Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод сем 12(2013).doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
452.1 Кб
Скачать

2. Т.Шевченко I його роль в українській історії

Ключові терміни та поняття

Імперія, кріпацтво, Кирило-Мефодіївське братство, „Кобзар”, національна самосвідомість, національне відродження, самодержавство.

Література

Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1990. – С. 120-145.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. Кн.1. – К., 1991. – С. 405-411.

Історія України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава, 1993. – С. 6-8.

3. Кирило-Мефодіївське товариство 1846-1847 рр. і його роль

в українському національно-визвольному русі

Ключові терміни та поняття

Імперія, кріпацтво, Кирило-Мефодіївське братство, „Кобзар”, національна самосвідомість, національне відродження, політична організація, самодержавство, федерація слов’янських народів.

Література

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006. – С.225-233.

Дорошенко Д.I. Iсторiя України: У 2-х т. Т.I. – К.,1991. – 450 с.

Історія України: нове бачення. У 2-х т. / За ред. В.А. Смолія. Т.1. – К., 1998. – 346 с.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т. – К.,1990.

Крип'якевич I.П. Iсторiя України. – Львів: Світ, 1990. – 450 с.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. Кн.1. – К., 1991. – С. 405-409.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С.213-214.

Ксерокопія на кафедрі:

Сергiєнко Г. Про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства// Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

4. Столипінська аграрна політика та її наслідки для України Ключові терміни та поняття

Аграрна реформа, аграрне суспільство, індустріальне суспільство, капіталізація, колонія, місцеве самоврядування, общинне землекористування, переселенська політика, реакція, революція, реформування економіки, селянський банк, соціально-економічна модернізація, українська буржуазія, фермерське господарство, хутори.

Література

Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. – М.,1991. – 286 с.

Волковинський В.М. Столипін П.А.: з життя та державної діяльності // Укр. іст. журн. – 1991. – № 2, 4, 6.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К.,1997. – С. 145.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.1. – Полтава,1993. – С. 21-23.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – Т.2. – С. 426-429.

Рибалка І.К. Історія України. Ч.2. – Х.: Основа, 1997. – С.365-371.

Ксерокопія на кафедрі:

Якименко М. Крах переселенської політики царизму в 1906-1913 рр. // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

5. Державна дума Росії 1906-1916 рр. I українці в ній

Ключові терміни та поняття

Державна дума, думська громада, лібералізація, парламент, реформи.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.111-113.

Доморослий В. Українська громада в ІІ Державній Думі // Віче. – 1998. – №4. – С.32-40.

Дорошенко Д.I. Iсторiя України: У 2-х т. Т.I. – К.,1991. – С.27-42.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – Т.2. – К., 1991. – 422-426.

6. Українське питання в мiжнароднiй полiтицi напередоднi i на початку Другої свiтової вiйни. Возз'єднання українських земель. Сталiнська полiтика на заходi Укpаїни в 1939-1941 рр.

Ключові терміни та поняття

Друга світова війна, Мюнхенська змова, нацизм, Організація Українських Націоналістів, пакт Молотова-Ріббентропа, план „Барбаросса”, план „Ост”, радянізація, сталінізм, фашизм.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.168-186.

Ковалюк В.Р. Культурологічні та духовні аспекти “радянізації” Західної України (вересень 1939- червень 1941 рр.) // Укр. iстор. журн. – 1993. – № 2-3.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.2. – Полтава,1994. – С.47-50.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія: У 2-х т. – Т.2. – К.,1998. – С.309-311.

Мусієнко О. Україна в завойовницьких планах гітлеризму. //Літературна Україна. – 1991. – 27 червня.

Світлична В.В. Історія України: Навч. посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге. – К.: Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002. – С.195-197, 206.

Українська карта: Українське питання у міжнародній політиці на початку Другої світової війни // Дзвін. – 1990. – №7. – С.18-30.