Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Elektronika_Z1_Lisitsa.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.72 Mб
Скачать

Лабораторна робота № 11

«Дослідження генераторів прямокутних імпульсів

(мультивібраторів і одновібраторів ) на транзисторах

і інтегральних мікросхемах»

1. Мета роботи

1.1. Навчитися конструюванню схем генераторів прямокутних імпульсів на біполярних транзисторах, елементах «ІНІ», «НІ» і одновібраторів на елементах «ІНІ».

2. Порядок виконання роботи

Дослідження мультивібратора на транзисторах

2.1. Ознайомитися з лабораторним стендом (панель № 8).

2.2. Накреслити схему мультивібратора на транзисторах (рис. 1).

Рис. 1. Мультивібратор на транзисторах

2.3. Виміряти за допомогою осцилографа період коливань T1 мультивібратора. Натиснути кнопки S1, S2 і зафіксувати нове значення періоду коливань Т2 .

Віджати кнопку S1 і зняти осцилограми для випадку несиметричного мультивібратора. Розрахункове значення періоду коливань визначається із співвідношення

T = 1,41RC,

де R = R1 = R2 = 10 кOм, С – часозадаючий конденсатор (С1= C2= C3= C4= 0,022 мкФ).

Дослідження мультивібратора на елементах «ІНІ»

2.4. Накреслити схему мультивібратора на елементах «ІНІ» (рис. 2).

Рис. 2. Мультивібратор на елементах «ІНІ»

2.5. Зняти осцилограми в контрольних точках схеми. З'єднати провідниками гнізда «Y1(I)» і Х6, «(II)» і Х5 . Зняти діаграми сигналів.

2.6. Виміряти за допомогою осцилографа період коливань мультивібратора. Дані схеми: RI = R2 = 1,0 кОм, С1 = С2 = 0,47 мкФ.

Дослідження одновібратора на елементах «ІНІ»

2.7. Накреслити схему одновібратора на елементах «ІНІ» (рис. 3).

Рис. 3. Одновібратор на елементах «ІНІ»

Зняти осцилограми на вході Х8 і виході Х9 схеми. Виміряти за допомогою осцилографа тривалість вихідного імпульсу одновібратора.

Розрахункове значення довжини імпульсу визначається із співвідношення

,

де  = С(R + Rвих),

Rвих  вихідний опір елемента.

Дані схеми: R = 560 Ом, С = 0,22 мкФ.

Дослідження генератора імпульсів на елементах «НІ»

2.8. Накреслити схему генератора на елементах «НІ» (рис. 4) .

Рис. 4. Генератор імпульсів на елементах «НІ»

Генератор має ланцюг додатного зворотного зв'язку через конденсатор С і ланцюг від’ємного зворотного зв'язку через резистор R. Зняти осцилограми в контрольних точках схеми Х12, X11 і X10.

2.9. Пояснити призначення кожного з елементів приведених схем.

Лабораторна робота № 12

«Дослідження логічних елементів «ІНІ» (ТТЛ)».

1. Мета роботи

1.1. Визначення експериментальним шляхом передавальної характеристики логічного елементу «ІНІ» і основних його параметрів: вихідної напруги, порогової напруги, завадостійкості.

1.2. Складання експериментальним шляхом таблиці істинності логічного елементу «3ІНІ».

1.3. Реалізація простих логічних функцій на елементах «ІНІ».

2. Порядок виконання роботи

Визначення параметрів логічного елемента (ЛЕ) «ІНІ»

2.1. Ознайомитися з лабораторним стендом (панель № 9, 10, рис. 1).

Рис. 1. Логічний елемент «ІНІ» (ТТЛ)

2.2. Накреслити схему ЛЕ «2ІНІ» (DD1).

2.3. Зняти передавальну характеристику Uвих = f (Uвх) елементу «2ІНІ» (DD1), встановлюючи вхідний сигнал ручкою «Uвх». При вимірюваннях зафіксувати 2–3 значення Uвих при переході від U1 до U0. Вимірювання проводити цифровим вольтметром.

2.4. Накреслити передавальну характеристику і за допомогою її визначити: вихідні напруги U1 і U0 логічних рівнів, порогові напруги U0П і U1П, які відповідають моментам перемикання, а також статичну завадостійкість U+П = U0П U0, UП = U1 U1П.

Дослідження ЛЕ «3ІНІ»

2.5. Накреслити схему елементу «3ІНІ» (DD5).

2.6. Скласти таблицю істинності.

2.7. За допомогою сполучних провідників підключити на входи елементу виходи Х1, X2, X3 генератора Г, а до виходу ЛЕ – індикатор «Y». Натиснути кнопку «СБР», встановивши в нульові значення початкові змінні. Потім, натискаючи кнопку «ПУСК», фіксувати по індикатору значення вихідних змінних і вихід елементу (свічення індикатора означає рівень 1).

Реалізація логічних функцій.

2.8. По вказівці викладача реалізувати одну з логічних функцій, використовуючи виходи генератора Г і логічні елементи DD2–DD6.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]