Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РНП_филологи_2.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
248.83 Кб
Скачать

Тема 11. Антропологія.

Специфіка філософського підходу до проблеми людини. Філософська антропологія як інтеграція знань про людину. Людина, особистість, індивід, індивідуальність. Природне, соціальне та духовне в людині. Людина як суб’єкт історичного процесу. Сутність і існування людини в суспільстві.

Життя, смерть та безсмертя людини. Проблема цінностей у філософії. Цінність і оцінка. Життя як цінність. Проблема смислу життя людини. Смисл життя як подолання протиріччя природного і соціального, суспільного і індивідуального. Тема смерті у релігії і філософії. Безсмертя: біологічні, соціальні та духовні аспекти.

Тема 12. . Соціальна філософія.

Суспільство – вища форма організації складних систем. Поняття соціального та засади соціальності в історії філософії: релігійні, матеріалістичні (натуралістичні), ідеалістичні концепції соціальності. Рух від природної до соціально-природної детермінації у становленні суспільства. Структура суспільства. Основні сфери суспільного життя, їх зв’язок і взаємодія. Поняття соціальних явищ, процесів та інститутів.

Еволюція соціуму як історичний процес. Поняття історії. Розвиток філософських поглядів на історію, її сенс і логіку. Філософія історії. Проблема спрямованості історії. Проблема історичної закономірності і свідомої діяльності людей. Поняття історичного прогресу та його критика. Еволюція і революція як форми руху історії. Глобалізація й антиглобалізм.

5. Теми та плани лекційних занять

з/п

Назва теми

план

Кількість

годин

1

Тема. Філософія як світогляд, її призначення, зміст і функції.

Принципова незавершеність людини – виток виникнення та існування філософії.

Філософія та інші види освоєння дійсності.

Філософія та філософування.

Персоналістичність філософських концепцій.

Значення філософії в культурі.

2

2

Тема. Філософія античного світу.

Особливості та передумови виникнення античної філософії.

Періодизація античної філософії.

Досократівський період розвитку філософії (натурфілософія).

Давньогрецька філософська класика (Сократ, Платон, Аристотель)

2

3

Тема. Німецька класична філософія та марксизм.

Філософія І. Канта.

Філософська система Г.В.Ф. Гегеля.

Місце німецької класичної філософії в історії філософії, її оцінка в контексті сучасності.

2

5

Тема. Сучасна світова філософія.

Загальна характеристика та особливості сучасної філософії, її напрямки.

Позитивізм та неопозитивізм.

Феноменологія Е. Гуссерля.

Структуралізм та постструктуралізм.

2

9

Тема. Соціальна філософія.

Поняття соціального та засади соціальності в історії філософії.

Структура суспільства.

Основні сфери суспільного життя, їх зв’язок та взаємодія.

Поняття соціальних явищ, процесів та інститутів.

1

Всього годин

9

Засвоєння студентами програмного матеріалу дисципліни забезпечується навчально-методичними матеріалами і посібниками:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.