Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 1-4.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
02.04.2016
Размер:
48.29 Кб
Скачать

Тема 1. Статистичне спостереження.

1.1. Визначте форму, вид і спосіб наступних статистичних спостережень: 1) перепис населення; 2) реєстрація померлих; 3) щорічний перепис непрацюючого обладнання станом на 1 січня; 4) повідомлення про початок і закінчення страйку за формою №1-ПВ (страйк), термінова – по кожному страйку; 5) річний звіт підприємств (об’єднань) про продукцію, форма № 1-П (річна); 6) рентабельність окремих видів продукції; 7) бюджетні обстеження сімей; 8) обстеження причин плинності робітників у будівельних організаціях міста; 9) облік чисельності робітників за віком, статтю та стажем роботи; 10) обстеження провідних підприємств з метою розповсюдження нових методів організації праці; 11) визначення ступеня задоволеності клієнтів консалтингової фірми щодо наданих інформаційних послуг; 12) фінансова звітність страхових компаній; 13) щомісячний облік використання робочого часу на підприємстві.

Рішення:

Наведемо відповіді на питання у вигляді таблиці:

Статистичне спостереження

п/п

Форма

Вид

Спосіб

За повнотою

охоплення

За часом

реєстрації

1

Спец. організ.

суцільне

періодичне

опитування

2

реєстр

суцільне

безперервне

документальне

3

спец. організ.

суцільне

перервне

безпосереднє

4

звітність

не суцільне

перервне

документальне

5

звітність

не суцільне

перервне

документальне

6

звітність

вибіркове

безперервне

документальне

7

спец. організ.

вибіркове

безперервне

опитування

8

спец. організ.

вибіркове

перервне

документальне

9

звітність

суцільне

безперервне

документальне

10

звітність

не суцільне

перервне

опитування

11

спец. організ.

не суцільне

одноразове

опитування

12

звітність

не суцільне

періодичне

документальне

13

реєстр

суцільне

безперервне

документальне

1.11. Встановіть об’єктивний та суб’єктивний час спостережень:

1) дані обліку дебіторської заборгованості банків на початок року

надаються протягом 15 днів від початку наступного року; 2) термін

подання місячних звітів підприємств про виробничо-фінансову

діяльність – не пізніше 10-го числа наступного місяця; 3) реєстрація

новонароджених здійснюється протягом місяця від дня народження.

Рішення:

1) Об’єктивний час – минулий рік

Суб’єктивний час – 15 днів з початку нового року;

2) Об’єктивний час- місяць, так як подаються місячні звіти

Суб’єктивний час – 10 діб наступного місяця.

3) Об’єктивний час – день народження

Суб’єктивний час – місяць;

Тема 2. Зведення та групування статистичних даних

2.17. За наведеними даними виконайте структурне і аналітичне

групування та встановіть залежність між показниками.

Номер

підприємства

Вартість обігових фондів, млн.грн

Обсяг випущеної продукції, млн. грн

А

1

2

1

2,2

З,7

2

4,3

4,9

3

4,9

8,4

4

5,2

9,7

5

1,2

1,4

6

7,2

16,1

7

6,9

15,4

8

2,1

4,0

9

5,1

8,8

10

3,4

8,3

Рішення:

  1. За формулою Стерджеса визначимо кількість груп.

1+2,33lg n=1+2,33lg10=3,2 ( можна округлити до 4, тобто буде 4 групи)

Крок дорівнює (7,2-1,2)/4 = 1,5

Тоді інтервали будуть:

1,2 – 2,7

2,7 – 4,2

4,2 – 5,7

5,7 – 7,2

Групи підприємств за вартістю обігових фондів,

млн,грн

Номер

підприємства

Вартість обігових фондів,

млн.грн

Обсяг випущеної продукції, млн.грн

А

1

2

3

1,2-2,7

5

1,2

1,4

8

2,1

4,0

1

2,2

3,7

Разом:

х

5,5

9,1

2,7 – 4,2

10

3,4

8,3

Разом:

х

3,4

8,3

4,2 – 5,7

2

4,3

4,9

3

4,9

8,4

9

5,1

8,8

4

5,2

9,7

Разом:

19,5

31,8

5,7 – 7,2

7

6,9

15,4

6

7,2

16,1

Разом:

х

14,1

31,5

Усього:

х

42,5

80,7

2) Групування з інтервалами прогресивно зростаючих в арифметичній прогресії:

h = === 0,6

= 0,6 * 2 = 1,2

= 0,6 *3 = 1,8

= 0,6 * 4 = 2,4

Тоді інтервали будуть:

1,2 – 1,8

1,8 – 3,0

3,0 – 4,8

4,8 – 7,2

Групи підприємств за вартістю обігових фондів, млн.грн

Групи підприємств за вартістю обігових фондів, млн. грн

Кількість підприємств, одиниць

1,2 – 2,8

1

1,8 – 3,0

2

3,0 – 4,8

2

4,8 – 7,2

5

Разом:

10

3) При групуванні з нерівними інтервалами порядок проведення групування наступний:

а) при рівно наповнених інтервалах:

визначається кількість одиниць в кожній групі:

= = 10/4 =2,5

Тоді інтервали будуть:

1,2 – 3,7

3,7 - 6,2

6,2 – 8,7

8,7 – 11,2

Групи підприємств за вартістю обігових фондів, млн. грн

Номер підприємства

Вартість обігових фондів, млн. грн

Обсяг випущеної продукції, млн. грн

А

1

2

3

1,2 – 3,7

5

1,2

1,4

8

2,1

4,0

1

2,2

3,7

10

3,4

8,3

Разом:

х

8,9

17,4

3,7 – 6,2

2

4,3

4,9

3

4,9

8,4

9

5,1

8,8

4

5,2

9,7

Разом:

х

19,5

31,8

6,2 – 8,7

7

6,9

15,4

6

7,2

16,1

Разом:

х

14,1

31,5

8,7 – 11,2

-

-

-

Усього:

Х

42,5

80,7

На підставі виконаного аналітичного угрупування можемо зробити висновок: збільшення вартості обігових фондів приводить до зростання випуску продукції в середньому на одне підприємство, тобто між цими показниками виявлено пряму залежність.

Соседние файлы в предмете Статистика