Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 розділ.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
10.03.2016
Размер:
125.76 Кб
Скачать

Порівняння елементів коригувань суми прибутку до оподаткування корпорації (підприємства) за законодавством України та Німеччини

Країна

Законодавчий акт

Основні групи податкових коригувань

Україна

Закон про внесення змін до розділу ІІІ Податкового кодексу України (Проект Міндоходів України від 24.05.2013

1.Витрати, не пов’язані із веденням господарської діяльності, та суми обмежень, визначених статтею 139 проекту Кодексу.

2.Доходи (витрати), фінансові результати (прибутки, збитки) за окремими операціями, визначеними статтею 140 проекту Кодексу

3.Відємне значення об’єкта оподаткування попередніх звітних років відповідно до статті 141проекту Кодексу.

4.Амортизація, розрахована відповідно до статті 142 проекту Кодексу.

Німеччина

Закон про корпоративний податок ФРН, Інструкція з заповнення декларації з корпоративного податку

1.Відхилення в оцінці основних та оборотних засобів

2.Збільшення: на суму збитків, що не підлягають компенсації

3.Зменшення: на суму відрахувань на інвестиції

4.Збільшення: прихований оподаткований прибуток

5.Зменшення/збільшення на інвестиційні субсидії

6.Збільшення: на інші податкові доходи

7.Зменшення/збільшення на іноземні доходи та іноземні податки

8.Коригування при відхиленнях календарного і економічного року

9. Зменшення на субсидії з податкових пільг

10.Збільшення/зменшення: на суму нарахованого доходу підлеглих структур материнської компанії

11.Зменшення: на збитки майбутніх періодів

12.Зменшення: дохід, що не обкладається податком

На основі сучасної схеми обліку та розрахунку фінансового результату німецьких корпорацій з метою фінансової звітності і з урахуванням податкових витрат сформовано алгоритм розрахунку прибутку/збитку:

+ (валовий дохід, виручка)

  • (витрати на сировину і матеріали)

  • (інші виробничі витрати)

  • (персональні витрати на заробітну плату, соціальні відрахування тощо)

  • (амортизаційні відрахування)

  • (господарські податки, рахунок 70)

= (Виробничий результат)

+ (відсотки та інші доходи)

  • (відсотки та інші витрати)

  • (резерв на податки, рахунок 38)

= (фінансовий результат до сплати податків)

  • Податки з прибутку, рахунок 77)

= (фінансовий результат після сплати податків)

Отже, витрати підприємства на податки розподіляються на три частини: господарські податки ( рахунок 70 «Виробничі податки»); резерв на податки (рахунок 38 «Резерв на податки»); податки з прибутку (рахунок 77 «Податки на дохід і виручку»). До категорії господарських податків відносять усі майнові податки, крім ПДВ та податку на прибуток. Аналогічний порядок застосовують і в Україні. Тому в цій частині можна говорити про схожість цих систем відображення податків за джерелами їх покриття на рахунках бухгалтерського обліку.

2.3 Удосконалення обліку прибутку в умовах використання комп’ютерних технологій

У бухгалтерії Семенівської РСС застосовують книжково-журнальну облік. Для підвищення ефективності цієї роботи економічної служби запропонуємо вести облік за допомогою програми 1С: Бухгалтерія 8. для України. Це універсальна програма масового призначення, мета створення якої - автоматизація бухгалтерського і податкового обліку на підприємстві, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організації, що здійснює оптову і роздрібну торгівлю. Якщо необхідно купити 1С 8 для бухгалтерської служби - програма 1С: Бухгалтерія 8 повністю підійде. Організація бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві шляхом впровадження 1С: Бухгалтерія 8 для України забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Крім того, інформацію про окремі види діяльності, торгових операціях, можуть вводити співробітники суміжних служб підприємства, які не є бухгалтерами.  1С: Бухгалтерія 8. для України являє собою сукупність платформи 1С: Підприємство 8. і конфігурації Бухгалтерія для України. В 1С: Бухгалтерія 8. закладена можливість сумісного використання з прикладними рішеннями Управління торгівлею для України і Зарплата і Управління Персоналом для України, також створеними на платформі 1С: Підприємство 8. 

