Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
001_Metodichni_rekomendaciji.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
242.18 Кб
Скачать

Ксерокопії на кафедрі

Верстюк В. Українська революція: доба Центральної Ради // Укр. істор. журн. – 1995. – №№ 2, 5.

Гошуляк І. Про причини поразки Центральної Ради // Укр. істор. журн. – 1994. – № 1.

Новий погляд на проблему. Універсали Центральної Ради до Українського народу, на Україні й поза Україною сущого // Укр. істор. журн. – 1991. – № 8.

Семінар № 8

  1. Ідеологічна боротьба в більшовицькій партії у 1920-х рр. Сталінський «великий перелом» 1929 р. та перехід до авторитарної диктатури.

  2. Проблема індустріалізації в 1920-х рр. та її розв’язання в 1929–1939 рр.

  3. Суцільна колективізація 1929–1933 рр. Причини і наслідки голодомору в Україні 1932–1933 рр.

  4. Сталінський політичний терор в УСРР наприкінці 1920–1930-х рр.

До семінару мають бути виконані завдання для самостійної роботи №№ 12, 13.

Ключові терміни та поняття

Адміністративно-командна система, геноцид, ГОЕЛРО, голодомор, індустріа­лі­за­ція, колективізація, комунізм, кооперація, культ особи, п’ятирічка, прод­розкладка, розкуркулення, СВУ, соціалізм, терор, тоталітаризм, централізація, шахтинська справа.

Література

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953 рр.: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / У 2-х кн. – К., 1994.

Безотосний М.Г. Україна в добу сталінщини: історія опору. – К., 2002.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава, 2007. – Розділи 12, 13.

Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки / Голова ред. ради В.А.Смолій. – К., 2003.

Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття. – К., 1996.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.

Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20–30-ті роки). – К., 1991.

Історія України: Документи. Матеріали: Посіб. / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К., 2002. – С. 292–318.

Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-ті роки). – К., 1991.

Колективізація і голод на Україні (1929–1933): Збірник документів і матеріалів. – К., 1993.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки). – К., 1995.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). – К., 1996.

Кульчицький С. Ціна «великого перелому». – К., 1991.

Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.). – К., 1999.

Лихолобова З.Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в Україні. – Донецьк, 1996.

Нагаєвський І. Українська державність у ХХ столітті. – К., 1996.

Новітня історія України (1900–2000): Підруч. / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.П.Дрожжин та ін. – К., 2000.

Політична історія України. ХХ ст. – Т. 3: Утвердження радянського ладу в Ук­раїні (1921–1938) / С.В.Кульчицький, Ю.І.Шаповал, В.А.Греченко та ін. – К., 2003.

Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2002.

Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ – НКВД. – К., 2008.

Україна: ХХ століття: У 2 кн. / В.М.Литвин, В.А.Смолій, М.І.Шпакова­тий. – К., 2002.

Україна: міжвоєнна доба (1921–1938) / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2003.

Шаповал Ю.І. Сталінізм і Україна. – К., 1992.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]