Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод по прак№4.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.ПИРОГОВА

Затверджено”

на методичній нараді

кафедри педіатрії№2

Завідувач кафедри

проф. Дудник В.М.

______________________ “_29_” ___08___ 2014 р.

Методичні вказівки

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ПЕДІАТРІЇ

Навчальна дисципліна

Педіатрія

Модуль

Виробнича практика

Змістовий модуль №3

Практика з педіатрії

Тема заняття №4

Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку дитини. Оцінка стану здоров’я дитини. Складання раціонального харчування здорової дитини. Участь у проведенні профілактичних заходів та диспансеризації дітей з захворюваннями різних систем організму. Методика загартовування дітей, які часто хворіють. Участь у системи патронажу за дітьми. Проведення санітарно - просвітньої роботи.

Курс

5

Факультет

Медичний

Вінниця 2014

 1. Актуальність теми:

Медичний нагляд за дитиною раннього віку – це комплекс заходів, які здійснюються медичними працівниками з залученням родини у відповідності до потреб кожного вікового періоду розвитку дитини та спрямовані на створення оптимальних умов для її здорового гармонійного розвитку. Обов’язкові медичні профілактичні огляди дітей віком до 3 років проводяться з метою моніторингу стану їх здоров’я та здійснення ефективних заходів щодо охорони здоров’я та рівня розвитку дітей. При цьому проводиться оцінка стану здоров’я, фізичного та психомоторного розвитку, вигодовування та харчування кожної дитини, своєчасне виявлення захворювань та патологічних станів, проведення вакцинації, консультування батьків, визначення тактики подальшого медичного спостереження та обстеження дитини.

Відповідальність за якість проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей віком до 3 років несе дільничний педіатр, лікар загальної практики – сімейний лікар.

Отже, знання основних положень нагляду за здоровою чи хворою дитиною раннього віку має бути обов’язковим для згаданих лікарів.

 1. Конкретні цілі:

 1. Визначати порядок проведення обов’язкових профілактичних медоглядів дітей перших 3 років.

 2. Аналізувати різні клінічні варіанти та ускладнення при диспансерному нагляді за здоровими та хворими дітьми в поліклініці.

 3. Оцінювати фізичний та психомоторний розвиток до 3 років.

 4. Визначати тактику лікаря загальної практики при порушенні фізичного та нервово-психічного розвитку дітей перших 3-х років.

 5. Використовувати принципи ефективного консультування батьків з питань раціонального вигодовування та харчування дітей перших 3 років.

 6. Диференціювати рахіт з подібними станами.

 7. Призначити необхідні обстеження та профілактику рахіту.

 8. Складати план диспансерного нагляду за дітьми з рахітом.

 9. Діагностувати та диференціювати ЗДА з іншими анеміями.

 10. Призначити лікування, профілактику та диспансерний нагляд дітей із ЗДА на лікарській дільниці.

 11. Скласти план проведення профілактичних щеплень дітям 3 років.

 12. Проводити консультативну роботу з батьками щодо необхідності проведення дітям профщеплень.

 13. Оформити медичну документацію на здорову дитину.

 14. Здійснити допологовий патронаж вагітних, патронаж новонароджених дітей.

 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назва попередніх предметів

Отримані навички

1. Анатомія

Анатомічні особливості органів і систем у дітей раннього віку.

2. Нормальна фізіологія

Особливості фізіології та функції різних органів і систем у дітей перших 3-х років.

3. Пропедевтика дитячих хвороб

Уміння зібрати анамнез, провести огляд дитини за системами. Визначення параметрів фізичного, психомоторного розвитку, вигодовування та харчування дітей перших 3-х років життя, особливості догляду за здоровою та хворою дитиною.

4. Факультетська педіатрія

Клініка, діагностика, диференційна діагностика певних станів здоров’я у дітей та соматичних захворювань, заходи профілактики та лікування.

5. Клінічна фармакологія

Знання фарматококінетики основних лікарських засобів, що використовуються для лікування і профілактики …, рахіту у дітей раннього віку.

6. Дитячі інфекційні хвороби

Знання календаря профілактичних щеплень, профілактики ускладнень

7. Профілактичні та лікувальні дози препаратів заліза при ЗДА за протоколом (Протокол додається)

Лікувальні дози препаратів елементарного заліза до 3 років - 3-5 мг/кг, 3-7 р – 50-70 мг/кг, після 7 років – 100 мг/кг/добу.

Доза елементарного заліза для парентерального введення в 1-12 місяців – до 25 мг/добу, 1-3 роки – 25-40 мг/добу, після 3 р – 40-50 мг/добу.

Профілактична доза – 0,5 – 1мг/кг/добу 3-6 мл.

8. Призначення профілактичних та лікувальних заходів дітям з рахітом різного ступеня (за Протоколом) (Протокол додається).

Визначаються дози вітаміну Д та інших препаратів для лікування та профілактики рахіту, схема диспансерного нагляду лікарем загальної практики.

9. Визначення груп ризику за соціальними факторами для дітей раннього віку.

Наявність у сімї хворих на туберкульоз, СНІД, ВІЛ-інфікованих;

Шкідливі звички у батьків;

Спадкові, психічні, алергічні захворювання;

Неповна, багатодітна сім'я тощо.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]