Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
47
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
288.26 Кб
Скачать

Задача 4

Динаміка кредитних ресурсів комерційного банку на початок кожного місяця характеризується такими даними (млн. грн.):

Місяць

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

Кредитні ресурси

48

53

51

50

55

52

54

Визначте середній обсяг кредитних ресурсів за І та ІІ квартал, абсолютний приріст та темп приросту їх середнього обсягу. Зробіть висновки.

Задача 5

Динаміка виробництва ВВП в окремих галузях економіки країни характеризується даними, % до 2007 р.:

Галузь економіки

2009 р.

2011р.

А

В

С

102,4

104,8

107,1

104,9

115,3

111,4

Визначте для кожної галузі економіки:

а) темп зростання ВВП за 2007 – 2011 р.р.;

б) середньорічні темп зростання та темп приросту за 2007 – 2009, 2009 – 2011 та 2007 – 2011 р. р.

Проведіть порівняльній аналіз. Зробіть висновки.

Задача 6

Темп приросту споживання продуктів на душу населення в регіоні , у % до попереднього періоду, представлено в табл.

Вид продукту

Квартал

І

ІІ

ІІІ

ІV

Хліб

1,8

2,1

2,9

3,4

Молоко та молочні продукти

1,2

1,6

1,8

1,1

Обчисліть за рік у цілому: а) темп приросту за кожним видом продукту; б) коефіцієнт випередження зростання рівня споживання хліба та молока. Зробіть висновки.

Задача 7

Динаміка капітальних вкладень за джерелами фінансування характеризується даними, млн. грн.:

Джерела фінансування

2002

2004

2006

Внутрішні

Зовнішні

23

10

24,8

11,1

24,4

12,2

Визначте середньорічний темп приросту капіталовкладень за кожним джерелом фінансування, проведіть порівняльний аналіз.

Ситуаційне завдання 1

У регіоні склалася ситуація щодо динаміки споживання свіжої води та обсягу скиду забруднених вод, яка представлена даними, наведеними в табл. (у % до попереднього періоду).

Проведіть аналіз ситуації, що склалася в регіоні, визначивши для кожного показника:

а) темп приросту за весь період 1998 – 2006 р. р.;

б) середньорічний темп приросту за кожен період і в цілому за всі роки;

в) на базі визначених коефіцієнтів еластичності за кожен період часу і в цілому за період 1998 – 2006 р. р. оцініть екологічний стан у регіоні.

Зробіть узагальнюючі висновки стосовно споживання свіжої води і забруднення вод.

Показник

Період часу , роки

1998 – 2000

2001 – 2003

2004 – 2006

Споживання свіжої води

3,0

2,4

2,2

Обсяги скиду забруднених вод

5,3

5,4

5,2

Ситуаційне завдання 2

Ситуація стосовно динаміки основних характеристик діяльності спільного підприємства представлена даними таблиці.

Проведіть аналіз ситуації, що склалася на підприємстві щодо динаміки продуктивності праці. Для цього:

а) визначте середньо квартальну кількість працюючих і показник продуктивності праці за кожен квартал;

б) для кожного ряду обчисліть базисні або ланцюгові характеристики та на їх основі середньорічні абсолютні прирости та темпи приросту;

в) проведіть порівняльний аналіз інтенсивності динаміки кожного із показників.

Зробіть узагальнюючі висновки стосовно ситуації із ефективністю використання робочої сили, що склалася на підприємстві.

Показник

Минулий рік, квартал

Поточний рік, І кв.

І

ІІ

ІІІ

ІV

Кількість працюючих на початок кварталу, осіб

Обсяг виробництва, тис. грн.

82

2816

78

2774

74

2835

76

3003

78

-

Соседние файлы в папке 3 ПЗ НМП денна стат 2012