Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пояснювальна.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.07 Mб
Скачать

Курсовий проект

на тему:

Водовідвідні мережі та споруди

міста у Львівській області

301- СВ 06057 ПЗ

Розробила студентка

групи 301-СВ

Плотнікова Т.О.

Перевірив: Гузинін О.І.

Полтава 2009

4.Споруди на мережах

4.1 Ливнеспуски.

Ливнеспуски служать для скиду частини суміші дощових, побутових та промислових стічних вод у водойму з водовідвідної мережі загальносплавної системи водовідведення. Ливнеспуски розташовуються: на колекторах басейнів водовідведення у місцях перемикання їх к головному колектору; на головних колекторах.

Основні вимоги які пред’являються до ливнеспусків:

1) відвід без скиду найбільш забрудненої частини, який поступає до ливнеспуска потока стічних вод;

2) мала забрудненість скидних та відводящих пристроїв;

3) надійність пропуска без скиду граничних (нескидаємих) витрат;

4)статична стійкість споруди.

Ливнеспуск з донним зливом працює наступним чином: при малих витратах весь потік, який витікає з отвору, поступає у відводячій трубопровід (на очистку). При великих витратах весь потік, який витікає з того ж отвору, відлітає за стінку і скидається по ливневідводу у водойму. При цих же великих витратах починаеться перелив води через водозливи з подачею води у відводячий трубопровід. Достойність ливнеспуска полягає в забезпечені скиду у відводячій трубопровід практично постійної витрати незалежно від витрати води, яка підходить до ливнеспуска.

Розрахунок ливнеспусків типу донного зливу зводиться до визначення висоти перепаду h0, ширини донного отвору а, розмірів отвору в стінці. Значення h0 визначається за формулою:

h0 = 6hкр.д. Qпр (Qд - Qпр) / (Qд - 2Qпр)2

де hкр.д – критична глибина потоку, яка визначається за формулою:

Ширина донного отвору а визначається виходячи з дальності відльоту і товщини струмини при граничній витраті Qгр :

4.2 Насосна станція.

Стічні води від різних категорій водоспоживачів поступають в каналізаційну мережу, а отже, і на насосну станцію нерівномірно на протязі доби.

Просте сумування максимальних годинних або секундних витрат стічних вод всіх категорій дає завишені результати, оскільки їх притік не співпадає в часі. Для визначення дійсної сумарної (максимальної) витрати складаемо таблиця притока стічних вод по годинам доби, яка необхідна в почення техніко – економічних показників.

5. Техніко-экономічні показники

Вартість будівництва 1м колектора залежить від матеріала труб, глубини закладання, категорії грунта, района будівництва.

,

де а1, а2, а3, α – коефіцієнти і показники степені, що знаходяться за методом найменших квадратів;

d – діаметр трубопровода, м;

h – глибина закладання лотка труби, м.

Річні експлуатаційні витрати на 1 км колектора

,

де аэ, вэ – емпіричні параметри, аэ=26 руб/км, вэ=16 руб/км;

р - відрахування на поточний ремонт і амортизацію колектора.

Річні приведені витрати по мережі каналізації можна представити

,

де hi - середня глибина закладання i-го ділянки мережі;

е – число ділянок мережі;

Рэ - економічний показник, що характеризує витрати, які пов'язані з перекачуванням стічної рідини,

,

Рн – нормативний відсоток відрахувань з будівельної вартості насосних станцій;

f – вартість будівництва насосної станції, віднесена до одиниці встановленої потужності;

r – коефіцієнт запасу насосного устаткування;

ηн , ηд - ККД відповідно насоса і електродвигуна;

Нν, Qν – відповідно напір и подача ν-той насосної станції.