Мультибізнес : автоматизація бухгалтерського та податкового обліку шляхом впровадження на підприємстві рішення 1С: Бухгалтерія 8 дозволяє організувати облік різних видів фінансово-господарської діяльності підприємства в одній програмі. Ви можете організувати та вести облік за допомогою рішення 1С: Бухгалтерія 8 для України на платформі “1С: Підприємство 8.2”.

 Все в одному: дана програма надає велику кількість нових можливостей, спеціалістам для ведення бухгалтерського обліку, в порівнянні з Бухгалерією 7.7. Насамперед необхідно звернути увагу на можливість вести  бухгалтерський облік декількох організацій, або індивідуальних підприємців в одній інформаційній базі, яка, безумовно, є принципово новою. Ця можливість реалізована наступним чином: при веденні бухгалтерського обліку кількох організацій в рішенні 1С: Бухгалтерія 8 для України використовуються загальні довідники контрагентів, а також номенклатури і співробітників, але звітність для організацій, при цьому, формується роздільно. Також вельми цікавим є той факт, що рішення 1С: Бухгалтерія 8 для України підтримує різні системи оподаткування, а саме : загальний режим оподаткування для організацій та для індивідуальних підприємців, Єдиний податок, а також патентну систему оподаткування.  

Інтелект та зручність: організація бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві за допомогою рішення 1С: Бухгалтерія 8 для України  надає надзвичайно широкий спектр можливостей, в плані ведення бухгалтерського обліку, для бухгалтера. Зокрема в рішенні зберігається вся необхідна інформація про контрагентів (реєстраційні коди, банківські рахунки та контактна інформація), та про співробітників підприємства (інформація про розмір окладу, посада співробітника, індивідуальні коди та паспортні дані). Програма 1С: Бухгалтерія 8 здатна автоматично формувати різні форми податкової та бухгалтерської звітності, а також розробниками забезпечена можливість роздрукувати дані звіти, зберегти їх у файл для передачі у відповідні органи, або просто переслати документи у відповідні органи безпосередньо з програми, за допомогою телекомунікаційних каналів зв’язку.  

Мультиплатформеність - NEXT GEN: технологічні можливості платформи 1С: Підприємство 8 дозволяють розгорнути роботу  підприємства в режимі тонкого або веб-клієнта. Це дозволяє фахівцям працювати з інформаційною базою через інтернет, знаходячись при цьому в будь-якому місці, що надзвичайно корисно для фахівців, що працюють віддалено, ведуть декілька організацій одночасно. Також нова платформа надає можливість користувачам в повній мірі працювати з хмарними технологіями, що є надзвичайно корисно в нинішніх економічно-правових умовах. Хмарні сервіси дозволяють розмістити інформаційну базу, що містить дані бухгалтерського або будь-якого іншого обліку, в дата-центрі, що знаходиться, наприклад, в одній з країн ЄС, і забезпечити себе таким чином від "форс-мажорних" обставин. Веб-клієнт може функціонувати в середовищі Microsoft Windows, Linux, Mac OS X. Тонкий клієнт - в середовищіMicrosoft Windows, Linux. Найближчим часом планується адаптація рішення 1С: Бухгалтерія 8 для України до вищевказаних можливостей нової платформи 1C: Підприємство 8.

У комп’ютерній системі обліку визначення Фінансових результатів здійснюється в послідовності виконання наступних облікових процедур: закриття рахунків 7-го і 9-го класів; розрахунки за податками на прибуток; закриття субрахунка 981; визначення Фінансових результатів (прибутку/збитку); списання Фінансового результату.

Таблиця 2.3

Облікові процедури визначення фінансових результатів

(проводки) п/п

Процедура

На підставі електро- нного документу

Реєстрація в системі 1С: Підприємст-во

Кореспонденція рахунків № (проводки)

дебет

кредит

1

Закриття раху-нків 7-го і 9-го класів

Визначення Фінансових результатів

Журнал операції

701, 702, 703 71, 791, 791

791, 791, 901, 902, 903, 92,93, 94, 704

2

Розрахунки за податком на прибуток:

визначення бази оподатку- вання

Оборотно-сальдова відомість, сальдо рахунка 791; Декларація про при- буток

нарахування податку

Розрахунки за податком на прибу- ток (25 % бази прибутку)

Журнал операції

981

6413

закриття ра- хунка 981

Визначення Фінан- сових результатів

Журнал операції

791

981

3

Визначення і списання фінансових результатів

Визначення Фінан- сових результатів

Журнал операції

791

441

Продовження табл. 2.3

Для здійснення процедури закриття і списання рахунків 7- го і 9-го класів використовується документ «Визначення Фінансових результатів».

