Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка с СКП (О.В. Калашников).doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
12.03.2016
Размер:
2.29 Mб
Скачать

Точки зламу

Вузол називається точкою зламу тоді, коли дотичні, проведені у вузлі до двох прилеглих до нього сегментів, не лежать на одній прямій, утворюючи кут, відмінний від розгорнутого. Приклади точок зламу наведені на рисунку 2.3.

Рисунок 3 Точки зламу: на стику прямолінійних сегментів, прямолінійного і криволінійного сегментів, двох криволінійних сегментів

Згладжені вузли

Вузол називається згладженим, якщо дотичні, проведені до двох прилеглих до нього сегментів, лежать на одній прямій. Приклади згладжених вузлів наведені на рисунку 2.4.

Рисунок 2.4. Згладжені вузли: на стику прямолінійного і криволінійного сегментів і на стику прямолінійного і криволінійного сегментів

Вузол, який лежить на стику двох прямолінійних сегментів, не може бути згладженим, навіть якщо обидва сегменти лежать на одній прямій. Це пояснюється тим, що вузли повинні зберігати свій тип при переміщенні, а зсув такого вузла в напрямі, перпендикулярному примикаючим сегментам, порушив би умову згладженості, оскільки прямолінійні сегменти не можуть деформуватися.

Симетричні вузли

Симетричним називається згладжений вузол, у якому точки рівновіддалені. На відміну від точок зламу і згладжених вузлів, симетричні вузли використовуються досить рідко. Приклад симетричного вузла наведено на рисунку 2.5.

Рисунок 2.5 Приклад симетричного вузла

Лінії замкнуті, розімкнені і сполучені

Крайнім вузлом називається вузол лінії, суміжний лише з одним її сегментом. Вузол лінії, що не має попереднього сегменту, називається початковим.

Лінія, що має початковий вузол, називається незамкнутою (Open curve). Лінія, в якій крайні вузли відсутні, називається замкнутою (Closed curve).

У замкнутій лінії роль початкового і кінцевого вузла виконує один і той же вузол, тому у нього є і попередній, і наступний сегмент. Таким чином, в замкнутій лінії початковий вузол відсутній, хоча на екрані під час вибору вузлів інструментом Shape (Форма) той вузол, в якому сталося замикання лінії при побудові, позначений збільшеним квадратом із заокругленими кутами, так само, як початковий вузол. Декілька слів про сполучені лінії. Це об'єкти, що складаються з декількох гілок (subpath), кожна з яких є замкнутою або незамкнутою лінією. Сполучені об'єкти виникають, зокрема, при виконанні операції з'єднання об'єктів командою Combine (З'єднати) і при перетворенні в криві інших об'єктів (наприклад, текстів). Головною відмінною ознакою сполученого об'єкту є наявність декількох вузлів, які відмічені збільшеними квадратиками в одному об'єкті. Крім того, відомості про наявність у виділеному об'єкті декількох гілок виводяться в рядку стану після кількості вузлів при виділенні лінії інструментом Shape (Форма). На рисунку 2.6 представлені приклади замкнутих, розімкнених і сполучених ліній.

Рисунок 2.6 Приклади замкнутих (зліва), розімкнених (в середині) і сполучених (справа) ліній

Практично будь-який графічний об'єкт CorelDraw може бути перетворений в криві. І навпаки, багато складних об'єктів будуються на базі однієї або декількох ліній. Тому розуміння моделі лінії і прийомів роботи з лініями грають дуже важливу роль в побудові зображення.

Інструменти, що дозволяють будувати лінії різних типів, зведені в CorelDraw в одну панель інструментів Curve (Крива), що розкривається, представлену на рисунку 2.7.

Рисунок 2.7 Кнопки панелі інструменту Curve (Крива)

Відповідно до спільного стилю інтерфейсу користувача CorelDraw на кнопці інструменту Curve (Крива) відображається піктограма останнього з використаних інструментів, кнопки яких присутні на його панелі, і клацання цієї кнопки знову активізує той же інструмент.