Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TESTY_po_mikrobiologii.doc
Скачиваний:
744
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.99 Mб
Скачать

Тест 910

В ПТУ поступил юноша 16 лет из сельской местности. При плановом проведении пробы Манту выявилось, что у этого юноши она отрицательна. Какая наиболее рациональная тактика врача?

А. Провести ускоренную диагностику способом Прайса

В. *Провести вакцинацию БЦЖ

С. Повторить реакцию через 1 месяц

D. Провести серодиагностику туберкулёза

Е. Быстро изолировать юношу из учебного коллектива

Тест 911

В детском саду сделали пробу Манту. Какой препарат был для этого использован?

А. Тулярин

В. Токсоплазмин

С. Бруцеллин

Д. Антраксин

Е. *Туберкулин

Тест 912

К врачу стоматологу обратился больной у которого врач обнаружил на верхней губе и десне бугорки желто-красного цвета, располагающиеся группами, увеличенные лимфатические узлы и заподозрил туберкулёзную волчанку.Какие исследования могут подтвердить диагноз у этого больного?

А. *РИФ, посев на питательные среды, проба Манту, биологическая проба

В. Посев на среды Гисса

С. Постановка РСК

D. Реакция Пирке

Е. Исследование парных сывороток

Тест 913

При исследовании мокроты больного методом Прайса в мазках обнаружены красного цвета палочковидные бактерии, образующие извитые тяжи. Какое вещество обусловливает склеивание данных бактерий и их рост в виде жгутов?

A. *Корд-фактор

B. Миколовая кислота

C. Фтионовая кислота (фосфатид)

D. Туберкулостеариновая кислота

E. Воски, жирные кислоты

Тест 914

З центрифугату порції сечі, одержаної від хворого з підозрою на туберкульоз нирок, приготували препарат для мікроскопії. Який метод фарбування препарату використовують для виявлення збудника?

A. * За Цілем-Нільсеном

B. За Бурі

C. За Грамом

D. За Леффлером

E. За Ожешко

Тест 915

При забарвленні бакпрепаратів, виготовлених з харкотиння хворого, методом Ціля-Нільсена виявлено наявність яскравочервоних паличок, які розміщувалися поодиноко або групами, не чутливі до дії кислот. На живильних середовищах перші ознаки росту з”являються на 1О-15 добу. Які бактерії мають такі властивості?

A. *Micobacterium tuberculosis

B. Versinia pseudotuberculosis

C. Histoplasma dubrosii

D. Klebsiella rhinoscleromanis

E. Coxiella burnettii

Тест 916

В мазке приготовленном из мокроты больного туберкулезом микобактерии не обнаружены. Каким методом можно повысить вероятность бактериоскопического oбнаружения возбудителя в мокроте?

A. * Обогащения исследуемого материала (гомогенизацией и флотацией)

B. Биологическим методом

C. Посевом материала в среды обогащения

D. Методом иммуноферментного анализа

E. Серологическим методом

Тест 917

У чоловіка з підозрою на туберкульоз нирок було проведене дослідження осаду сечі. При мікроскопії знайдено кислотостійкі бактерії, але за методом Прайса корд-фактор не виявлений. Яке дослідження з перерахованих нижче дозволить найбільш надійно підтвердити або спростувати попередній діагноз?

A. * Зараження лабораторних тварин

B. Вивчення токсигенності

C. Фаготипування виділеної культури

D. Серологічна ідентифікація збудника

E. Шкірна алергічна проба

Тест 918

У мазках, які були виготовлені з харкотиння хворого на туберкульоз легень мікобактерій не виявлено. Яким методом можна підвищити імовірність виявлення мікобактерій в матеріалі?

A. * Гомогенізації і флотації

B. Прайса і Школьнікової

C. Темнопільна мікроскопія

D. Мікроскопія препаратів, пофарбованих за Циль-Нільсеном

E. Мікроскопія нативних мікропрепаратів

Тест 919

Хворому на туберкульоз, в анамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання, проведено мікроскопічне дослідження мокротиння, з метою виявлення збудника. Який метод забарвлення доцільно використати при цьому?

A. * Ціля-Нільсена

B. Грама

C. Буррі-Гінса

D. Романовського-Гімза

E. Нейссера

Тест 920

Хворий тривалий час лікується з приводу рецидивуючої пневмонії. При мікроскопічному дослідженні мокротиння в мазках, зафарбованих за методом Ціля - Нільсена, виявлено червоні палички розмірами 0,25х4 мкм, розташовані поодиноко, іноді невеликими скупченнями. Яке захворювання може бути у пацієнта?

A. *Туберкульоз легень

B. Пневмококова пневмонія

C. Актиномікоз легень

D. Грипозна пневмонія

E. Кандідоз легень

Тест 921

При оформлении ребенка в школу для решения вопроса о необходимости ревакцинации поставлена проба Манту, которая оказалась отрицательной. О чем свидетельствует данный результат пробы?

