Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом 2014.docx
Скачиваний:
38
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
345.11 Кб
Скачать

Задача №3 (варіант №5)

На робітника впродовж зміни діють п’ять біологічно небезпечних фактори:

 1. Ефективно-еквівалентна температура повітря на робочому місці в теплий період року t − 26C (час дії фактора 480 хв);

 2. Промисловий пил (наявність i кратність перевищення ГДК) – ГДК ( час дії фактора 360 хв );

 3. Вібрація (наявність плюс кількість децибел, що перевищують ГДР, дБ) – ГДР + 9 (час дії фактора 300 хв);

 4. Хімічні речовини (наявність i кратність перевищення ГДК) − 3 ( час дії фактора 480 хв );

 5. Теплове випромінювання – 1950 Вт/м2 (час дії фактора 260 хв ).

У результаті проведення профілактичних заходів оцінка умов праці поліпшилася на один бал.

Визначити можливе зростання продуктивності праці робітника.

Указівки до розв’язання задачі

 1. Визначити категорію важкості праці до i після вжитих заходів.

Розв’язання

 1. Визначимо бали небезпечних факторів до проведення профілактичних заходів:

 1. Перший фактор – 3;

 2. Другий фактор – 1;

 3. Третій фактор – 5;

 4. Четвертий фактор – 4;

 5. П’ятий фактор – 4.

Оскільки на підприємстві є елементи, які отримали оцінки 3, 4 і 5 бали, то для визначення інтегральної оцінки будемо враховувати тільки дані елементи. Елемент, який отримав оцінку 1 бал розглядати непотрібно, оскільки він суттєво не впливає на формування умов праці.

 1. Уточнимо величину балів розрахункових факторів входячи із їх фактичної тривалості. Результати розрахунків занесені у таблицю 1.6.

Таблиця 1.6 – Характеристика факторів умов праці

Фактор

Максимальна оцінка фактора, бал

Оцінка тривалості дії фактора, хв.

Фактична оцінка важкості, бал

1.

3

480

3

3.

5

300

3,1

4.

4

480

4

5.

4

260

2,2

 1. Розрахуємо важкість праці за інтегральним показником до проведення профілактичних заходів:

Загальне інтегральне оцінювання важкості праці визначається за формулою:

, (1.1)

де − величина рівня елемента, який одержав найвищу оцінку, найбільше балів;

– арифметична сума величини рівнів усіх елементів за винятком ;

n – загальна кількість факторів.

.

Даний показник свідчить про те, що умови праці на підприємстві відповідають четвертій групі тяжкості праці.

 1. Після проведення профілактичних заходів оцінка умов праці поліпшилася на один бал. Отже, визначимо бали небезпечних факторів після проведення профілактичних заходів:

 • Перший фактор – 2;

 • Третій фактор – 4;

 • Четвертий фактор – 3;

 • П’ятий фактор – 3.

Оскільки на підприємстві є елементи, які отримали оцінки 3 і 4 бали, то для визначення інтегральної оцінки будемо враховувати тільки дані елементи. Елемент, який отримав оцінку 0 та 2 бали розглядати непотрібно, оскільки вони суттєво не впливають на формування умов праці.

 1. Уточнимо величину балів розрахункових факторів входячи із їх фактичної тривалості. Результати розрахунків занесені у таблицю 1.7.

Таблиця 1.7 – Характеристика факторів умов праці

Фактор

Максимальна оцінка фактора, бал

Оцінка тривалості дії фактора, хв.

Фактична оцінка важкості, бал

3.

4

300

2,5

4.

3

480

3

5.

3

260

1,6

 1. Розрахуємо важкість праці за інтегральним показником до проведення профілактичних заходів:

.

Даний показник свідчить про те, що умови праці на підприємстві відповідають третій категорії тяжкості праці.

 1. За інтегральним показником важкості праці (U), рівень працездатності людини до проведення профілактичних заходів (В) визначимо у відносних одиницях за формулою:

 2. Визначмо інтегральний показник працездатності до та після проведення профілактичних заходів з поліпшення умов праці. Даний показник розраховується за наступною формулою:

(1.2)

 1. До поліпшення умов праці:

 1. Після поліпшення умов праці:

 1. Визначимо приріст продуктивності праці за формулою:

(1.3)

де k = 0,2 – коефіцієнт, який враховує вплив зростання працездатності на продуктивність праці.

 1. На основі інтегрального показника важкості праці можна зпрогнозувати рівень виробничого травматизму на підприємстві, за формулою:

(1.4)

Висновок: за даними розрахунків видно, що до проведення профілактичних заходів на підприємстві була четверта група тяжкості праці, після проведення заходів умови праці стали відповідати третій категорії тяжкості праці. За рахунок поліпшення умов праці продуктивність праці зросла на 6,17%. Оскільки на підприємстві третя група тяжкості праці, далека від оптимальних умов, то можливе зростання виробничого травматизму у 1,6 рази в порівнянні із першою категорією тяжкості праці.

Проаналізувавши діяльність ДП «Полтавське лісове господарство можна зробити висновок, що на підприємстві ефективно функціонує система управління охороною праці, що представлена самостійним підрозділом охорони праці та техніки безпеки, яку очолює один кваліфікований інженер з охорон праці.

За період з 2011 по 2013 роки затрати на заходи з охорони праці збільшилися на 21,5%. Рівень виробничого травматизму на підприємстві за три останні роки знизився майже в половину, що свідчить про ефективне функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

Необхідно відзначити, що у структурі планово-економічних відділів підприємства , облаштування робочих місць і умов праці відповідає вимогам норм і виду виконуваної роботи.