Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
45
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
288.26 Кб
Скачать

1 Метод – з використанням коефіцієнтів перерахунку.

Коефіцієнт - сумірник зміни обсягу реалізації продукції за рахунок збільшення кількості підприємств у складі об’єднання ”Онікс” дорівнює:

Ксум = 45 : 30 = 1,5.

Далі коригуємо дані за 2006 та 2007 роки:

Q1999 = 20 · 1,5 = 30 млн. грн.; Q2000 = 26 · 1,5 = 39 млн. грн..

Зімкнений ряд динаміки, за яким можна виконувати аналіз, наведено у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Динаміка реалізації продукції об’єднанням ”Онікс”, млн. грн.

(зімкнений РД із врахованим коефіцієнтом - сумірником)

Рік

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Продукція 8 підприємств

30

39

45

50

52

54

2 Метод - заміна абсолютних рівнів відносними.

За 2006 р. значення буде дорівнювати = 0,667;

за 2007 рік - =0,867 і т.д.

Зімкнений за цим методом ряд динаміки, за яким можна виконувати аналіз, наведено у таблиці 3.9.

Таблиця 3.9

Динаміка реалізації продукції об’єднанням ”Онікс”, млн..грн.

(зімкнений РД у відносних одиницях)

Рік

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Продукція 8 підприємств

= = 0,667

= = 0,867

=1,000

= =1,111

= =1,156

= 1,200

Ряд динаміки представляє собою ряд послідовних рівнів, при співставленні яких між собою можна отримати характеристику швидкості та інтенсивності розвитку явища. В результаті такого порівнювання рівнів отримують систему абсолютних та відносних показників динаміки. Виконання розрахунків при цьому можливо у двох варіантах:

  • 1-й варіант - кожний рівень ряду динаміки порівнюється безпосередньо з попереднім, і таке порівняння називається порівнянням із змінною базою, а розраховані показники – ланцюговими характеристиками динаміки.

  • 2-й варіант - кожний рівень ряду динаміки порівнюється з одним і тим же попереднім рівнем, який прийнято за базу порівняння. В якості базового рівня вибирають початковий рівень ряду динаміки, або рівень, з якого починається якийсь новий етап розвитку явища. Таке порівняння називається порівнянням з постійною базою, а розраховані показники – базисними характеристиками динаміки.

Базисні показники характеризують кінцевий результат всіх змін у рівні ряду від періоду, до якого відноситься базисний рівень, до даного (і-го ) періоду.

Ланцюгові показники характеризують інтенсивність зміни рівня від періоду до періоду ( або від дати до дати) в межах проміжку часу, що вивчається.

Абсолютні та відносні характеристики інтенсивності динаміки

Абсолютний приріст (зменшення) t - це показник ряду динаміки, який характеризує на скільки одиниць змінився поточний рівень показника порівняно з рівнем попереднього або базового періоду. Абсолютний приріст із змінною базою виражає абсолютну швидкість зміни рівнів ряду динаміки. Розраховується абсолютний приріст як різниця двох рівнів динамічного ряду:

ланцюгові t = уt - yt -1, (3.36)

базисні t = yt - y0. (3.37)

Сума ланцюгових абсолютних приростів дорівнює кінцевому базисному:

(3.38)

Коефіцієнт зростання - це показник ряду динаміки, який показує у скільки разів змінився поточний (порівнюваний) рівень показника, що аналізується, порівняно з рівнем попереднього або базового періоду. Коефіцієнт зростання Кt розраховується як відношення рівнів ряду і виражається коефіцієнтом:

ланцюгові К t = yt / y t--1, (3.39)

базисні К t = yt / y0 . (3.40)

Добуток ланцюгових К t , дорівнює кінцевому базисному:

. (3.41)

Темп зростання – це коефіцієнт зростання, але представлений у відсотках, тобто

Тр = Кt · 100, (3.42)

або для ланцюгових Тр = (yt / y t—1)·100, (3.43)

для базисних Тр = (yt / y0)·100. (3.44)

Темп приросту - це показник ряду динаміки, який показує на скільки відсотків змінився поточний (порівнюваний) рівень аналізованого показника порівняно з рівнем попереднього або базового періоду. Його можна визначити як відношення абсолютного приросту до бази порівняння або безпосередньо на основі темпу зростання.

Для ланцюгових характеристик:

Тпр = 100 · t / y t—1 = 100 (yt – yt—1 ) / y t—1 = 100 (Кt – 1) = Тр - 100. (3.45)

Аналогічно взаємопов’язані і базисні темпи приросту.

Абсолютне значення одного відсотка приросту — це відношення абсолютного приросту до відповідного темпу приросту або одна сота попереднього рівня. Абсолютне значення 1 % приросту показує, чого вартий 1% і розраховується як співвідношення абсолютного приросту й темпу приросту. Алгебраїчно це співвідношення дорівнює 0,01 рівня взятого за базу порівняння:

А% = t / Тпр =( yt - y t—1)/ 100 (yt - yt—1)/ yt--1 = yt--1 / 100 = 0,01 yt—1. (3.46)

Для базисних темпів приросту значення А% однакові, тому їх не розраховують.

Соседние файлы в папке 3 ПЗ НМП денна стат 2012