Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 1-4.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
02.04.2016
Размер:
48.29 Кб
Скачать

Рішення:

Плановий обсяг продаж на друге півріччя.

=П-=600-250=350 млн. грн., де П- план на рік,- обсяг продажів у першому півріччі.

Відносна величенна виконання плану:

=350/250=1,4р або 140%

У другому півріччі компанія планує збільшити реалізацію товарів на 40% (140%-100%) у порівнянні з першим півріччям.

4.8 За наведеними даними по Україні розрахуйте відносні величини динаміки, координації структури, інтенсивності.

Показники

2012

2013

Сукупний дохід населення, млрд. грн.

1266,8

1407,2

У тому числі:

Заробітна - платня

529,1

593,3

Прибуток та змінений дохід

200.2

212,4

Одержані доходи від власності

68,1

74,6

Соціальна допомога та ін. трансферти

469,4

526,9

Чисельність населення, млн. осіб

45,8

45,6

Рішення:

  1. Відносна величенна динаміки.

=/

Сукупний дохід населення:

=1407,2/1266,8=1,110 або 111,0%. У звітному періоді порівняно з базисним сукупний дохід населення збільшився в 1,110р. або на 11% (111,0%-100%),

У тому числі:

Заробітна платня =593,3/529,1=1,121 або 112,%

У звітному періоді порівняно з базисним заробітна платня збільшилася в 1,121р. або на 12,1%(112,1-100%)

Прибуток та змішаний дохід:

=212,4/200,2=1,059 або 105,9%. У звітному періоді порівняно з базисним прибуток та змішаний дохід збільшився в 1,059р. або на 5,9%(105,9%-100%)

Одержані доходи від власності:

=74,6/68,1=1,095 або 109,5%. У звітному періоді порівняно з базисним одержані доходи від власності збільшились в 1,095 або на 9,5% (109,5%-100%).

Соціальна допомога та ін. трансфери:

=526,9/469,4=1,122 або 122,%. У звітному періоді порівняно з базисним соціальна допомога та ін. трансфери збільшилися в 1,122р. або 12,2%.

Численність населення млн. осіб:

=45,6/45,8=0,995 або 99,5%. У звітному періоді порівняно з базисним численність населення зменшилася в 0,995 або на 0,5% (99,5%-100)

  1. Відносна величенна інтенсивності : за базу порівняння приймемо численність населення:

2012р.

=1266,8/45,8=27,6 тис. грн. Тобто на душу населення доводиться 27,6 тис.грн сукупного доходу.

У тому числі:

=529,1/45,8=11,5 тис.грн

=200,2/45,8=4,4 тис.грн

=68,1/45,8=1,5 тис.грн

=469,4/45,8=10,2 тис.грн

2013р.

=1407,2/45,6=30,8 тис.грн

У тому числі:

=593,3/45,6=13,0 тис.грн

=212,4/45,6=4,6 тис.грн

=74,6/45,6=1,6 тис.грн

=526,9/45,6=1,5 тис.грн

Можемо зробити висновок , що на численність населення у 2013р. сукупний дохід населення вищий по всім категоріям ніж 2012р.

  1. Відносна величенна структури:

d=

По 2012:

d= (529,1/1266,8)*100% = 41,7 %

d= (200,2/1266,8)*100% = 15,8 %

d = (68,1/1266,8)*100% = 5,4 %

d = (469,4/1266,8)*100% = 37,05%

По 2013р.

d = (593,3/1407,2)*100% = 42,2 %

d = (212,4/1407,2)*100% = 15,09 %

d = (74,6/1407,2)*100 % = 5,3 %

d = (526,9/1407,2) *100% = 37,4 %

  1. Відносна величенна координації:

По 2012р.

= 529,1/2,6 = 2,6 : 1,0

= 469,4/68,1 = 6,9 : 1,0

По 2013 р.

= 593,3/212,4 = 2,8 : 1,0

= 526,9/74,6 = 7,06 : 1,0

4.12 За даними по Україні визначте відносні величини інтенсивності координації та динаміки:

Показники

2011

2012

Середня чисельність населення,

млн.осіб

45,8

45,6

ВВП у фактичних цінах,

млрд. грн

1302,1

1408,9

Питома вага безробітного населення,%

7,9

7,5

Кількість зареєстрованих шлюбів, тис.

355,9

278,3

Кількість розлучень, тис.

61,9

49,8

Соседние файлы в предмете Статистика