогічного мовлення дітей. Особливості підготовки i проведення різних видів бесід.

 4. Завдання і методика виховання звукової культури мовлення.

 5. Мовленнєва підготовка дітей до школи.

 6. Методика навчання дітей розповідання за дидактичними картинами в різних вікових групах.

 7. Характеристика дидактичних iгop i вправ на розвиток компонентів звукової культури мовлення.

 8. Завдання i зміст словникової роботи в різних вікових групах.

 9. Методика навчання розповіді з власного досвіду.

 10. Драматизація та інсценування літературних творів дітьми дошкільного віку.

 11. Розмови вихователя з дітьми, як метод розвитку діалогічного мовлення. Тематика рідних мов, методика їх проведення.

 12. Методика використання малих фольклорних жанрів у словниковій роботі.

 13. Завдання та методика роботи з підготовки руки дитини до письма. Дотримання гігієнічних норм.

 14. Методика ознайомлення дітей з буквами, прийоми навчання читання.

 15. Методика використання різних видів театрів у дошкільному навчальному закладі.

 16. Завдання i зміст роботи з формування граматичної будови мовлення у дітей в різних вікових групах.

 17. Характеристика методів словникової роботи.

 18. Методика формування у дітей вміння ставити запитання.

 19. Методика навчання дітей переказу.

 20. Методика розвитку мовлення дітей третього року життя.

 21. Підготовка вихователя до занять з художньої літератури, методика їx проведення.

 22. Види бесід за змістом художніх творів, методика їх проведення.

 23. Завдання i зміст роботи з розвитку діалогічної компетенції в різних вікових групах.

 24. Методика заучування віршів в різних вікових групах.

 25. Методика навчання дітей творчого розповідання.

 26. Співпраця дошкільного навчального закладу з сім'єю з питань розвитку мовлення.

 27. Методи та прийоми формування граматичної будови мовлення у дітей.

 28. Завдання i зміст роботи з розвитку художньо-мовленнєвої компетенції в різних вікових групах.

 29. Методика ознайомлення дітей зі словом, реченням.

 30. Методика навчання дітей розповіданнями за іграшками.

Практичні

 1. Скласти план-конспект заняття з художньої літератури для 5-го року життя.

 2. Скласти план-конспект заняття на ознайомлення дітей з якостями і властивостями предметів.

 3. Скласти орієнтовний план роботи з розвитку мовлення й мовленнєвого спілкування за один день (вікова група на вибір).

 4. Прийоми навчання дітей творчої розповіді. Скласти зразок творчої розповіді.

 5. Скласти план-конспект заняття з навчання дітей творчого розповідання за набором іграшок.

 6. Скласти план бесіди на тему(за власним вибором) для дітей 6-го року життя.

 7. Скласти план-конспект мовленнєвого заняття для дітей 3-го року життя.

 8. Навести приклади дидактичних ігор та лексичних вправ на активізацію словника дітей.

 9. Скласти план комплексного заняття з розвитку мовлення для дітей 4-го року життя.

 10. Скласти план комплексного заняття з розвитку мовлення для дітей 5-го року життя.

 11. Скласти анотацію на дидактичну картину. Вказати вікову групу, мету використання та можливі варіанти занять з картиною.

 12. Навести приклади дидактичних ігор та вправ на формування граматичної правильності мовлення.

 13. Скласти розповідь із звуконаслідуванням, визначити специфіку таких розповідей, розкрити методику їх проведення.

 14. Назвати і охарактеризувати дидактичний матеріал для занять з навчання грамоти.

 15. Скласти план - конспект заняття з навчання дітей складання казок. Навести зразки власної казки.

 16. Завдання навчання описової розповіді. Скласти зразок описової розповіді на іграшку.

 17. Скласти план - конспект заняття з навчання звукового аналізу в старшій групі.

 18. Скласти поетапний план підготовчої роботи до проведення гри-драматизації дітей 6-го року життя (за обраним твором).

 19. Скласти план бесіди за картиною, обґрунтувати систему знань.

 20. Скласти план бесіди, у ході якої передбачається постановка дітьми запитання вихователя або дітей одне до одного.

 21. Розробити діагностичну методику обстеження звукової сторони мовлення дітей 4-го року життя.

 22. Вимоги до зразка розповіді вихователя. Скласти зразок розповіді з власного досвіду, проаналізувати його відповідність визначеним вимогам.

 23. Скласти план - конспект заняття для дітей 7-го року життя, спрямований на навчання дітей невербальним засобом спілкування.

 24. Скласти план тематичного заняття з виховання звукової культури мовлення для дітей 4-го року життя.

 25. Скласти план - конспект тематичного заняття з словникової роботи для дітей 5-го року життя.

 26. Скласти план - конспект заняття з навчання дітей української мови як державної.

 27. Скласти анкету для батьків, метою якої є вивчення впливу родинного спілкування, розвиток мовлення, мовленнєвого спілкування у дітей.

 28. Створити розробку дидактичної гри, метою якої є розвиток умінь діалогічного спілкування.

 29. Розробити діагностичну методику обстеження граматичної правильності мовлення дітей 5-го року життя.

 30. Розробити діагностичну методику перевірки вміння дітей 6-го року життя здійснювати звуковий аналіз слів.