Рис. 2.4Документ визначенн фінансових результатів

До діалогової форми цього документа заносяться наступні реквізити: Дата — кінець облікового періоду; Організація — найменування підприємства; Закривати доходи та витрати (на рахунок 79) — ставиться позначка «Галочка». В результаті проведення документа Визначення Фінансових результатів здійснено в автоматичному режимі списання: доходів — в Дебет рахунка 701 з Кредита рахунка 791; витрат — з Кредита рахунків 901 і 92 в Дебет рахунка 791.

Процедура розрахунку податку на прибуток здійснюється в послідовності виконання наступних операцій: визначення Суми прибутку як об’єкту оподаткування; визначення Суми податку на прибуток (25 % прибутку); нарахування податку на прибуток.

Податок на прибуток визначається за двома способами: перший — спрощений, за даними рахунків бухгалтерського обліку, у разі наявності витрат і доходів тільки від основної (операційної — звичайної) діяльності підприємства; другий — більш уточнений, у разі наявності витрат і доходів не тільки від основної (операційної) діяльності, а й від фінансової та іншої діяльності підприємства, за даними регістрів податкового обліку — Декларації про прибуток.

Після визначення Суми прибутку як об’єкту оподаткування здійснюється операція нарахування податку на прибуток. У комп’ютерній системі для здійснення цієї операції використовується документ «Розрахунки за податком на прибуток».

Рис. 2.5 Документ «Розрахунки за податком на прибуток»

У діалоговій формі цього документа позначаються реквізити: Дата — кінець облікового періоду; Організація — найменування підприємства; Поточний податок на прибуток — визначена Сума податку на прибуток (25 % від суми неоподаткованого прибутку); Рахунок доходів по податку на прибуток — 746 (сформовано автоматично); Рахунок витрат по податку на прибуток — 981 (сформовано автоматично). Документ Розрахунки за податком на прибуток реєструється в Журналі операцій системи обліку з наступною кореспонденцією рахунків: дебет 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» і кредит 6413 «Розрахунки за податком на прибуток».

Після проведення операції нарахування податку на прибуток знову виникає потреба закрити рахунки 9-го класу. В комп’ютерній системі для здійснення закриття і списання рахунка 9-го класу (981) використовується документ Визначення Фінансових результатів. Оскільки документ Визначення Фінансових результатів вже сформовано при попередній процедурі, то повторно здійснюється проведення цього документу. В ре- зультаті повторного проведення документа «Визначення Фінансових результатів» здійснено в автоматичному режимі списання і закриття рахунка витрат 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» — з кредита рахунка 981 в дебет рахунку 791.

Фінансовий результат діяльності підприємства визначено і складає чистий прибуток — кредитове сальдо рахунка 79 «Фінансові результати».

Отже, заключною обліковою процедурою в бухгалтерській системі буде закриття останнього рахунка 7-го класу і Списання фінансового результату.

За умов комп’ютерної технології обліку для здійснення процедури закриття рахунка 79 і списання фінансових результатів використовується документ «Визначення Фінансових результатів». Оскільки документ «Визначення Фінансових результатів» вже сформовано при попередній процедурі, то вийти на його діалогову форму можна через Журнал операцій.

У діалоговій формі документа перевіряємо занесені дані при попередній процедурі та додатково ставимо позначку до реквізиту Розраховувати прибуток/збиток (на рахунку 44). У результаті проведення документа Визначення Фінансових результатів в автоматичному режимі здійснено закриття рахунка 79 «Фінансові результати» (дебет) і списання на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» (кредит).

Дані Оборотно-сальдової відомості по підприємству за звітній період свідчать, що рахунки 7-го і 9-го класу закриті і здійснено списання фінансових результатів.

Наступним завершальним етапом бухгалтерського обліку є формування регламентованої звітності підприємства, а саме: фінансової, статистичної, податкової і спеціалізованої. В комп’ютерній системі 1С: Підприємство складання звітності підприємства здійснюється в автоматизованому режимі на підставі бухгалтерських записів, зареєстрованих у журналі операцій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]