Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
45
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
288.26 Кб
Скачать

Графічний аналіз характеру, інтенсивності та напрямку зміни рівнів часових рядів

Графіки, що ілюструють зміну статистичних явищ у часі, називаються динамічними. Для зображення динаміки явищ використовують лінійні, стовпчикові, стрічкові, квадратні, кругові та фігурні діаграми.

Найчастіше для побудови динамічних діаграм використовують декартову систему координат. При цьому вздовж осі абсцис розміщують шкалу характеристик часу (періоди або певні моменти часу), а вздовж осі ординат – відповідний рівень явища.

Більш детально графічний аналіз характеру, інтенсивності та напрямку зміни рівнів часових рядів розглянуто у літературних джерелах [6; 16, с. 62 – 67; 19, с.137 – 144], а загальні правила їх побудови – у курсі лекцій за темою №4 "Подання статистичних даних: таблиці, графіки і карти "[5].

Задачі для розв’язання Задача 1

За даними, наведеними в таблиці, зімкніть динамічний ряд вартості виробничого устаткування фірми, обчисліть базисні та ланцюгові абсолютні прирости, темпи росту та темпи приросту, поясніть їх зміст. Визначте середньорічні абсолютний приріст та темп приросту.

Зробіть висновки.

Показник, млн. грн.

Роки

2007

2008

2009

2010

2011

Вартість виробничого устаткування:

- середньорічна

- на кінець року

280

260

320

368

390

420

Задача 2

Зімкніть динамічний ряд обсягів виробництва будівельної корпорації (млн. грн.), яка до 2009 р. об’єднувала 8 управлінь, а з 2009 р. – 5. Обчисліть базисні абсолютні прирости та темпи приросту виробництва, поясніть їх зміст. Визначте середньорічні абсолютний приріст та темп приросту. Зробіть висновки.

Масштаб корпорації

2007

2008

2009

2010

2011

8 управлінь

5 управлінь

300

272

240

120

135

150

Задача 3

Прямі іноземні інвестиції у розвиток металургії становили, млн. дол. США:

Рік

Чорна металургія

Кольорова металургія

2009

2010

2011

7,5

12,3

24,3

10,0

14,2

26,8

Для кожної галузі визначте базисні та ланцюгові характеристики рядів динаміки, проаналізуйте взаємозв’язок між ними, оцініть прискорення процесу інвестування металургії, розрахуйте середньорічні: абсолютний приріст та коефіцієнт росту для чорної та кольорової металургії. Зробіть висновки.

Задача 3

Динаміка обсягів перекачування палива трубопровідним транспортом характеризується такими даними, млн. т:

Рік

2002

2006

2010

Природний газ

Нафта та нафтопродукти

160

120

176

128

186

130

Для кожного виду палива визначте:

а) середньорічні абсолютні прирости перекачування за 2002 – 2006, 2006 – 2010 та 2002 – 2010 роки;

б) абсолютне та відносне прискорення (уповільнення) нарощування обсягів перекачування палива. Зробіть висновки.

Соседние файлы в папке 3 ПЗ НМП денна стат 2012