A. *Об отсутствии клеточного иммунитета к туберкулезу

B. О наличии клеточного иммунитета к туберкулезу

C. Об отсутствии антител к туберкулезным бактериям

D. Об отсутствии антитоксического иммунитета к туберкулезу

E. О наличии антител к туберкулезным бактериям

Тест 922

Дитині віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було використано?

A. * Туберкулін

B. Вакцину БЦЖ

C. Вакцину АКДП

D. Тулярін

Е. Вакцину АДП

Тест 923

В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для бактеріоскопічного дослідження препаратів – мазків і виявлення туберкульозної палички потрібно використати один із вказаних методів фарбування:

A. *Ціля - Нільсена

B. Буррі - Гінса

C. Здрадовського

D. Грама

Е. Романовського

Тест 924

У лабораторію поступило харкотиння хворого на туберкульоз. Який метод зафарбовування слід використати для виявлення збудників туберкульозу?

A. *Циля-Нельсена

B. Грам-Синьова

C. Гімзе-Романовського

D. Буррі-Гінса

E. Нейссера

Тест 925

При медицинском обследовании учащихся 1 класса поставлена проба Манту. Из 35 учащихся у 15 проба Манту была отрицательной. Что необходимо сделать детям с отрицательной пробой Манту?

A. *Ввести вакцину БЦЖ

B. Ввести антитоксическую сыворотку

C. Ввести вакцину антирабическую

D. Сделать повторную пробу

Е.Исследовать сыворотку крови

Тест 926

У пологовому будинку новонародженому слід виконати щеплення проти туберкульозу. Який препарат необхідно при цьому використати?

A. * Вакцину БЦЖ.

B. Вакцину СТІ.

C. Вакцину EV.

D. Вакцину АКДП.

E. Туберкулін.

Тест 927

В баклаборатории при микроскопии мазков из мокроты больного с хроническим легочным заболеванием, окрашенных по Цилю-Нильсену, обнаружены красные палочки. Какое свойство туберкулезной палочки выявлено при этом?

A. *Кислотоустойчивость

B. Щелочеустойчивость

C. Спиртоустойчивость

D. Капсулообразование

E. Спорообразование

Тест 928

При изучении мокроты, взятой у больного с подозрением на туберкулез, приготовили препарат и окрасили его по Цилю-Нильсену. Какова микроскопическая картина при подтверждении предполагаемого диагноза?

A. *Тонкие бактерии красного цвета

B. Микроорганизмы с ядром рубиново-красного цвета и голубой цитоплазмой

C. Красного цвета овоидные бактерии биполярно окрашенные

D. Палочковидные микробы в виде цепочек, фиолетового цвета

Е. Кокковидные микроорганизмы красного цвета

Тест 929

В микробиологической лаборатории лаборант нанес несколько капель 1% карболового фуксина на покрытый фильтровальной бумагой мазок, приготовленный из мокроты больного, и подогрел его до появления паров. Повторил процедуру трижды. Затем снял бумагу, опустил мазок в 5% серную кислоту, промыл водой и окрасил леффлеровской синькой. На выявление каких микробов направлен такой способ окраски?

A. *M. tuberculosis

B. S. pyogenes

C. B. anthracis

D. S. pneumoniae

E. Y. pestis

Тест 930

Поступившую в бактериологическую лабораторию мокроту больного с подозрением на туберкулез легких исследовали микроскопически и обнаружили в окрашенном мазке на синем фоне короткие, прямые и слегка изогнутые палочки рубиново-красного цвета. Назовите способ окраски препарата.

A. Бурри-Гинса

B. Нейссера

C. *Циля-Нильсена

D. Леффлера

E. Грама

Тест 931

При микроскопическом исследовании мазков мокроты больного, прокультивированных в цитратной крови обнаружены палочки, расположенные в виде «кос». Назовите этот метод диагностики туберкулеза.

A. *Метод микрокультур Прайса

B. Метод Школьниковой

C. Метод бляшек

D. Метод серийных разведений

E. Метод Кокса

Тест 932

На основании клинических и рентгенологических данных врач заподозрил у больного туберкулез легких и для подтверждения диагноза направил мокроту в бактериологическую лабораторию. При иммерсионной микроскопии окрашенного по Цилю-Нильсену мазка возбудитель туберкулеза не обнаружили. Каким путем можно повысить вероятность обнаружения микобактерий при микроскопическом исследовании этой мокроты?

A. *Использовать иммерсионную микроскопию после обработки мокроты методом флотации

B. Использовать темнопольную микроскопию

C. Использовать аноптральную микроскопию

D. Окрасить препарат другим способом

E. Использовать фазово-контрастную микроскопию

Соседние файлы в предмете Микробиология