Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 2 УКР для студентів.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
321.02 Кб
Скачать

3. Виховні цілі (цілі розвитку особистості):

  • Розвинути деонтологічні уявлення в процесі вивчення теми. Вміти дотримуватись правил поведінки біля ліжка хворого, принципів лікарської деонтології. Оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт з хворим та його родиною;

  • Розвинути уявлення про вплив соціально-гігієнічних факторів на поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу;

  • На матеріалі теми розвивати відчуття відповідальності за своєчасність та правильність професійних дій.

4. Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Будову і властивості ретровірусів. Методики молекулярно-біологічної, серологічного, вірусологічного методів дослідження

Застосувати та інтерпретувати дані спцифічних методів дослідження

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (загальний аналіз крові, сечі тощо)

Оцінити дані лабораторного обстеження

Патофізіологія

Механізм порушення функції органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушенні функції органів і систем різного генезу.

Епідеміологія

Епідпроцес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі) при ВІЛ-інфекції, поширеність патології в Україні і в світі

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи у вогнищі інфекції

Імунологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі. Особливості функціонування лімфоцитів у нормі та патології

Аналізувати нормальні та патологічні імунограми.

Оцінити показники Т-клітинного імунодефіцитного стану

Пропедевтика внутрішніх

хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Збирати скарги, анамнез, володіти методами об'єктивного обстеження хворого та додатковими методами дослідження. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику і фармакодинаміку, побічні дії противірусних, протибактерійних, протигрибкових, протипаразитарних препаратів.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, стадії хвороби, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти необхідних препаратів.

Дерматологія

Первинні та вторинні висипні елементи

Проводити диференційний діагноз між екзантемами при ВІЛ-інфекції та іншими дерматозами

Соціальна гігієна та ООЗ

Методики підвищення санітарної культури населення

Здійснювати санітарно-освітню роботу

Онкологія

Клінічну картину онкологічної патологію у хворих на ВІЛ-інфекцію. Обстеження хворих з онкологічною патологією.

Проводити диференційний діагноз між персистуючою лімфаденопатією та лейкозами. Виявляти онкологічну патологію у хворих на СНІД.

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних ознак та особливості перебігу, лабораторну діагностику, можливі ускладнення ВІЛ-інфеції. Принципи профілактики та лікування.

Проводити диференціальну діагностику ВІЛ-інфеції з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати ВІЛ-інфекцію; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. При необхідності призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на до госпітальному етапі

  1. Зміст теми заняття.