Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод сем 12(2013).doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
452.1 Кб
Скачать

Ключові терміни та поняття

Візантія, вождь, державна релігія, етнос, етногенез, Києво-Печерська Лавра, князь, князівство, літопис, митрополит, писемна культура, племінний союз, плем’я, поганство, православ’я, релігійна реформа, релігія, родова община, руси, слов’яни, суспільство, суспільний устрій, хрещення, християнство, церква, церковні суди, язичництво, боярство, Волинська земля, Галицька земля, королівство, магдебурзьке право, „Мала Русь”, митрополія, монголо-татарська навала, Південно-Західна Русь, удільне князівство, феодальна роздробленість.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2009. – С.40-44, 50-64, 74-78, 88-95

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1989. – 150 с.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С. 34-51.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 20-58.

Iсторiя України / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. – С. 22-26, 30-31, 35-40, 48-49,50-70.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. - К., 1991.- Кн.1.- С.35-40, 46.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей.. Вип.3.– Полтава, 1998.- С.3-9.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 30-35, 42-43, 47-50, 53-54.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков I.Т. Археологiя та стародавня iсторiя України: Курс лекцiй.- К., 1992. – С. 342-349.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. - К.,1991. – 250 с. Грушевський М.С. Хто такi українцi i чого вони хочуть. - К.,1991. – 258 с.

Котляр М.Ф. Введення християнства в Київській Русі та його наслідки. – К.,1985. – 320 с.

Крип`якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984. – 180 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – Т.1. – С. 305-422.

Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996. – 170 с.

Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1996. – 312 с.

Ксерокопії на кафедрі:

Вовк Т.А.,Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовiчної iсторiї України // Укр. iстор. журн. - 1997.- №2.

Железный А. Первоначальные этнические корни украинцев (новый взгляд) //Товарищ. -1997. -№35.

Железный А. Накануне образования Киевской Руси //Товарищ. -1997. -№46, 47.

Железный А. Кем были древние Русы? //Товарищ. -1997. -№ 40, 43.

3 (2 год.)

1.Литовсько-Руське князівство в історії України.

2.Політика полонізації в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Братства і сеймова боротьби проти неї.

3.Проблема походження козацтва і Запорізької Січі в історичній науці.

Ключові терміни та поняття

Литовсько-Руське князівство, Велике Князівство Литовське, експансія, етнічна неоднорідність, колонізація, Литва, Литовські статути, магдебурзьке право, магнати, монголо-татарська навала, централізація, військова демократія, гетьман, Дике поле, Запорізька Січ, кіш, козак, козацька республіка, кошовий отаман, курінь, паланка, реєстр, ухід, уходництво, шляхта, братства, Брестська унія, Городельська унія, Кревська унія, Люблінська унія, Річ Посполита, уніатська церква.