Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
001_Metodichni_rekomendaciji.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
242.18 Кб
Скачать

Ксерокопії на кафедрі

Вовк Т.А., Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовічної історії України // Укр. істор. журн. – 1997. – № 2.

Думин С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) // История Отечества: люди, идеи, решения. – М., 1991. – С. 76–126.

Семінар № 4

  1. Проблема походження козацтва в історичній науці. Козацтво й Запорізька Січ – виразники і захисники інтересів українського народу, осередки формування його державності.

  2. Визвольна війна 1648–1657 рр.: її причини, рушійні сили, характер і значення в соціально-політичній історії України.

  3. Козацько-гетьманська держава України під проводом Б. Хмельницького.

До семінару мають бути виконані завдання для самостійної роботи №№ 5, 6.

Ключові терміни та поняття

Березневі статті, Білоцерківський мир, військова демократія, визвольна війна, гетьман, Гетьманщина, Дике поле, Запорізька Січ, Зборівський мир, кіш, козак, козацька республіка, козацьке повстання, кошовий отаман, курінь, магнат, національно-визвольна війна, паланка, Переяславська угода, реєстр, Руїна, рушійні сили, слобода, Слобожанщина, старшина, старшинська рада, уходництво, характер війни, Хмельниччина, шляхта.

Література

Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен. – К., 1995.

Антонович В.Б. Про козацькі часи в Україні. – К., 1991.

Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.

Борисенко В., Заремба С. Україна козацька. – К., 1993.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава, 2007. – Розділи 5, 6.

Гійом Левасер де Боплан. Опис України. Проспер Меріме. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

Голобуцький В. Запорізьке козацтво. – К., 1994.

Горбань В.І., Нагорна Т.В. Проблема походження козацтва в історичній науці. – Полтава, 1998.

Гурбик А.О. Виникнення Запорізької Січі (хронологічний та територіаль­ний аспект проблеми) // Укр. істор. журн. – 1999. – № 6.

Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVІІ – ХVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. – К. – Запоріжжя, 1997.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI–XVIII ст. – К., 1966.

Історія України: Документи. Матеріали: Посіб. / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К., 2002. – С. 83–140.

Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред) та ін. – К., 2006–2007.

Козацькі Січі: нариси з історії українського козацтва ХVI–ХIХ ст. – К. – Запоріжжя, 1998.

Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – С. 110–143, 155–169.

Наливайко Д.С. Козацька християнська республіка. – К., 1992.

Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.). – К., 1999.

Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків. – К., 1995.

Щербак В.О. Українське козацтво: Формування соціального стану (Друга половина ХV – середина ХVІІ ст.).  К., 2000.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3-х томах. – К., 1990–1993.

Яковенко Н.М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України: 2-ге вид., перероб. та розширене. – К., 2005.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]