Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METREK_TEMY ZANIAT` / T 4_BRONHITY.doc
Скачиваний:
56
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
416.26 Кб
Скачать

Державний заклад «дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров'я україни»

Переглянуто та затверджено”

на методичному засіданні

кафедри факультетської педіатрії

та медичної генетики

Протокол № 1

“29” серпня 2014 г.

Завідуючий кафедрою

д.м.н., професор

Абатуров О.Є.

Методичні рекомендації методична розробка практичного заняття з педіатрії для студентів іу курсу

Навчальна дисципліна

Педіатрія

Модуль № 1

Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей

Змістовний модуль № 2

Захворювання органів дихання у дітей

Тема заняття

Гострі бронхіти у дітей

Курс

ІУ

Факультет

Медичний

 1. Актуальність теми.

Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи та недосконалість імунологічної реактивності у дітей визначають схильність до захворювань бронхолегеневої системи. Захворювання респіраторного тракту мають найбільшу питому вагу в структурі дитячої інфекційної захворюваності.

Найбільш частою формою ураження органів дихання у дітей є бронхіти. Захворюваність гострим бронхітом складає близько 100 на 1000 дітей на рік. У дітей першого року життя вона складає 75 на 1000 дітей. Знання етіопатогенезу, клінічних особливостей, рання та точна діагностика бронхітів, вибір раціональної терапії мають велике значення в зниженні показників смертності, попередженні рецидивування та хронізації процесу.

Усе зазначене підкреслює актуальність даної теми і зумовлює необхідність її поглибленого вивчення.

2. Конкретні цілі :

Знати:

· класифікацію захворювань бронхолегеневої системи;

 • етіологію, фактори ризику виникнення, патогенез різних видів гострих бронхітів у дітей;

 • ведучі патофізіологічні механізми, які визначають клініку;

 • клінічні прояви бронхітів, які відповідають різним формам захворювання;

 • особливості перебігу бронхітів, спричинених різними збудниками;

 • методи діагностики та інтерпретацію результатів лабораторно-інструментальних досліджень бронхолегеневої системи ;

 • принципи лікування бронхітів та особливості терапії в залежності від різновиду

захворювання;

● фармакокінетику та фармакодинаміку препаратів, які використовують для лікування

даних захворювань.

Уміти :

 • зібрати анамнез, проводити клінічне обстеження дітей із захворюваннями бронхо-

легеневої системи;

· проаналізувати основні діагностичні критерії різних форм гострих бронхітів у дітей;

 • виявляти провідні клінічні синдроми при захворюваннях бронхолегеневої системи;

 • оцінити ускладнення при гострих бронхітах;

 • інтерпретувати результати клінічного, лабораторного та інструментального обстежень

дітей з патологією бронхолегеневої системи;

· диференціювати гострі бронхіти з іншими захворюваннями;

· скласти діагностичний алгоритм при різних клінічних формах гострих бронхітів у дітей;

· скласти алгоритм лікування різних форм гострих бронхітів.

Соседние файлы в папке METREK_TEMY ZANIAT`